Palveluohjeita bussinkuljettajille

Kuljettajat työskentelevät palveluammatissa, jonka päätehtävät ovat hyvä ja ystävällinen asiakaspalvelu sekä turvallinen liikennöinti. Näiltä sivuilta löydät ohjeet yleisimpiin kuljetuspalvelun tilanteisiin.

Joskus tilanteet edellyttävät tapauskohtaista harkintaa, jolloin voi tarvittaessa kääntyä työnjohdon tai viranomaisen puoleen.

Kehitysideoita tai huomioita reitiltä voi lähettää myös suoraan Nysse-toimistolle ›

Sisältö

Vuoron alkaessa

Tarkistetaan, että auto on siisti ja toimintakuntoinen.

  • Sisäpeilit on säädetty niin, että niistä näkee mitä autossa tapahtuu.
  • Linjakilvissä on oikea linja- ja reitti-informaatio.
  • Informaatiojärjestelmän laitteet ovat päällä ja kellot ovat oikeassa ajassa.
  • Rahastukseen liittyvä laitteisto on kunnossa.

Odotusaika päätepysäkillä

Tarkistetaan bussin liikennekelpoisuus sekä hoidetaan matkustajapalvelua.

  • Löytötavarat otetaan talteen ja ne toimitetaan työvuoron päätteeksi työnantajan järjestämään paikkaan. Löytötavarat toimitetaan löytötavaratoimistolle maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.
  • Bussin ovi pidetään auki tai avataan matkustajalle, jotta lähtöä voi odottaa autossa. Matkustajia voi myös olla noussut kyytiin jo ennen pääteasemaa. Yöaikaan ovet on sallittua pitää kiinni, jos kuljettajan on poistuttava autosta.
  • Viimeisen lähdön päätteeksi tarkistetaan, ettei autoon ole jäänyt matkustajia.

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelutilanteissa käyttäydytään ystävällisesti, maltillisesti ja luottamusta herättävästi. Kinastelu, komentelu ja ylimielisyys matkustajaa kohtaan eivät kuulu hyvään palveluun. Työasun tulee olla siisti ja palveluammattiin soveltuva.

Myönteisellä asenteella edistetään matkanteon sujuvuutta, työn mielekkyyttä ja työssä viihtymistä sekä Nysse-toimijoiden yhteisen tavoitteen toteutumista. Matkustaja huomioidaan tervehtimällä itselle sopivalla, kohteliaalla tavalla. Ystävällinen katsekontakti tai nyökkäyskin voi riittää. Matkustajan voi huomioida myös hänen poistuessaan, jos se tuntuu sopivalta. Kaikkien matkustajien sallitaan tarvittaessa poistua myös etuovesta.

Liikennöintialue ja linjareitit tulee pääpiirteittäin tuntea, jotta matkustajaa voidaan opastaa joukkoliikenteen käytössä. Tarvittaessa matkustaja ohjataan ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun.

Matkustajia autetaan tarvittaessa kyytiin nousemisessa ja poistumisessa. Erityistä huomiota kiinnitetään vanhusten, liikunta- ja näkövammaisten sekä pienten lasten turvallisuuteen. Bussia kallistetaan tarvittaessa (pyörätuolit, vaunut, rollaattorit) ja liikkeelle on hyvä lähteä vasta, kun on varmistettu, että erityisryhmään kuuluva matkustaja on päässyt istumaan tai saanut tarvitsemaansa apua.

Kuljetuspalvelu

Bussin turha joutokäynti pääteasemalla on kielletty. Jos käynnissä pitäminen on edellytys turvallisuudelle (esim. lasien huurtumisen estäminen, jarrupaineiden nostaminen), on joutokäynti sallittu.

Ajonopeus sovitetaan rajoituksiin sekä keli- ja liikenneolosuhteisiin sopivaksi, liikenneturvallisuus huomioiden. Nykivää ajoa, rajuja lähtöjä ja äkillisiä jarrutuksia sekä vauhdikasta kaarteissa ajamista on syytä välttää.

Vilkkaille pysäkeille ensimmäisenä saapuessa huomioidaan myös muut bussit ajamalla pysäkin etuosaan. Pysäkkejä ei ohiteta varmistamatta, onko kyytiin tulossa matkustajia. Jos liikkeelle lähdöstä on annettu jo merkki muulle liikenteelle eli vilkku vasemmalle, matkustajia ei enää oteta kyytiin, vaikka  pysähtyminen pysäkkialueella tai sen tuntumassa olisi vielä mahdollista.

Seisomapaikkojen alkaessa täyttyä kehotetaan matkustajia siirtymään käytävällä taaksepäin, jotta mahdollisimman moni mahtuisi kyytiin. Ajotyyli on syytä säilyttää rauhallisena, jotta seisomapaikoillakin olevien matkustus sujuisi mahdollisimman turvallisesti.

Jos auto on täynnä, käytetään TÄYNNÄ -kilpeä ja ilmoitetaan asiasta vuoron päätyttyä työnjohdolle. Työnjohto ilmoittaa asiasta edelleen liikenteen tilaajalle, jotta tilanteeseen voidaan reagoida mahdollisimman pian tai seuraavalla liikennöintikaudella.

Matkapuhelimen ja muiden älylaitteiden käyttö ajon aikana on ehdottomasti kielletty. Työnjohdon soittamiin puheluihin saa vastata ainoastaan Hands free -laitteilla. Ajoneuvoon työn avuksi asennettuja älylaitteita saa käyttää vain silloin, kun ei olla liikkeellä. Pääteasemilla matkapuhelimen käyttö on sallittua (työnantajan ohjeiden puitteissa), jos se ei häiritse matkustajapalvelua.

Tupakointi auton välittömässä läheisyydessä ja pysäkkialueilla on kielletty.

Vahingot & vikatilanteet

Ongelmatilanteissa otetaan aina ensijaisesti yhteyttä omaan työnjohtoon, josta annetaan ohjeistus tilannekohtaisesti. Ongelmatilanteita voivat olla esim. merkittävät ruuhkat, hankalat keliolosuhteet tai pelastustöistä johtuvat tiesulut.

Matkustajille kerrotaan mistä on kyse sekä mahdollisuuksien mukaan miten matkaa pääsee jatkamaan, jos vuoro joudutaan päättämään (esim. ohjaus seuraavalle pysäkille tai vuorolle).

Hätäkeskukseen otetaan yhteyttä, jos tilanne sitä edellyttää (esim. liikennevahingot, sairaustapaukset, uhkaavat tai agressiiviset matkustajat).

Tapaturman tai liikennevahingon sattuessa paikalle järjestetään ensin apua (ja estetään lisävahinkojen syntyminen). Sen jälkeen tapahtuneesta ilmoitetaan työnjohtoon ja kerrotaan matkustajille mistä on kyse ja miten matkaa mahdollisesti pääsee jatkamaan.

Rahastus- tai informaatiolaitteiden häiriöistä sekä kaikista liikennöintiin liittyvistä yleisistä huomioista voi ilmoittaa työnjohdon lisäksi maksujärjestelmän ja liikenteen suunnittelijoille (esim. säännöllinen häiriö nettilippujen latautumisessa, toistuva aikataulusta poikkeaminen tietyllä vuorolla, ilkivalta tai puutteita pysäkeillä).