Nysse-linjasto uudistuu Ratikan myötä

Liikkumismuodot ja -tavat muuttuvat, kun matkat Hervannasta ja Kaupin kampukselta Tampereen keskustaan siirtyvät raiteille. Muutoksella on vaikutuksia koko bussilinjastoon ja myös alueille, joihin raitiotie ei vielä ulotu. Bussilinjaston muutoksia on jo toteutettu esimerkiksi Nokialla. Osa reiteistä otetaan käyttöön kesäkuussa ja koko linjasto ratikkalinjoineen elokuussa 2021.

Uudistukseen sisältyy linjanumeroinnin päivityksiä. Ratikalle on kaavailtu numeroa 1 Kaupin kampukselta (Tays) Sorin aukiolle ja numeroa 3 Hervannasta Pyynikintorille. Bussilinjojen numerointia  selkeytetään, jotta kokonaisuudesta muodostuu asiakkaille helppo ja looginen. Linjatunnukset vahvistetaan joukkoliikennelautakunnassa 27.1.2021

Aikataulut suunnitellaan keväällä

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päättää vielä linjaston palvelutasosta eli muun muassa aikataulurakenteesta. Kesäkauden 2021 palvelutasosta päätetään 16.12.2020 ja talvikauden 2021-2022 palvelutasosta 27.1.2021

Palvelutasopäätösten jälkeen linjoille tehdään aikataulut, jotka julkaistaan keväällä 2021. Aikatauluista kerätään palautetta, joka otetaan huomioon aikataulujen viimeistelyssä ennen käyttöönottoa. Näin yhdessä asiakkaiden kanssa varmistetaan, että uudesta linjastosta aikatauluineen tulee mahdollisimman toimiva kokonaisuus. Aikataulujen kommentointimahdollisuudesta tiedotetaan keväällä.

Kiitos linjaston suunnitteluun osallistuneille

Linjastoa alettiin suunnitella yhdessä liikennöintialueiden asukkaiden kanssa vuoden 2018 alussa.  Luonnokset ovat olleet nähtävillä netissä ja niistä on vaihdettu ajatuksia verkossa sekä kasvokkain esimerkiksi alueverkostojen tapaamisissa. Ajatusten pohjalta syntyi lopullinen suunnitelma, joka hyväksyttiin joukkoliikennelautakunnassa huhtikuussa 2019.

Suunnitellussa linjastossa toteutuvat sille määritetyt periaatteet eli Tampereen keskustan saavutettavuus, päällekäisten linjojen minimointi ja toimivat vaihtoyhteydet. Seuraavassa vaiheessa raitiotieverkostoa laajennetaan Seuturatikka -projektissa.

Saavutettava keskusta

Hämeenkatu muuttui jalankululle, pyöräilylle ja  joukkoliikenteelle varatuksi kaduksi vaiheittain vuosien 2014-2018 aikana. Ratikan aloittaessa bussiliikenne keskustassa vähenee. Hämeenkadun katutila on rajallinen - katu ei kestä enempää busseja, mutta matkustajia riittäisi useammallekin vuorolle.

Ratikkaan mahtuu 264 matkustajaa, kun yksi bussi kuljettaa 90 matkustajaa kerrallaan.  Tiheällä vuorovälillä keskusta on siis helpommin saavutettavissa ja matkustusmukavuus sekä palvelu paranee merkittävästi.

Tehokas bussipalvelu

Linjasto on rakennettu kustannustehokkaaksi alueelliset tarpeet huomioiden. Päällekäiset suorat yhteydet kuntakeskuksiin on poistettu ja korvattu osin vaihdollisilla linjoilla.

Bussilinjasto palvelee aluekeskusten ja asuinalueiden välistä liikkumista. Osa linjoista jatkaa edelleen keskustaan, osalle on tarjolla hyvät vaihtoyhteydet Ratikkaan tai toiselle bussilinjalle ruuhkaisimpina matkustusaikoina.

Toimivat vaihtoyhteydet

Raiteilla matkustaminen on mukavaa, turvallista ja ruuhkatonta. Matkaan voi yhdistää sekä bussi- että ratikkamatkoja, sillä samat liput kelpaavat kummassakin kulkuvälineessä. Vaihto liikennevälineiden välillä tehdään mahdollisimman helpoksi. Keskeiset vaihtopysäkeillä siirtyminen tapahtuu esteettömästi ja säältä suojassa, katuakaan ei aina tarvitse ylittää.

Aikataulut suunnitellaan niin, että vaihtoaika liikennevälineiden välillä on mahdollisimman lyhyt. Vaihtaminen voi tuntua aluksi hankalalta, mutta toisille se on jo nyt arkipäivää.

Vuonna 2021 bussilinjojen väliset pysäkit eivät keskity enää pelkästään Keskustorin tai Koskipuiston pysäkeille. Kosken itäpuolelle painottunut rakentaminen vie myös bussilinjoja uusien kohteiden läheisyyteen. Esimerkiksi Ratinan alueen palvelua on kehitetty kaupunkikuvan muutosten ohessa.

Linkkejä ja lisätietoa

Nyssen asiakaspalvelu


p.