Nysse - matkalla kanssasi

Tampereella on matkustettu joukkoliikenteellä vuodesta 1948. Tampereen kaupungin liikennelaitos, tutummin TKL hoiti joukkoliikennekokonaisuutta puoli vuosisataa. Nyssen tarina alkoi huhtikuussa 2006, kun palvelu alettiin järjestää tilaaja-tuottajamallilla. Tilaajayksikköön sijoitettiin asiakaspalvelun henkilöstön lisäksi suunnittelijoita sekä hallinto-osaston väkeä. TKL jäi tuottamaan kuljetuspalvelua. Samalla kuljetuspalvelua alettiin osin kilpailuttaa yksityisille liikenteen tuottajille. Kokonaispalvelun nimeksi tuli Tampereen joukkoliikenne.

Seudullinen toiminta alkoi 2011 Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan pitäessä ensimmäiset kokouksensa. Palvelun nimi täsmennettiin Tampereen seudun joukkoliikenteeksi.

Markkinointinimi Nysse otettiin käyttöön 2016 yleisöäänestyksen tuloksena. Vuonna 2019 Nyssestä tuli kattobrändi, joka omistaa joukkoliikenteen asiakaskokemuksen liikennöintialueellaan. Palvelu tehdään yhteistyönä kaikkien joukkoliikenteen toimijoiden kesken. Brändiuudistuksen myötä Nysse-logo päivitettiin nykyiseen muotoonsa ja palveluun liitettiin ydinviesti #matkallakanssasi.

Suomen houkuttelevin joukkoliikenne

Palveluvisiomme vuodelle 2025 on rohkea - olemme edelläkävijöitä joukkoliikenteen asiakaskokemuksessa. Seutumme kasvaa vauhdilla ja joukkoliikenteellä on keskeinen rooli liikenteen sujuvuudessa ja päästöjen vähentämisessä. Tavoitteenamme on tarjota niin hyvää palvelua, että kattavalla joukkoliikenneverkostolla korvataan yhä useampi yksityisautolla tehty matkan Tampereen seudulla. Tuotamme palvelua yhdessä sidosryhmien kanssa suurella sydämellä, tärkeimpiä arvojamme seuraten:

Helppo ja huoleton

Palvelumme ovat yhtä vaivattomia niin ensikertalaiselle kuin kokeneemmallekin matkustajalle.

Vaikuttava ja vastuullinen

Kannamme vastuun toiminnastamme. Huolehtimalla asiakkaistamme, työntekijöistämme ja yhteiskunnastamme varmistamme toimintamme positiivisen vaikutuksen nykyisille ja tuleville sukupolville.

Uudistuva ja kehittyvä

Kehitämme palvelua asiakaslähtöisesti nykyisiä toiveita kuunnellen ja tulevaisuuden tarpeita ennakoiden. Asenteemme muutokseen on avoin.

Palvelemme koko Tampereen kaupunkiseutua

Nysse toimii seudullisesti kahdeksan kunnan alueella: Kangasalla, Lempäälässä, Nokialla, Orivedellä, Pirkkalassa, Tampereella, Vesilahdella ja Ylöjärvellä. Liikennöintialue on jaettu kuuteen maksuvyöhykkeeseen, jotka kiertävät rengasmaisesti Tamperetta. Saman kunnan alueella voi olla useampaakin maksuvyöhykettä, sillä vyöhykerajat perustuvat matkojen pituuksiin Tampereen keskustasta, vyöhykkeeltä A. 

Tampereen kaupunki on lain mukainen toimivaltainen viranomainen. Ylimmän tason päätökset tekee Tampereen seudun joukkoliikennelautakunta. Toimintaa säätelee liikennepalvelulaki sekä kuntien yhteistoimintasopimus.

Nyssen palveluiden suunnittelu ja tilaus sekä asiakaspalvelu hoidetaan Tampereen kaupungin palveluryhmässä, joka sijoittuu kaupunkiympäristön palvelualueelle. Suunnittelussa huomioidaan joukkoliikenteen tarpeet kehittyvässä ympäristössä. Linjastot, aikataulut ja lippujärjestelmä suunnitellaan asiakkaita kuunnellen. Kuljetuspalvelut hankitaan yksityisiltä liikenteen tuottajilta kilpailuttamalla sekä suoraan Tampereen kaupungin omalta tuottajalta.

Vyöhykkeet kartalla

Linkkejä ja lisätietoa

Nyssen asiakaspalvelu


p.