Vetovastuu Tampereella

Nyssen palvelua koskevat ylimmän tason päätökset tekee Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, jossa ovat mukana toimivalta-alueen kahdeksan kuntaa: Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti sekä Ylöjärvi. Tampereen kaupunki on lain mukainen toimivaltainen viranomainen, joka määrittää joukkoliikenteen palvelutason ja päättää joukkoliikenteen järjestämistavasta toimivalta-alueellaan. Toimintaa säätelee liikennepalvelulaki sekä kuntien yhteistoimintasopimus.

Päätökset tehdään yhdessä

Joukkoliikennelautakunnassa on 14 jäsentä: Tampereen kaupunginvaltuusto valitsee seitsemän ja muiden kuntien valtuustot kukin yhden jäsenen varajäsenineen. Tampereen kaupunginvaltuusto valitsee jäsenistään puheenjohtajan ja varapuhteenjohtajan.

Joukkoliikennelautakunnan lisäksi yhteistoiminnan toimielimiä ovat kuntien joukkoliikenneyhdyshenkilöistä muodostettu kaupunkiseudun joukkoliikennetyöryhmä sekä Pirkanmaan ELY-keskuksen ja maakuntaliiton yhdyshenkilöistä muodostettu alueellinen joukkoliikennetyöryhmä.

Yhteistoimintasopimus

Joukkoliikenteen seudullisen yhteistoiminnan taloudesta ja kustannusten jaosta on sovittu yhteistoimintasopimuksessa. Yhteisten tutkimus- ja kehityshankkeiden kustannukset jaetaan kuntien asukaslukujen suhteessa. Organisaatiosta ja lautakuntatoiminnasta aiheutuvat kiinteät valmistelu- ja toimeenpanokustannukset jaetaan kunkin kunnan asukkaiden tekemien joukkoliikennematkojen suhteessa.

Kaupunki- ja seutulippujen hintavelvoitteiden määräämisestä aiheutuvista kustannuksista vastaa kukin kunta omalta osaltaan. Palvelusopimusasetuksen mukaisesti hankitun liikenteen kustannukset jaetaan siten, että kunnan sisäisen liikenteen nettokustannuksista vastaa kunta itse ja kuntien välisen liikenteen nettokustannukset jaetaan niiden kesken, joita liikenne palvelee kuntalaisten matkustuksen (lipputulojen) suhteessa.

Lisätietoa

Nyssen asiakaspalvelu