Päätöksenteko

Päätökset tehdään yhdessä

Nysseä koskevat päätökset tehdään Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnassa, jossa ovat mukana toimivalta-alueen kahdeksan kuntaa.  Lautakunnassa on 14 jäsentä, joista Tampereen kaupunginvaltuusto valitsee seitsemän jäsentä (ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen). Muiden kuntien valtuustot valitsevat kukin yhden jäsenen (ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen). Tampereen kaupunginvaltuusto valitsee asettamistaan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuhteenjohtajan.

Joukkoliikennelautakunnan lisäksi yhteistoiminnan toimielimiä ovat kuntien joukkoliikenneyhdyshenkilöistä muodostettu kaupunkiseudun joukkoliikennetyöryhmä sekä Pirkanmaan ELY-keskuksen ja maakuntaliiton yhdyshenkilöistä muodostettu alueellinen joukkoliikennetyöryhmä.

Viranomainen määrittää joukkoliikenteen palvelutason ja päättää joukkoliikenteen järjestämistavasta toimivalta-alueellaan. Tampereen seudun bussiliikennepalvelun tuottavat Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos sekä yksityiset liikennöitsijät.

Joukkoliikenteen seudullisen yhteistoiminnan taloudesta ja kustannusten jaosta on sovittu yhteistoimintasopimuksessa. Yhteisten tutkimus- ja kehityshankkeiden kustannukset jaetaan kuntien asukaslukujen suhteessa. Organisaatiosta ja lautakuntatoiminnasta aiheutuvat kiinteät valmistelu- ja toimeenpanokustannukset jaetaan kunkin kunnan asukkaiden tekemien joukkoliikennematkojen suhteessa. Kaupunki- ja seutulippujen hintavelvoitteiden määräämisestä aiheutuvista kustannuksista vastaa kukin kunta omalta osaltaan. Palvelusopimusasetuksen mukaisesti hankitun liikenteen kustannukset jaetaan siten, että kunnan sisäisen liikenteen nettokustannuksista vastaa kunta itse ja kuntien välisen liikenteen nettokustannukset jaetaan niiden kesken, joita liikenne palvelee kuntalaisten matkustuksen (lipputulojen) suhteessa.

Linkkejä ja lisätietoa

Nyssen asiakaspalvelu


p.