Joukkoliikennelautakunta hyväksyi osavuosikatsauksen

keskiviikkona 12. kesäkuu 2024 klo 17.40

Joukkoliikenteen tammi-huhtikuun toimintakate toteutui 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana, ja toimintatuotot toteutuivat 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä. Toimintakulut toteutuivat vuosisuunnitelman mukaisesti. 

Tilinpäätösennusteen osalta toimintakatteen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisena. Ennustetta päivitetään tarvittaessa kuluvan vuoden aikana.

Bruttoinvestointien ja nettoinvestointien ennuste on vuosisuunnitelman mukaisesti 0,5 milj. euroa.  Investoinnilla rahoitetaan Nyssen tilipohjaiseen järjestelmään siirtymisen aiheuttamia aineettomia investointeja.

Vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Vuosisuunnitelmalla tarkennetaan ja toimeenpannaan palvelusuunnitelmaa sekä vuosittaista talousarviota. Vuosisuunnitelman seurantaraportissa raportoidaan lautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet, talouden toteumat ja riskienhallinnan tilanne kolmesti vuodessa huhti-, elo- ja joulukuun tilanteista.

Lautakunnan vuosisuunnitelman katsauksessa on kuvattu palvelusuunnitelmassa määriteltyjen toimenpidekokonaisuuksien edistyminen vuoden 2024 ensimmäisen kolmanneksen aikana.

Joukkoliikenteen toimenpidekokonaisuudet ovat edistyneet alkuvuonna pääosin hyvin, erityisesti henkilöstön osaamiseen ja työntekijäkokemukseen sekä kestävän ja sujuvan liikkumisen edistämiseen liittyen. Kilpailutus- ja sopimusmallin uudistamisen sekä joukkoliikenteen matkustajaturvallisuuden kehittämisen toteutumista ei voida vielä arvioida tässä vaiheessa vuotta.