Matkalla kanssasi

Nysse tarjoaa sinulle helpon ja huolettoman matkakokemuksen Tampereen kaupunkiseudulla.

  • Keräämme yhteen erilaisia liikkumisen muotoja.
  • Tarjoamme vaihtoehtoisia tapoja matkojen maksamiseen.
  • Jaamme informaatiota tukemaan matkan sujuvuutta.

Nimi Nysse juontaa juurensa Tampereen murteesta, pysäkillä todetusta "nysse tulee" eli "nyt se tulee" kyydin saapuessa. Markkinointinimi valittiin yleisöäänestyksellä vuonna 2016.

Tutustu toimintaamme

Ratikka ja bussi kulkevat eri suuntiin Hämeenkadulla.

Nyssen palvelualue

Nysse järjestää joukkoliikennepalvelun Tampereen kaupunkiseudulla, johon Tampereen lisäksi kuuluu Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi. Valkeakoskella on käytössä Nyssen lippujärjestelmä, mutta liikenteen järjestää Valkeakosken kaupunki ja Pirkanmaan Ely-keskus.

Palvelualue on jaettu vyöhykkeisiin A, B ja C. Alueen sydän on Tampereella A- ja B-vyöhykkeillä, joita C-vyöhyke ympäröi. Vyöhykerajat perustuvat alueiden palvelutarjontaan.

Nyssen palvelun tekijät

Nyssen kokonaispalvelusta huolehtii Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueeseen kuuluva joukkoliikenneyksikkö. Kokonaisuuteen kuuluu linjasto- ja aikataulusuunnittelu, bussilinjojen kilpailutus ja hankinta, info- ja maksujärjestelmät, asiakaskokemuksen suunnittelu ja hallinta, viestintä- ja markkinointi sekä asiakaspalvelu.

Joukkoliikennejohtaja Mika Periviidan alaisuudessa on kolme tiimiä:

  • Liikennepalvelut-tiimiä johtaa suunnittelupäällikkö Juha-Pekka Häyrynen, jonka alaisuudessa ovat joukkoliikenneinsinööri, -suunnittelija ja asiakaspalvelusuunnittelija. Tiimin kuuluu myös sopimuspäällikön johtama erillinen sopimushallinnan yksikkö, jossa työskentelevät joukkoliikenneinsinööri ja kaksi joukkoliikennelogistikkoa.
  • Matkapalvelut-tiimiä johtaa kehittämispäällikö Tanja Lehtonen, ja tiimiin kuuluu palveluassistentti ja kolme suunnittelijaa. Asiakaspalvelu on osa matkapalvelut-tiimiä, ja sen esihenkilönä toimii palveluvastaava, jonka alaisuudessa on kahdeksan asiakaspalvelusihteeriä.
  • Asiakkuudenhallinta-tiimiä johtaa asiakkuuspäällikkö Riikka Salkonen, ja tiimissä työskentelevät markkinointisuunnittelija, viestintäsuunnittelija ja yksi suunnittelija.

Nyssen organisaatio kuvana

Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön palvelualue ›

Ratikka

Tampereen Ratikkaa rakennetaan ja toteutetaan allianssimallilla. Allianssi on yhteistoimintamalli, missä tilaaja sitouttaa toteuttajat, rakentajat ja suunnittelijat mahdollisimman aikaisessa hankkeen vaiheessa mukaan. Niin Tampereen raitiotien ratainfra ja varikko kuin liikennöinti ja kunnossapitokin toteutetaan allianssimallilla. Lisätietoa ratikan tekijöistä Tampereen Ratikan nettisivuilla.

Bussilinjojen liikennöinti

Noin neljäsosan Nyssen bussiliikenteestä hoitaa Tampereen kaupungin omistama liikelaitos Tampereen Kaupunkiliikenne (TKL). Loput bussilinjat kilpailutetaan kohteittain. Kohde voi sisältää yhden tai useampia bussilinjoja, joiden liikennöintiä tarjouskilpailun voittanut liikennöitsijä hoitaa. Hankinta- ja optiopäätökset tekee Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta (jolila) tai joukkoliikennejohtaja. Lisätietoja kilpailutetuista bussilinjoista löydät täältä.


Koiviston Auto Tampere Oy

Linjat 2, 4, 12, 22, 29, 40, 41, 42, 48, 50, 52, 55, 70, 74, 79, 84 ja 85.

Koiviston Auto Tampere Oy


Länsilinjat Oy

Linjat 8 (osa vuoroista), 11, 13 (osa vuoroista), 16, 26, 27, 28, 30, 31, 36, 45, 71 ja 73.

Länsilinjat Oy


Pohjolan Liikenne Oy

Linjat 5, 10, 18, 90, 91, 92, 93 ja 94.

Pohjolan Liikenne Oy


Tampereen kaupunkiliikenne TKL

Linjat 7, 8 (osa vuoroista), 9, 13 (osa vuoroista), 14, 15, 17, 19, 34 ja 38.

Tampereen kaupunkiliikenne


Valkeakosken Liikenne Oy

Linjat 95 ja 95KUTSU.

Valkeakosken Liikenne Oy


Vekka Group Oy

Linjat 6, 33, 35, 80, 81, 82 ja 103.

Vekka Group Oy


Alueen muu bussiliikenne

Nyssen vyöhykkeillä liikennöi lisäksi Nyssen ulkopuolisia linjoja, joissa on käytössä Nyssen lippujärjestelmä. Tämä tarkoitaa, että Nyssen lippua voi käyttää matkan maksamiseen, jos matka kulkee vain Nyssen vyöhykkeillä. Nyssen lippua ei voi käyttää matkan osamaksuna. Lippujärjestelmä on käytössä Valkeakoskella sekä ns. U-linjoilla:

  • Valkeakosken linjojen 60, 63, 64, 65, 66, ja 67 palvelun suunnittelee ja järjestää Valkeakosken kaupunki sekä Pirkanmaan Ely-keskus.
  • Markkinaehtoisen ns. U-liikenteen palvelun suunnittelee ja järjestää ulkopuolinen toimija. U-liikenteen linjoja ovat 43U, 56U, 57U, 60U, 68U, 69U, 87U, 95U ja 96U.

Päätökset tehdään yhdessä

Ylimmän tason päätökset Nyssen palvelutasosta ja lippujen hinnoista tekee Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, joka toimii joukkoliikennelain tarkoittamana seudullisena toimivaltaisena viranomaisena.

Joukkoliikennelautakunnassa on 14 jäsentä: Tampereen kaupunginvaltuusto valitsee seitsemän ja muiden kuntien valtuustot kukin yhden jäsenen varajäsenineen. Tampereen kaupunginvaltuusto valitsee jäsenistään puheenjohtajan ja varapuhteenjohtajan.

Joukkoliikennelautakunnan lisäksi yhteistoiminnan toimielimiä ovat kuntien joukkoliikenneyhdyshenkilöistä muodostettu kaupunkiseudun joukkoliikennetyöryhmä sekä Pirkanmaan ELY-keskuksen ja maakuntaliiton yhdyshenkilöistä muodostettu alueellinen joukkoliikennetyöryhmä.

Vetovastuu on Tampereella

Tampereen kaupunki on lain mukainen toimivaltainen viranomainen, joka määrittää joukkoliikenteen palvelutason ja päättää joukkoliikenteen järjestämistavasta toimivalta-alueellaan. Toimintaa säätelee liikennepalvelulaki sekä kuntien yhteistoimintasopimus.

Miten palvelun kustannukset jaetaan?

Joukkoliikenteen seudullisen yhteistoiminnan taloudesta ja kustannusten jaosta on sovittu yhteistoimintasopimuksessa. Yhteisten tutkimus- ja kehityshankkeiden kustannukset jaetaan kuntien asukaslukujen suhteessa. Organisaatiosta ja lautakuntatoiminnasta aiheutuvat kiinteät valmistelu- ja toimeenpanokustannukset jaetaan kunkin kunnan asukkaiden tekemien joukkoliikennematkojen suhteessa.

Kaupunki- ja seutulippujen hintavelvoitteiden määräämisestä aiheutuvista kustannuksista vastaa kukin kunta omalta osaltaan. Palvelusopimusasetuksen mukaisesti hankitun liikenteen kustannukset jaetaan siten, että kunnan sisäisen liikenteen nettokustannuksista vastaa kunta itse ja kuntien välisen liikenteen nettokustannukset jaetaan niiden kesken, joita liikenne palvelee kuntalaisten matkustuksen (lipputulojen) suhteessa.

Käytännössä yli puolet joukkoliikenteen kustannuksista katetaan lipputuloilla ja loput kulut jaetaan seudun kuntien kesken, kuntarajojen sisällä tarjottavaan palveluun suhteutettuna. Tunnusluvut löytyvät Nyssen vuosikertomuksista.

Suo­men hou­kut­te­le­vin jouk­ko­lii­ken­ne

Palveluvisiomme vuodelle 2025 on rohkea: olemme edelläkävijä joukkoliikenteen asiakaskokemuksessa. Seutumme kasvaa vauhdilla ja joukkoliikenteellä on keskeinen rooli liikenteen sujuvuudessa ja päästöjen vähentämisessä.

Tavoitteenamme on tarjota niin hyvää palvelua, että kattavalla joukkoliikenneverkostolla korvataan yhä useampi yksityisautolla tehty matka Tampereen seudulla. Tuotamme palvelua asiakaslähtöisesti yhdessä sidosryhmien kanssa suurella sydämellä, tärkeimpiä arvojamme seuraten.

Matkustaja katselee bussin ikkunasta.

Linjastot, aikataulut sekä lippujärjestelmä suunnitellaan asiakkaita kuunnellen ja joukkoliikenteen tarpeet huomioidaan kehittyvässä ympäristössä.

Nyssen arvot

Helppo ja huoleton

Palvelumme ovat yhtä vaivattomia niin ensikertalaiselle kuin kokeneemmallekin matkustajalle.

Uudistuva ja kehittyvä

Kehitämme palvelua asiakaslähtöisesti nykyisiä toiveita kuunnellen ja tulevaisuuden tarpeita ennakoiden. Asenteemme muutokseen on avoin.

Vaikuttava ja vastuullinen

Kannamme vastuun toiminnastamme. Huolehtimalla asiakkaistamme, työntekijöistämme ja yhteiskunnastamme varmistamme toimintamme positiivisen vaikutuksen nykyisille ja tuleville sukupolville.

Ta­ri­nam­me tä­hän asti

1948 -

Suomen ensimmäinen säännöllinen johdinautolinja Härmälään aloitti joulukuussa 1948. Tampereen kaupungin liikennelaitos - nykyisin Tampereen Kaupunkiliikenne, TKL, hoiti joukkoliikennepalvelua puoli vuosisataa ja jatkaa toimintaansa edelleen yhtenä Nyssen liikennöitsijöistä.

2006-2011

Huhtikuussa 2006 siirryttiin tilaaja-tuottajamalliin. Liikenteen suunnittelijaksi tuli Tampereen kaupungin yhdyskuntapalveluiden palveluryhmään sijoitettu joukkoliikenneyksikkö. TKL jäi tuottamaan kuljetuspalvelua. Samalla muutamia bussilinjoja kilpailutettiin yksityisille liikenteen tuottajille. Kokonaispalvelun nimeksi tuli Tampereen joukkoliikenne.

2011-2016

Seudullinen toiminta alkoi 2011 Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan pitäessä ensimmäiset kokouksensa. Linjasto levisi Tampereelta Kangasalle, Lempäälään, Nokialle, Pirkkalaan, Orivedelle, Vesilahdelle ja Ylöjärvelle. Palvelun nimi täsmennettiin Tampereen seudun joukkoliikenteeksi.

2016 -

Markkinointinimi Nysse otettiin käyttöön vuonna 2016 yleisöäänestyksen tuloksena. Nyssestä tuli kattobrändi, joka omistaa joukkoliikenteen asiakaskokemuksen liikennöintialueellaan. Palvelu tehdään yhteistyönä monen toimijan kanssa. Vuonna 2019 Nyssen ilmettä päivitettiin ja mm. Nysse-logo sai nykyisen muotonsa.

Nysse aloitti lippuyhteistyön VR:n kanssa vuonna 2019 eli Nyssen liput kelpaavat myös junissa Nyssen vyöhykkeillä. Palvelu täydentyi raideliikenteellä elokuussa 2021, kun punaiset ratikat aloittivat liikennöinin Hervantaan ja Kaupin kampukselle.

Valkeakosken kaupunki liittyi Nyssen lippu- ja vyöhykejärjestelmään vuonna 2021 ja näin Nyssen lippu kelpaa myös Valkeakosken paikallisliikenteen busseissa.