Nysse tarjoaa sinulle helpon ja huolettoman matkakokemuksen Tampereen kaupunkiseudulla:

  • keräämme yhteen erilaisia liikkumisen muotoja
  • tarjoamme vaihtoehtoisia tapoja matkojen maksamiseen
  • jaamme informaatiota matkan sujumiseen

Nimi Nysse juontaa juurensa Tampereen murteesta, pysäkillä todetusta "nysse tulee" eli "nyt se tulee" kyydin saapuessa. Markkinointinimi on valittu yleisöäänestyksellä vuonna 2016.

Suo­men hou­kut­te­le­vin jouk­ko­lii­ken­ne

Palveluvisiomme vuodelle 2025 on rohkea: olemme edelläkävijä joukkoliikenteen asiakaskokemuksessa. Seutumme kasvaa vauhdilla ja joukkoliikenteellä on keskeinen rooli liikenteen sujuvuudessa ja päästöjen vähentämisessä.

Linjastot, aikataulut sekä lippujärjestelmä suunnitellaan asiakkaita kuunnellen ja joukkoliikenteen tarpeet huomioidaan kehittyvässä ympäristössä.

Tavoitteenamme on tarjota niin hyvää palvelua, että kattavalla joukkoliikenneverkostolla korvataan yhä useampi yksityisautolla tehty matka Tampereen seudulla. Tuotamme palvelua asiakaslähtöisesti yhdessä sidosryhmien kanssa suurella sydämellä, tärkeimpiä arvojamme seuraten:

  • Helppo ja huoleton - Palvelumme ovat yhtä vaivattomia niin ensikertalaiselle kuin kokeneemmallekin matkustajalle.

  • Uudistuva ja kehittyvä - Kehitämme palvelua asiakaslähtöisesti nykyisiä toiveita kuunnellen ja tulevaisuuden tarpeita ennakoiden. Asenteemme muutokseen on avoin.

  • Vaikuttava ja vastuullinen - Kannamme vastuun toiminnastamme. Huolehtimalla asiakkaistamme, työntekijöistämme ja yhteiskunnastamme varmistamme toimintamme positiivisen vaikutuksen nykyisille ja tuleville sukupolville.

Nyssen palvelualue

Nyssen palvelualueeseen kuuluu Tampereen lisäksi Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Valkeakoski, Vesilahti, Ylöjärvi sekä pieni osa Kuhmoisten kuntaa. Alue on jaettu kuuteen maksuvyöhykkeseen A, B, C, D, E ja F.

Nyssen palvelua koskevat ylimmän tason päätökset tekee Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, jossa ovat mukana toimivalta-alueen kahdeksan kuntaa: Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti sekä Ylöjärvi.

Vetovastuu on Tampereella

Tampereen kaupunki on lain mukainen toimivaltainen viranomainen, joka määrittää joukkoliikenteen palvelutason ja päättää joukkoliikenteen järjestämistavasta toimivalta-alueellaan. Toimintaa säätelee liikennepalvelulaki sekä kuntien yhteistoimintasopimus.

Päätökset tehdään yhdessä

Joukkoliikennelautakunnassa on 14 jäsentä: Tampereen kaupunginvaltuusto valitsee seitsemän ja muiden kuntien valtuustot kukin yhden jäsenen varajäsenineen. Tampereen kaupunginvaltuusto valitsee jäsenistään puheenjohtajan ja varapuhteenjohtajan.

Joukkoliikennelautakunnan lisäksi yhteistoiminnan toimielimiä ovat kuntien joukkoliikenneyhdyshenkilöistä muodostettu kaupunkiseudun joukkoliikennetyöryhmä sekä Pirkanmaan ELY-keskuksen ja maakuntaliiton yhdyshenkilöistä muodostettu alueellinen joukkoliikennetyöryhmä.

Joukkoliikenteen seudullisen yhteistoiminnan taloudesta ja kustannusten jaosta on sovittu yhteistoimintasopimuksessa. Yhteisten tutkimus- ja kehityshankkeiden kustannukset jaetaan kuntien asukaslukujen suhteessa. Organisaatiosta ja lautakuntatoiminnasta aiheutuvat kiinteät valmistelu- ja toimeenpanokustannukset jaetaan kunkin kunnan asukkaiden tekemien joukkoliikennematkojen suhteessa.

Kaupunki- ja seutulippujen hintavelvoitteiden määräämisestä aiheutuvista kustannuksista vastaa kukin kunta omalta osaltaan. Palvelusopimusasetuksen mukaisesti hankitun liikenteen kustannukset jaetaan siten, että kunnan sisäisen liikenteen nettokustannuksista vastaa kunta itse ja kuntien välisen liikenteen nettokustannukset jaetaan niiden kesken, joita liikenne palvelee kuntalaisten matkustuksen (lipputulojen) suhteessa.

Nyssen palvelun tekijät

Tampereen kaupunki, joukkoliikenneyksikkö ›
Aikataulu- ja reittisuunnittelu, liikennepalvelun kilpailutus ja hankinta, info- ja maksujärjestelmät, asiakaskokemuksen suunnittelu ja hallinta, viestintä- ja markkinointi, asiakaspalvelu

Tampereen kaupunkiliikenne, TKL ›
Bussilinjojen 2, 6, 7, 8, 12, 17, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 58, 82 ja 86 liikennöinti.

Pirkanmaan Tilausliikenne Oy ›
Bussilinjojen 9, 12, 13, 14, 19, 26, 39, 40, 41, 44, 46, 50, 52, 55, 79, 84 ja 85 liikennöinti sekä osa bussilinjan 42 vuoroista.

Länsilinjat Oy ›
Bussilinjojen 11, 15, 16, 29, 30, 31, 71, 72, 77, 78, 80 ja 81 liikennöinti.

Väinö Paunu Oy ›
Bussilinjojen 6, 27, 42 ja 48 liikennöinti.

Valkeakosken Liikenne Oy ›
Bussilinjan 95 sekä Oriveden kutsuliikenteen liikennöinti. Osa bussilinjan 60 vuoroista.

Pohjolan Liikenne Oy ›
Bussilinjojen 5, 10, 18, 90, 91, 92, 93 ja 94 liikennöinti.

Vekka Group Oy ›
Bussilinjojen 60, 63, 64, 65, 66, 67 ja 103 liikennöinti.

Tampereen Ratikka › on allianssi, johon kuuluvat:

  • Tampereen Raitiotie Oy Raitiotieinfrastruktuurin rakentaminen, kalustohankinnat, rahoituksen järjestäminen, Tampereen Ratikan brändi sekä raitiotiejärjestelmän toimivuus.
  • Raitiotieallianssi raitiotien, ratikkapysäkkien ja -varikon rakentaminen.
  • Tampereen kaupunki poliittinen päätöksenteko, kuntalaisten osallistaminen suunnittelu- ja toteutusvaiheissa, raitiotiehen kytkeytyvä infrastruktuuri, raitiotiejärjestelmän käyttö- ja joukkoliikennemaksut
  • VR Group › Ratikkalinjojen operointi (kuljettajat ja liikenteenohjaajat)

Nyssen vyöhykkeillä liikennöidään lisäksi ns. U-liikennettä, jossa on käytössä Nyssen lippujärjestelmä. Nyssen lippua ei voi käyttää, jos matka jatkuu Nyssen vyöhykkeen ulkopuolelle. Palvelun suunnittelee ja järjestää ulkopuolinen toimija. U-liikennettä on linjoilla 43, 56, 57, 60, 68, 69, 75 ja 87.

Tarinamme tähän asti

1948 -

Suomen ensimmäinen säännöllinen johdinautolinja Härmälään aloitti joulukuussa 1948. Tampereen kaupungin liikennelaitos - nykyisin Tampereen Kaupunkiliikenne, TKL, hoiti joukkoliikennepalvelua puoli vuosisataa ja jatkaa toimintaansa edelleen yhtenä Nyssen liikennöitsijöistä.

2006-2011

Huhtikuussa 2006 siirryttiin tilaaja-tuottajamalliin. Liikenteen suunnittelijaksi tuli Tampereen kaupungin yhdyskuntapalveluiden palveluryhmään sijoitettu joukkoliikenneyksikkö. TKL jäi tuottamaan kuljetuspalvelua. Samalla muutamia bussilinjoja kilpailutettiin yksityisille liikenteen tuottajille. Kokonaispalvelun nimeksi tuli Tampereen joukkoliikenne.

2011-2016

Seudullinen toiminta alkoi 2011 Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan pitäessä ensimmäiset kokouksensa. Linjasto levisi Tampereelta Kangasalle, Lempäälään, Nokialle, Pirkkalaan, Orivedelle, Vesilahdelle ja Ylöjärvelle. Palvelun nimi täsmennettiin Tampereen seudun joukkoliikenteeksi.

2016 -

Markkinointinimi Nysse otettiin käyttöön vuonna 2016 yleisöäänestyksen tuloksena. Nyssestä tuli kattobrändi, joka omistaa joukkoliikenteen asiakaskokemuksen liikennöintialueellaan. Palvelu tehdään yhteistyönä monen toimijan kanssa. Vuonna 2019 Nyssen ilmettä päivitettiin ja mm. Nysse-logo sai nykyisen muotonsa.

Palvelu täydentyi raideliikenteellä vuosikymmenen vaihteessa. Nyssen lippu on kelvannut alueen junissa vuodesta 2019 ja vuodesta 2021 uusilla tiilenpunaisilla ratikkalinjoilla.

Valkeakosken kaupunki liittyi Nyssen lippu- ja vyöhykejärjestelmään vuonna 2021 ja näin Nyssen lippu kelpaa myös Valkeakosken paikallisliikenteen busseissa.