Urakoitsijat

Joukkoliikenteeseen vaikuttavat työmaat

Työskenneltäessä kadulla tai muilla yleisillä alueilla työstä vastaavan on tehtävä lain perusteella ilmoitus työstä kunnalle (laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 547/2005 14 a §).

Hae lupa kunnan viranomaiselta. Tarvitsemme tiedot hyvissä ajoin, jotta viestintä poikkeusreiteistä tai pysäkkimuutoksista tavoittaa liikennöitsijät ja matkustajat ajoissa. 

Urakoitsijan vastuulla on

  • liikennejärjestelyn opastus
    Urakoitsija järjestää ja kustantaa opasteet kulkureiteistä tilapäisille pysäkeille sekä joukkoliikenteen tarvitsemat tilapäiset merkit (esim. siirtokehotusmerkit).
  • pysäkkitiedotteiden asennus ja poistaminen
    Nysse toimittaa asiakasopastusmateriaalit urakoitsijalle sähköisenä tai valmiiksi laminoituna.
  • turvallisuus ja kunnossapito
    Työmaa vastaa tilapäisestä pysäkkialueesta. Matkustajien turvallisuus, sujuva joukkoliikenne ja esteettömyys on turvattava työmaan kaikissa työvaiheissa.