Saavutettavuus on esteettömyyttä, joka edellyttää erilaisten käyttäjätarpeiden tunnistamista ja huomioimista. Nyssen palvelut pyritään toteuttamaan niin, että ne ovat kaikkien käytettävissä riippumatta toimintarajoitteista tai ominaisuuksista, esimerkiksi iästä, näkö- tai kuulokyvystä tai pysyvistä tai tilapäisistä vammoista.

Lue lisää esteettömyydestä joukkoliikennevälineissä ›

Nysse.fi-verkkopalvelun saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee verkkosivustoa www.nysse.fi ja se on laadittu 28.5.2021 ja päivitetty 17.6.2021. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Palvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio.

Sivuston saavutettavuuden tila

Sivusto täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain. Sivuilla on joitakin tiedossamme olevia saavutettavuusongelmia. Havainnot perustuvat verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeisto eli Web Content Accessibility Guidelines) perusperiaatteisiin verkkopalvelun vaatimuksista: havaittava, hallittava, ymmärrettävä ja toimintavarma.

  • Alleviivattujen linkkien muotoiluun on käytetty epäsaavutettavaa tapaa. Sivustolla on linkkejä, jotka ovat alleviivattuja jo ennen kuin hiiren kursori tuodaan niiden päälle. Näissä muotoilu on virheellisesti toteutettu “u”-, eli alleviivaus-merkinnällä. Tämä tapa ei semanttisesti välttämättä välity esimerkiksi ruudunlukijoiden kaikille ominaisuuksille. Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: Periaate 1. Havaittava, 1.3.1 Informaatio ja suhteet.
  • Sivustolla on HTML:llä muotoiltuja taulukoita. Taulukoita ei tietyssä sisällössä voi välttää, koska ne ovat välttämättömiä informaation esittämiseen. Ruudunlukijakäyttäjille taulukot voivat kuitenkin olla vaikeasti luettavia. Sama informaatio on pyritty kertomaan samalla sivulla myös leipätekstimuodossa. Jos kuitenkin jokin informaatio jäi välittymättä, otathan meihin yhteyttä. Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: Periaate 1, Havaittava, 1.3.1 Informaatio ja suhteet.
  • Sivustolla käytetään useita saman nimisiä linkkejä. Monet samannimiset (“Lue lisää”) linkit johtavat eri kohteisiin. Jos tiettyä sivua selataan ruudunlukijalla tarkastellen pelkkiä sivun linkkejä, näiden välillä ei voi ilman kontekstia tietää eroa. Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: Periaate 2. Hallittava, 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa).
  • Joistain kuvalinkeistä puuttuvat vielä vaihtoehtoiset tekstit. Joitain kuvia voi klikata katsottavaksi alkuperäisessä koossaan kuvankatselimessa. Näistä kuvalinkeistä puuttuvat vaihtoehtoiset tekstit. Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: Periaate 2. Hallittava, 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa).
  • iFrame-upotuksista puuttuvat upotuksen otsikot. Upotuksen teknisistä syistä johtueni iFrame-upotuksiin ei ole voitu lisätä otsikkotekstejä. Ruudunlukija ei välttämättä ilmoita videon otsikkoa, mutta videokatselin on muuten käytettävissä esimerkiksi näppäimistöllä ja ruudunlukijalla. Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: Periaate 4. Toimintavarma, 4.1.2 Nimi, rooli, arvo.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme?

Olemme sitoutuneet kehittämään palveluitamme asiakaslähtöisesti ja saavutettavuusvaatimukset huomioiden. Käytämme palvelussamme mahdollisimman ymmärrettävää kieltä ja osallistumme saavutettavuuskoulutuksiin. Korjaamme verkkopalvelumme puutteet sekä virheet mahdollisimman pian niiden havaitsemisesta.

Voit ilmoittaa meille havainnostasi tällä verkkolomakkeella. Neuvomme palveluidemme käytössä ja otamme vastaan palautetta myös asiakaspalvelussamme.

Valvontaviranomainen

Jos et ole tyytyväinen Nysseltä saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000