NellaPro on verkkopalvelu, jossa Y-tunnuksen omaava toimija voi ylläpitää

  • henkilöstölleen tai asiakkailleen tarjoamiaan etuuslippuja
  • etuuslippuihin oikeutettujen henkilöiden tietoja.

Etuuslippu on matkakortille ladattava lippu, jonka etuuden tarjoaja maksaa kokonaan tai osittain. Etuus voi olla tyypiltään työsuhdelippu, koululippu, koulumatkatukilippu tai maksusitoumus arvolippuun, kausilippuun tai matkakorttiin.

Etuudet laskutetaan etuuden tarjoajalta käytettyjen etuuksien perusteella. Jos etuus on osittainen, etuuteen oikeutettu maksaa oman osuutensa lippua hankkiessaan.

Tee sopimus NellaPro-palvelusta

NellaPro-palvelun käytöstä on tehtävä sopimus verkkolomakkeella. Tutustu ensin huolellisesti palvelun käyttöehtoihin ja rekisteriselosteeseen. Tarvitset sopimuksen tekemiseksi myös NellaPro käyttäjätunnuksen, jonka voit luoda Nella.fi-verkkopalvelussa.

  • NellaPro käyttäjätunnuksessa on oltava vähintään 6 merkkiä.
  • Salasanan on oltava 6-24 merkkiä pitkä ja sen tulee sisältää kirjaimia sekä vähintään yksi muu merkki.
  • Suosittelemme, että sähköpostiosoitteeksi annetaan osoite, joka on yhteiskäytössä. Näin tavoitamme etuuksia ylläpitävät esimerkiksi henkilöstömuutosten tai lomien aikana.

NellaPro toimii samassa verkko-osoitteessa kuin Nella.fi-verkkopalvelu. Palvelu avautuu Pro-näkymään luomallasi NellaPro-käyttäjätunnuksella, kun sopimus on hyväksytty ja kunnossa. Yrityksen käyttäjätiliin voidaan liittää lisää käyttäjätunnuksia palvelun käyttöönoton jälkeen.

Nella.fi-verkkopalvelu

Etuuksien ylläpito

Voit hallita tarjoamaasi lippuvalikoimaa välilehdellä Tuettavat liput. Etuuksiin oikeutettujen henkilöiden tietoja ylläpidetään välilehdellä Henkilöt. Voit tallentaa henkilötietoja

  • henkilö kerrallaan
  • massa-ajona käyttäen csv-lomaketta 
  • automaattiajona xml-tiedoston Primus-liittymästä.

Etuuden tarjoaja on vastuussa palveluun tallennettujen tietojen oikeellisuudesta, ajantasaisuudesta sekä tallennusluvasta.

Kerro etuuteen oikeutetuille, kun etuuslippu on saatavilla. Lipun voi hankkia Nella.fi-verkkopalvelusta tai asioimalla asiakaspalvelussa.