Nyssen vuosikertomus 2021

Vuosi 2021 oli Tampereen seudun joukkoliikenteelle suurten muutosten vuosi: Ratikka aloitti liikennöinnin linjoilla 1 ja 3, bussilinjasto uudistettiin, Tesoman junaseisake otettiin käyttöön, samoin kuin lähimaksu, kaupunkipyörät ja Nyssen bussiliikenteen häiriöhallinnan keskus, Nysse Valvomo.

Vuonna 2021 tehtiin 29,2 miljoonaa nousua, mikä oli 7 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020, mutta 29 % vähemmän kuin ennen koronapandemiaa vuonna 2019.

Tutustu Nyssen vuoteen 2021