Nyssen vuosikertomus 2023

Vuosi 2023 oli Nysselle vahva kasvun vuosi. Ensimmäistä kertaa vuoden aikana tehtiin yli 50 miljoonaa nousua. Myös asiakastyytyväisyys kasvoi. Vahva matkustajamäärän kasvu näkyi vuoden 2023 talouden toteumassa ennakoitua suurempina lipputuloina, mutta myös liikenteen lisäystarpeena voimakkaan kustannusnousun ohella.

Lue uusin Matkalla kanssasi 

Vuoden 2023 Matkalla kanssasi -asiakaslehti on julkaistu.

Lehdestä voit lukea muun muassa bussikuljettajien työstä maisemakonttorissa, aikataulujen suunnittelusta ja siirtymisestä kolmen maksuvyöhykkeen malliin. 

Uusin Matkalla kanssasi (pdf)