Rekisteröidyn oikeudet

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 takaa henkilölle, jonka tietoja käsitellään (=rekisteröity), erilaisia oikeuksia. Oikeuksia sovelletaan eri tavalla riippuen henkilötietojen käsittelyperusteesta. Henkilöllä on mm. oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan ja mitä henkilötietoja käsitellään sekä pyytää itseään koskevat tiedot. Henkilöllä on myös oikeus vaatia virheelliset henkilötiedot oikaistavaksi. Nyssen keräämien tietojen rekisterinpitäjä on Tampereen kaupunki. Lue rekisteröidyn oikeuksista Tampereen kaupungin verkkosivuilla ›

Nysse Mobiili -sovelluksen kehittäjä ja ylläpitäjä on LMJ, TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy, joka vastaa myös palvelun rekistereistä. Lisätietoja LMJ:stä ›

Digipalveluiden evästeet

Nyssen digipalveluissa saatetaan käyttää evästeitä. Yksilöimättömiä käyttötietoja voidaan tallentaa tilastointia ja palvelun parantamista varten.