Kaupunkipyörien käyttöehdot

Sisältö

1. Yleistä

Tässä sopimuksessa määritellään käyttöehdot (jäljempänä myös käyttöehdot), joilla käyttäjä saa käyttää Tampereen kaupunkipyöräpalvelua (jäljempänä palvelu). Palveluntuottaja on Tampereen kaupunki (jäljempänä palveluntuottaja). Tampereen kaupunki on toteuttanut kaupunkipyöräpalvelun yhteistyössä KaupunkiPyörä Vantaa Oy:n ja Tampereen Sarka Oy:n kanssa.

Kaupunkipyörät ovat yhteiskäyttöpyöriä, joita käyttäjät voivat ottaa käyttöönsä kaupunkipyöräasemilta. Kaupunkipyöriä on tarkoitus käyttää pääasiassa kaupunkipyöräasemaverkoston alueella. Kaupunkipyöriä saa käyttää vain pyörille tarkoitetuilla alueilla kuten kaduilla ja pyöräteillä.

Käyttöehtoja sovelletaan kaikkeen palvelun sisältöön, ellei joltain osin ole erikseen toisin ilmoitettu tai sovittu.

Palvelua käyttävän henkilön (jäljempänä käyttäjä) on hyväksyttävä käyttöehdot itseään sitoviksi voidakseen käyttää palvelua.

Palvelun käyttäjän tulee olla vähintään 15-vuotias henkilö, joka on hyväksytysti rekisteröitynyt palvelun käyttäjäksi ja hyväksynyt voimassa olevat käyttöehdot. Palvelun käyttö ei ole mahdollista, ellei käyttäjä hyväksy käyttöehtoja. Palvelun käyttöoikeus voidaan evätä käyttöehdoissa tarkemmin määritellyllä tavalla.

2. Rekisteröityminen, henkilötiedot ja palvelun käyttö

Voidakseen käyttää palvelua, henkilön on rekisteröidyttävä palvelun käyttäjäksi palvelun mobiilisovelluksella sekä maksettava valitsemansa käyttöoikeusjakso.

Rekisteröityessään palvelun käyttäjäksi henkilön tulee antaa palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset tiedot. Palveluntuottajalla on oikeus käsitellä käyttäjän henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) ja muun asiaa koskevan lainsäädännön mukaisesti sekä palvelun tietosuojaselosteessa tarkemmin kuvatuin tavoin.

Käyttäjän antamia tietoja voidaan käyttää tilastoissa siten, ettei yksittäistä käyttäjää voida tilastoista tunnistaa. Tilastoilla kartoitetaan palvelun käyttöä ja parannetaan palvelua. Käyttäjän yhteystietoja voidaan käyttää myös palveluntuottajan yhteydenpitoon käyttäjän kanssa.

Käyttäjän yhteystietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin tai palveluntuottajan markkinointiviestintään vain, jos käyttäjä erikseen antaa siihen suostumuksensa.

Palveluntuottajan hyväksyttyä käyttäjän rekisteröinnin palvelun käyttäjäksi, käyttäjä saa oikeuden käyttää palvelua käyttöehtojen mukaisesti.

Käyttäjä voi tunnistautua palveluun palvelun mobiilisovelluksella.

Käyttäjä vastaa kaikesta tunnuksillaan tapahtuvasta palvelun käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista ja muista velvoitteista.

Käyttöoikeusjakson maksanut ja rekisteröitynyt käyttäjä voi ottaa enintään yhden kaupunkipyörän kerrallaan käyttöönsä.

Käyttäjä voi perua rekisteröitymisensä palvelun käyttäjäksi olemalla yhteydessä asiakaspalveluun. Käyttäjältä jo aiemmin veloitettuja maksuja ei kuitenkaan korvata käyttäjälle jälkikäteen.

3. Palvelun saatavuus ja sisältö

Palvelu on lähtökohtaisesti käytössä vuosittain huhtikuun puolesta välistä lokakuun loppuun. Palvelun toiminta voi alkaa myöhemmin ja päättyä aiemmin, mikäli palvelun käyttö ei ole palveluntuottajan arvion mukaan turvallista, esimerkiksi vaikeiden sääolosuhteiden vuoksi. Palvelun mobiilisovelluksessa käyttäjä voi tarkastella ja muokata omia tietojaan. Palvelu voi olla poikkeustilanteissa suljettu yhden tai useamman kaupunkipyöräaseman osalta. Kaupunkipyöräpalvelun asemilla ei välttämättä ole vapaita kaupunkipyöriä. Palveluntuottajaa ei voida asettaa vastuuseen esimerkiksi edellä kuvatuista tai muista puutteista palvelussa.

Palveluntuottaja kehittää palvelua ja sillä on oikeus muuttaa palvelua ja sen sisältöä osana normaalia toimintaansa parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikoina.

4. Asiakaspalvelu

Käyttäjä saa halutessaan lisää tietoa ja apua palvelun käyttöön palvelun internetsivuilta sekä Tampereen Sarka Oy:n operoimasta palveluntuottajan asiakaspalvelusta, jonka yhteystiedot ovat palvelun internetsivuilla ja kaupunkipyöräasemilla.

5. Maksut

Palvelun kulloinkin voimassa oleva hinnasto on ilmoitettu palvelun internetsivuilla. Palveluntuottaja voi tarvittaessa muuttaa hintojaan ilmoitettuaan siitä 30 päivää aikaisemmin palvelun internetsivuilla.

Kun käyttäjä on maksanut haluamansa käyttöoikeuden, hän voi käyttää kaupunkipyörää jokaista käyttökertaa kohden yhtäjaksoisesti enintään 60 minuuttia ilman lisäveloitusta. Saman kaupunkipyörän 60 minuuttia ylittävästä yhtäjaksoisesta käytöstä käyttäjää veloitetaan palvelun hinnaston mukaisesti. Sen jälkeen, kun kaupunkipyörä on hyväksytysti palautettu kaupunkipyöräasemalle, voi käyttäjä aloittaa uuden kaupunkipyörän käyttökerran samoilla käyttöehdoilla. Tällöin myös enintään 60 minuutin lisäveloituksettoman yhtäjaksoisen käytön laskeminen alkaa alusta.

Kaikki käyttöoikeudet päättyvät viimeistään kulloisenkin kaupunkipyöräkauden loppuun eli ne eivät jatku seuraavalle vuodelle.

Jos kaupunkipyörää ei palauta kaupunkipyöräasemalle hyväksytysti viiden (5) tunnin kuluessa käyttökerran alkamisesta, voidaan käyttäjältä periä 80 euron korvaus. Jos kaupunkipyörää ei palauteta kaupunkipyöräasemalle tai muuten palveluntuottajalle yhden (1) vuorokauden kuluessa kaupunkipyörän käyttökerran alkamisesta lukien, katsotaan kyseinen kaupunkipyörä kadonneeksi. Kadonneesta kaupunkipyörästä peritään käyttäjältä 400 euron korvaus. Kadonneesta kaupunkipyörästä ei vaadita korvausta, jos kaupunkipyörä voidaan osoittaa käyttäjän antamien tietojen perusteella joutuneen pois hänen hallinnastaan vastoin hänen tahtoaan ja asiasta on tehty tutkintapyyntö poliisille.

6. Käyttäjän velvollisuudet ja vastuut

Käyttäjä sitoutuu käyttämään palvelua käyttöehtojen mukaisesti ja maksamaan palvelun käytöstä palveluntuottajan kulloinkin määrittelemän voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään palvelua asiallisesti ja kaupunkipyörien tavanomaisen käyttötarkoituksen mukaisesti. Käyttäjän tulee perehtyä kulloinkin voimassa oleviin käyttöehtoihin.

Käyttäjän tulee pyrkiä estämään käytössään olevaan kaupunkipyörään kohdistuvaa ilkivaltaa ja varkauksia ja muutoinkin noudattamaan kaupunkipyörän käytössä erityistä huolellisuutta.

Käyttäjän tulee tarkastaa kaupunkipyörän kunto aina ottaessaan sen käyttöön ja liikkeelle lähdettyään hän on vastuussa siitä, että kaupunkipyörä on turvallinen ja ajokuntoinen.  Käyttäjä ei ole vastuussa kaupunkipyörän rikkoutumisesta, jos käyttäjä noudattaa kaupunkipyörän käytössä tavanomaista huolellisuutta.

Käyttäjä on vastuussa kaupunkipyörän kunnon ja turvallisuuden tarkistamisesta ennen liikkeelle lähtöä. Kun kaupunkipyörän ottaa käyttöönsä, on tarkastettava, että

  • satula, polkimet ja ketjut ovat tukevasti paikoillaan
  • jarrut, soittokello ja valot toimivat
  • runko ja renkaat ovat ehjiä.

Jos kaupunkipyörä ei ole kunnossa ja turvallinen tai se on rikottu, töhritty tai kokenut ilkivaltaa, on käyttäjän palautettava kaupunkipyörä takaisin kaupunkipyöräasemalle ja välittömästi ilmoitettava asiasta palveluntuottajan asiakaspalveluun.

Käyttäjä on käyttämästään kaupunkipyörästä vastuussa, kunnes se on onnistuneesti palautettu kaupunkipyöräasemalle. Käyttäjä on vastuussa siitä, että kaupunkipyörä on palautettu kaupunkipyöräasemalle niin, että tietojärjestelmä ilmoittaa sen olevan hyväksytysti palautettu. Jos tietojärjestelmästä tai muusta syystä johtuen kaupunkipyörää ei pysty hyväksytysti palauttamaan, tulee käyttäjän ilmoittaa asiasta välittömästi palveluntuottajan asiakaspalveluun.

Käyttäjän palauttaessa kaupunkipyörän kaupunkipyöräasemalle, vastaa käyttäjä kaupunkipyörän lukitsemisesta kaupunkipyörän lukolla.

Käyttäjän on noudatettava kulloinkin voimassa olevia liikennesääntöjä. Kaupunkipyörällä tulee polkea pyörätiellä tai ajoradalla. Jalkakäytävällä kaupunkipyörää on talutettava.

Jos käyttäjän havaitaan käyttävän kaupunkipyörää näiden käyttöehtojen vastaisesti, sitoutuu käyttäjä viipymättä palauttamaan kaupunkipyörän kaupunkipyöräasemalle tai palveluntuottajalle pyydettäessä.

Jos kaupunkipyörä on osallisena onnettomuudessa, tai kaupunkipyörä vahingoittuu muusta syystä, tai jos kaupunkipyörä anastetaan, käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan tästä palveluntuottajan asiakaspalveluun kahden (2) tunnin kuluessa ja tarvittaessa tekemään tutkintapyynnön poliisille kahden (2) vuorokauden kuluessa. Tutkintapyynnöstä on toimitettava kopio palveluntuottajan asiakaspalveluun.

Käyttäjä on vastuussa kaupunkipyörälle tahallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti aiheutuvista vahingoista koko käyttöajalta, kunnes kaupunkipyörä on palautettu kaupunkipyöräasemalle. Käyttäjä on vastuussa kyseisistä vahingoista, vaikka vahingon tekisi kolmas osapuoli. Korvausvastuusta voi palveluntuottajan tekemän tapauskohtaisen harkinnan perusteella vapautua, jos tekee tapauksesta tutkintapyynnön poliisille kahden (2) vuorokauden kuluessa ja toimittaa kopion tutkintapyynnöstä palveluntuottajan asiakaspalveluun.

7. Palveluntuottajan muut oikeudet ja vastuunrajaus

Palveluntuottaja ei ole vastuussa kaupunkipyörillä aiheutetusta vahingosta.

Palveluntuottaja varaa oikeuden sulkea käyttäjä palvelusta ja/tai antaa käyttäjälle käyttökiellon välittömästi tämän rikkoessa käyttöehdoissa määriteltyjä velvollisuuksiaan.

Palveluntuottajalla on oikeus tarkastaa, onko käyttäjä rekisteröitynyt järjestelmään ja maksanut vaaditut maksut.

Palveluntuottaja ei vastaa kaupunkipyörän kunnosta ajon aikana, kun käyttäjä on lähtenyt kaupunkipyöräasemalta liikenteeseen kaupunkipyörällä. Käyttäjä on velvollinen tekemään edellä mainitun kaupunkipyörän kunnon ja turvallisuuden tarkistamisen ennen liikkeelle lähtöään.

Palveluntuottaja ei takaa palvelun virheetöntä ja keskeytymätöntä toimintaa. Palveluntuottaja ei vastaa katkoksista palvelussa tai muista vastaavista häiriöistä ja virheistä eikä näistä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Palveluntuottaja ei vastaa myöskään virheistä ja vahingoista, jotka johtuvat kolmannen osapuolen toiminnasta.

Palveluntuottaja vastaa käyttäjälle ainoastaan niistä välittömistä vahingoista, joita palveluntuottaja on tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella aiheuttanut käyttöehtoja rikkomalla.

8. Sovellettava laki, riitojen ratkaisu ja käyttöehtojen muuttaminen

Käyttöehtoihin ja palveluun sovelletaan Suomen lakia. Palvelun käyttöä koskevat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Jos erimielisyyttä ei neuvotteluissa saada ratkaistua, riidan voi saattaa Kuluttajariitalautakunnan tai Pirkanmaan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Palveluntuottaja on oikeutettu muuttamaan palvelun käyttöehtoja. Käyttöehtojen muutoksesta ilmoitetaan palvelun internetsivuilla.

Kaupunkipyörien käyttöehtoja on muutettu 14.2.2023 käyttöajan osalta. Käyttöehtoja on tarkennettu 12.3.2024 rekisteröitymisen, saatavuuden ja maksujen osalta. 

Linkkejä ja lisätietoa

Lataa sovellus

Google Play ›
App Store ›

Kaupunkipyörien asiakaspalvelu

Puhelinpalvelu on suljettu 15.4.2023 asti.

Anna palautetta