Nyssen linjaston palvelusuunnitelmat valmistelee Tampereen kaupungin joukkoliikenneyksikkö ja palvelutarjonnasta päättää Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta. Palvelusuunnitelman valmistelussa huomioidaan aina asiakaspalautteet, toteutuneet matkustajamäärät sekä palveluympäristön muutokset, kuten raideliikenteen kehittyminen ja merkittävät työmaat.

Suunnitelmat eivät sisällä junaliikennettä eikä muiden viranomaisten tai kuntien ostoliikennesopimuksiin perustuvaa tai markkinaehtoista liikennettä (esim. linjat 43, 56, 57, 60-69 ja 87). Vastuu näiden linjojen suunnittelusta kuuluu liikennöitsijälle tai liikenteen tilaajalle.

Palvelu vaihtelee liikennöintikausittain

Nyssen liikennöintikaudet perustuvat perusopetuksen työ- ja lomakausiin. Talvikausi kestää elokuun alkupuolelta touko-kesäkuun vaihteeseen, josta kesäkausi taas alkaa. Matkustajia on kesällä huomattavasti talvea vähemmän, joten palvelutarjonta suunnitellaan aina kauden kysyntää vastaavaksi.

Kausien palvelutaso perustuu alueellisiin palvelutasoluokituksiin. Palvelutarjonnassa voi olla poikkeuksia kesken kauden, esimerkiksi juhlapyhien aikaan. Tällöin liikkeellä ovat vain kunta- ja aluepalvelukeskusten välillä liikennöivät linjat. Palvelu voidaan myös tehostaa suurten tapahtumien aikaan lisävuoroilla tai esimerkiksi ylimääräisillä messubusseilla.

Suunnitellaan palvelu yhdessä

Nyssen linjastosuunnitelmat esitellään kausikohtaisesti selainpohjaisella karttaohjelmalla, joka toimii parhaiten isoilla näytöillä. Suunnitelmia voi kommentoida ohjelman viestitoiminnolla. Viestit eivät ole julkisia eikä niihin ei vastata. Palautetta voi lähettää myös verkkosivuiltamme löytyvällä lomakkeella tai sähköpostilla.

Luemme kaikki palautteet ja ne huomioimme ne linjastosuunnittelussa. Joukkoliikenne palvelee sananmukaisesti joukkoja, joten kaikkia toiveita emme valitettavasti voi toteuttaa.

Tutustu kesän 2024 suunnitelmaan!

Kesäkaudelle 3.6.-4.8.2024 esitetään merkittäviä linjastomuutoksia, joista suurin osa liittyy Nyssen Läntinen linjasto 2024 -suunnitelmaan.

  • Ratikkalinjojen lähtö- ja pääteasemat vaihdetaan päinvastoin (1 Santalahti, 3 Sorin aukio).
  • Reittimuutoksia on suunniteltu bussilinjoille: 2, 6, 7, 11, 13, 15, 26, 28, 29, 32, 34, 40B, 41, 45, 52, 55, 71, 80, 85 ja 95.
  • Uusina bussilinjoina aloittavat 4, 45, 81, ja 83.
  • Bussilinjat 14, 58 ja 70Y lakkautetaan ja korvataan muilla linjoilla.

Linjastosuunnitelma ja siitä saatu palaute esitellään Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle 15.11.2023.

Kesäkauden 2024 suunnitelma