Joukkoliikennelautakunta hyväksyi talousarvioesityksen vuodelle 2022

torstai 16. syyskuu 2021 klo 08.53

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta hyväksyi keskiviikkona 15.9.2021 omalta osaltaan vuoden 2022 talousarvioesityksen. Joukkoliikennelautakunta vastaa kaupunkiympäristön palvelualueen joukkoliikenteen palveluryhmän toimintatuloista ja -menoista sekä investoinneista.

Joukkoliikennelautakunnan alaisessa toiminnassa painottuu erityisesti joukkoliikennejärjestelmän kehittäminen kokonaisuutena kestävän liikkumisen edistämiseksi.

Taloussuunnittelun kannalta toimintaympäristö on odottava ja hyvin epävarma. Talousarviossa on lähtökohtana, että koronapandemia vähentäisi vuonna 2022 joukkoliikenteen tuloja vain 2 prosenttia. Vuosina 2020-2021 koronapandemian vaikutus lipputuloihin on ollut noin 15-16 miljoonaa euroa per vuosi. Joukkoliikenteen talousarvio ei sisällä lipunhintojen korotuksia, mutta talousneutraalit hinnoittelumuutokset ovat mahdollisia.

Vuoden 2022 tuottavuuden näkökulmasta tärkeimpänä teemana on koronapandemian jälkeen lisätä myyntiä eli lipputuloja. Erityistä huomiota kiinnitetään tapahtumiin liittyvään joukkoliikennematkustukseen.

Taloussuunnittelussa on varauduttu raitiotien liikennöinnin palveluallianssin kehitysvaiheeseen sekä raitiotien varikko- ja hallintovastikkeen korotuksiin siirryttäessä kehitysvaiheesta palveluvaiheeseen. Menoja lisäävät myös muun muassa kustannustason nousu, häiriöhallinnan kehittäminen sekä bussiliikenteen palvelutason parantaminen raitiotien vaikutusalueen ulkopuolella.

Joukkoliikennelautakunnan talousarvioehdotuksen toimintatulot ovat noin 61,77 miljoonaa euroa, toimintamenot -86 miljoonaa euroa ja toimintakate -23,9 miljoonaa euroa. Nettoinvestointien esitys vuodelle 2022 on -0,5 miljoonaa euroa.

Talousarviokehys perustuu kaupungin toimintayksiköiden kanssa toukokuussa käytyihin neuvotteluihin ja kaupungin johtoryhmän linjauksiin. Talousarvion kehyspohjissa on lisäksi huomioitu useita teknisiä muutoksia.

Vuoden 2022talousarvio ja sen sisältämät vuosittaiset sitovat toiminnan tavoitteet perustuvat Tampereen uuteen, valmisteilla olevaan strategiaan ja sen pohjana olevaan Anna-Kaisa Ikosen pormestariohjelmaan. Tavoitteet valmistuvat pormestarin talousarvioesitykseen.

Kaupunginvaltuusto päättää Tampereen ensi vuoden budjetista 15.11.2021. Pormestarin talousarvioesitys voi sisältää muutoksia lautakunnan talousarvioesitykseen verrattuna.

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2022 (pdf) >