Joukkoliikennelautakunta hyväksyi vuoden 2023 vuosisuunnitelman

keskiviikko 14. joulukuu 2022 klo 18.15

Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan vuoden 2023 suunnitelma hyväksyttiin 14.12.2022. Vuosisuunnitelmaan on koottu toimintaa ohjaavat palvelusuunnitelmien toimenpidekokonaisuudet ja vuosittaiset talousarviotavoitteet sekä niitä toteuttavat toimenpiteet.

Toimenpiteet painottuvat vuonna 2023 erityisesti kestävän ja sujuvan liikkumisen edistäminen. Lisäksi kehitetään muun muassa joukkoliikenteen asiakaskokemusta, tuetaan kaupungin kestävää kasvua, jatketaan tapahtumalipun kehittämistä ja tehdään toimenpiteitä työntekijäkokemuksen parantamiseksi.

Vuosisuunnitelman mukaan joukkoliikennelautakunnan toimintatulot ovat ensi vuonna 64,5 miljoonaa euroa, toimintamenot 93,5 miljoonaa euroa ja toimintakate 29 miljoonaa euroa.

Vuosisuunnitelmaesityksessä tuloja lisäävät muun muassa lipun hintojen korotus, maksuttoman toisen asteen koulutuksen Kela-tuki sekä joukkoliikenteen valtiontuki.

Toimintamenoja kasvattavat erityisesti liikennöintisopimuksiin sisältyvän indeksiehdon mukainen kustannustason nousu, raitiotien liikennöinnin kustannustaso ja laajeneminen, M-junavuorojen lisätarjonta sekä palveluliikenteen siirtyminen joukkoliikenteen palvelualueelle sote-uudistuksessa.