Joukkoliikenteen vuoden 2024 vuosisuunnitelma hyväksyttiin

keskiviikkona 20. joulukuu 2023 klo 17.59

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan vuosisuunnitelma vuodelle 2024 hyväksyttiin lautakunnassa 20.12.2023. Vuosisuunnitelmaan on koottu toimintaa ohjaavat palvelusuunnitelmien toimenpidekokonaisuudet, vuosittaiset talousarviotavoitteet ja toimenpiteet.

Työtä tehdään niin bussi-, raitiotie- kuin junaliikenteenkin kehittämiseksi, jotta varmistetaan tehokas ja kilpailukykyinen joukkoliikenne. Lisäksi tulevana vuonna pyritään kehittämään joukkoliikenteen matkustajaturvallisuutta, toteuttamaan Särkänniemen tapahtumalippu, valmistellaan tilipohjaiseen lippu- ja maksujärjestelmään siirtymistä ja edistetään työhyvinvointia ja työntekijäkokemusta.

Vuosisuunnitelmassa joukkoliikenteen toimintatulot ovat 70,3 milj. euroa, toimintamenot 104,5 milj. euroa ja toimintakate -34,2 milj. euroa.

Menot lisääntyvät 11,0 milj. euroa johtuen erityisesti kustannustason noususta sekä vuoden 2023 aikana toteutetuista kasvun ja aikatauluvarmuuden edellyttämistä liikennetarjonnan lisäyksistä.

Tulojen on arvioitu lisääntyvän yhteensä noin 5,7 milj. euroa. Tuloja kasvattavat matkustajamäärän kasvu ja lipun hintojen nostosta lisääntyvät lipputulot.

Investointisuunnitelmassa on varattu yhteensä 0,5 milj. euroa lippu- ja maksujärjestelmän kehittämiseen.