Lisää junavuoroja M-junaliikenteeseen elokuussa 2022

keskiviikko 10. marraskuu 2021 klo 20.00

Tampereen seudun lähijunaliikennettä ollaan lisäämässä elokuusta 2022 alkaen. Vuoroja lisätään M-junaliikenteeseen Tampereen, Nokian, Lempäälän ja Akaan kuntien alueella. VR-Yhtymän tekemä tarjous hyväksyttiin Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnassa 10.11.2021.

Tampereen, Nokian, Lempäälän ja Akaan edustajat ovat neuvotelleet M-junaliikenteen kustannusjaosta ja ostettavan liikenteen laajuudesta. Joukkoliikennelautakunnan 15.9. hyväksymä talousarvio vuodelle 2022 sisältää esityksen mukaisen junaliikenteen lisäyksen Tampereen osalta. Nokian ja Akaan kaupungit sekä Lempäälän kunta päättävät rahoituksesta valtuustoissaan loppuvuoden aikana. 

Sopimus voidaan allekirjoittaa, kun liikenne-ja viestintäministeriö myöntää toimivaltaisena viranomaisena yksinoikeuden sopimuksessa määritettyjen vuorojen liikennöintiin ja Väylävirasto myöntää VR:lle tarvittavan ratakapasiteetin. Lisäksi Nokian ja Akaan kaupunkien sekä Lempäälän kunnan on vielä hyväksyttävä hankinta.

Esimerkiksi Tampere-Nokia -välillä arkiliikenteessä vuoromäärä on kasvamassa nykyisestä 15 vuorosta 25 vuoroon suuntaansa. Tampere-Toijala -välillä uusia vuoroja on tulossa arkisin yhteensä 5 kappaletta suuntaansa. M-junaliikenne liikennöidään elokuusta 2022 alkaen tunnin vuorovälein vakiominuuttiaikataululla.