Nysse-linjaston kehitystyö jatkuu yhdessä asukkaiden kanssa

torstai 11. marraskuu 2021 klo 10.52

Nyssen Linjasto 2021-suunnittelua tehtiin yli vuoden ajan tiiviissä yhteistyössä asukkaiden ja joukkoliikenteen käyttäjien kanssa. Linjastosuunnittelun eri vaiheissa Nysse sai yli 5000 laadukasta palautetta, joiden pohjalta luotu linjasto on nyt katuverkollamme näkyvissä.

Nyssen kyydissä tehdään yli 130 000 nousua arkipäivisin. Lähes kolme neljästä kaikista Nyssen matkustajista kulkee päivittäin Nyssen runkolinjoilla 1–10 ja 19 tai seudun kuntien päälinjoilla 40, 50, 70 ja 80. Näillä linjoilla on vaihdoton yhteys Tampereen keskustan solmupisteille kuten Keskustorille, Koskipuistoon tai Sorin aukiolle.

Syksyllä tehtyjen asiakastyytyväisyysmittausten perusteella 85,6 % matkustajista pitää bussilinjan reittiä itselleen sopivana. Mittaukset tehdään kuukausittain. Tulos viestii siitä, että Nyssen suunnittelussa on onnistuttu rakentamaan asiakkaiden tarpeisiin sopiva linjasto. Moni kriittinen palaute koskee oman asuinalueen linjaston muuttumista merkittävästi, mutta myös kiitosta uusista linjastoratkaisuista on saatu.

Linjastosuunnittelun käytössä ovat nyt kesäkauden 2021 ja syksyn palautteet, matkustajamäärän kehitys sekä alueelliset pysäkkikohtaiset nousijamäärät. Linjaston ja asiakaslähtöisen palvelun kehittäminen jatkuu palautteen ja matkustajakysynnän pohjalta.

Kesän 2022 ja tulevan talvikauden 2022–2023 linjastoratkaisuista päätetään Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnassa joulu- ja tammikuussa. Kaikki saadut palautteet otetaan suunnittelussa huomioon, mutta jokaista yksittäistä toivetta ei voida toteuttaa. Joukkoliikennettä suunnitellaan joukoille, ja lopputulos on aina kompromissi.

Nyt suunnittelussa olevista linjastomuutoksista järjestetään kolme asukastilaisuutta Peltolammilla, Hervannassa ja Koilliskeskuksessa. Nyssen suunnittelijat esittelevät uusia suunnitelmia ja vastaavat kysymyksiin. Tilaisuuksissa voi edelleen antaa palautetta myös syksyn 2021 suuresta linjastomuutoskokonaisuudesta, sen onnistumisista ja kehitysehdotuksista.

Nyssen asukastilaisuudet:

 • Tiistaina 16.11.2021 klo 17–19, Peltolammin koulun ruokala
 • Torstaina 18.11.2021 klo 17–19, Hervannan kirjaston lukusali
 • Maanantaina 22.11.2021 klo 17–19, Koilliskeskuksen Kivi-sali

Kesäkaudelle 2022 ja talvikaudelle 2022–2023 suunnitteilla olevat reittimuutokset:

Linja 2 Rauhaniemi – Keskustori – Särkänniemi

 • Linjan 2 päätepysäkki ehdotetaan siirrettäväksi Pyynikintorilta Särkänniemeen kesäkauden alussa 2022.
 • Linjalle 2 esitetty reitti: Rauhaniemi – Lapinniemi – Tammela – Tulli – Yliopisto – Sorin aukio – Koskipuisto – Keskustori – Hämeenpuisto – Särkänniemi.

Linja 6 Vatiala – Koskipuisto – Länsi-Hervanta

 • Linjan 6 reittiä ehdotetaan jaettavaksi Vatialan ja Linnainmaan välillä kesäkaudella 2022. Reitit 6A ja 6B palvelevat sekä Holvastin että Leinolan asuinalueita.
 • Linjalle 6A esitetty reitti: Vatiala – Lemponen – Nattari – Kiveliö – Holvasti – Linnainmaa – Tays – Koskipuisto – Iidesranta – Messukylä – Lukonmäki – Länsi-Hervanta.
 • Linjalle 6B esitetty reitti: Vatiala – Kallio – Nattari – Kiveliö – Leinola – Linnainmaa – Tays – Koskipuisto – Iidesranta – Messukylä – Lukonmäki – Länsi-Hervanta.
 • Linjan 6 reittimuutoksen yhteydessä luovuttaisiin linjan 17 liikennöinnistä.
 • Vehmaisten joukkoliikenneyhteytenä toimisi joko linja 40 Kangasalantiellä tai linja 6B Holvastinkadun ja Vestonkadun pysäkeiltä. Varhaisaamujen ja yön osalta liikennöinti Vehmaisiin järjestettäisiin linjalla 40.

Linja 7 Linnainmaa – Keskustori – Kalkku

 • Linjalla 7 siirrytään ehdotuksen mukaan liikennöimään kesäkauden 2022 alussa Epilän ja Tesoman välillä Winterin ja Puisto-Kaarilan kautta Tesomalle.
 • Linjalle 7 esitetty reitti: Kalkku - Kalkunvuori - Tesoma – Puisto-Kaarila – Winteri - Epilä - Pispala - Pyynikintori - Pyynikin kirkkopuisto - Keskustori - Koskipuisto - Sorin aukio - Yliopisto - Kalevanharju - Kalevanrinne - Hakametsä - Uusikylä - Janka - Ristinarkku – Linnainmaa.

Linja 9 Annala – Keskustori – Lentävänniemi ja
Linja 19 Hervanta – Annala – Keskustori – Lentävänniemi 

 • Sepänkadun ratikkarakentamisen valmistumisen myötä linjoilla 9 ja 19 ehdotetaan talvikaudella 2022–2023 siirtymistä liikennöimään Paasikivenkadun, Näsijärvenkadun ja Hämeenpuiston sekä Hämeenkadun sijaan Paasikivenkadulta Sepänkadulle ja edelleen Pirkankadun kautta Hämeenkadulle.
 • Linjoille 9 ja 19 esitetty reitti keskustassa: Keskustori – Pyynikintori – Santalahti – Lielahti.

Linja 15 Höytämö – Ratina – Myllypuro/Pitkäniemi

 • Linjalle 15 ehdotetaan kesäkauden alkuun 2022 reittimuutosta välillä Valkama – Hatanpää. Jatkossa linja liikennöisi Lempääläntietä Lahdenperänkadulle, josta linjareitti palaa Hatanpään valtatielle ja Hatanpään sairaalalle.
 • Linjalle 15 esitetty reitti: Höytämö - Sääksjärvi - Multisilta - Peltolammi – Lakalaiva - Taatala - Vihilahti - Hatanpää (Tays) - Viinikanlahti - Ratina - Sorin aukio - Rautatieasema - Jussinkylä - Finlayson - Amuri - Pispala - Epilä - Kaarila - Rahola - Villilä - 15A Myllypuro/15B Pitkäniemi.

Linja 17 Vehmainen – Leinola – Linnainmaa – Tays, Kaupin kampus

 • Linjan 17 liikennöinti ehdotetaan lakkautettavaksi kesäkauden 2022 alusta, ja liikennöinti Leinolankadulla toteutetaan jatkossa linjalla 6B.
 • Vehmaisten joukkoliikenneyhteytenä toimisi joko linja 40 Kangasalantiellä tai linja 6B Holvastinkadun ja Vestonkadun pysäkeiltä. Koko Vehmaisten alue on alle kilometrin säteellä joukkoliikennepalvelusta.

Linja 28 Ylöjärvi – Ratinanranta – Ruutana

 • Linjalle 28 ehdotetaan talvikaudelle 2022–2023 liikennöinnin lopettamista Kangasalan Suinulaan vähäisen matkustajamäärän vuoksi.  Yhteys Ruutanasta Suinulaan toteutetaan jo nykyisin linjalla 46, ja suunnittelussa tehdään yhteistyötä koulujen kanssa.
 • Suinulasta Tampereen suuntaan matkustaville tulisi vaihtoyhteys Laureeninkalliolla linjalta 46 linjalle 28 tai Kangasalan keskustasta linjalta 46 linjoille 40 ja 41.

Linja 40 Kangasala – Tampere

 • Linjalle 40 ehdotetaan uutta reittivariaatiota kesäkauden 2022 alussa. Linjatunnukset 40A Pikonlinna – Kangasala – Tampere ja 40B Mobilia – Huutijärvi – Kangasala – Tampere säilyvät ennallaan. Linjalle 40C esitetään uutta linjareittiä Kangasalan asemalta Metsäkulmalle ja Tursolaan ja edelleen Kangasalan keskustan kautta Tampereelle. Samalla nykyisen linjan 40C Mobilia – Tiihala - Huutijärvi – Kangasala – Tampere linjatunnukseksi muutetaan 40D.
 • Linjalle 40C esitetty reitti: Kangasalan asema – Metsäkulma – Tursola – Kangasala – Rekiälä – Pikkola – Suorama – Ilkko - Nattari - Vehmainen - Haihara - Messukylä - Kalevanharju - Yliopisto – Sorin aukio - Koskipuisto - Keskustori.
 • Linjalle 40D esitetty reitti: Mobilia - Tiihala - Huutijärvi - Mäyrävuori - Kangasala - Rekiälä - Pikkola – Suorama - Ilkko - Nattari - Vehmainen - Haihara - Messukylä - Kalevanharju - Yliopisto – Sorin aukio – Koskipuisto - Keskustori.

Linja 41 Kangasala – Tays, Kaupin kampus

 • Linjan 41 reittiin ehdotetaan muutosta linjan päätepysäkkiin, joka siirrettäisiin Kangasalan keskustasta Huutijärven kautta Mobiliaan talvikauden 2022–2023 alussa.
 • Linjalle 41 esitetty reitti: Mobilia - Huutijärvi – Mäyrävuori – Kangasalan keskusta – Suorama – Tays, Kaupin kampus.

Linja 42 Kuhmoinen – Kangasala – Tays – Sorin aukio

 • Linjalle 42 esitetään reittimuutosta kesäkauden 2022 alusta: Kuhmoisista lähtevät ja sinne päättävät vuorot ajetaan jatkossa Tampereen keskustaan Sorin aukiolle saakka.
 • Linjalle 42 esitetty reitti: Kuhmoinen – Pohja – Kuhmalahti – Sahalahti – Huutijärvi – Mäyrävuori – Kangasalan keskusta – Suorama – Tays – rautatieasema – Sorin aukio.

Linja 45 Vatiala – Kangasalan asema – Metsäkulma – Tursola – Kangasalan keskusta

 • Esitetään linjan 45 lakkauttamista ja korvaamista Kangasalan aseman, Metsäkulman ja Tursolan osalta linjan 40C liikennöinnillä.
 • Yhteys Lentolan ja Kallion teollisuusalueille toteutetaan linjalla 6B.

Linja 48 Pohja – Kuhmalahti – Kivisalmi – Pakkala – Sahalahti – Huutijärvi – Kangasalan keskusta

 • Esitetään uuden linjan 48 perustamista liikennöimään välillä Pohja – Kangasalan keskusta kesäkauden 2022 alusta alkaen.
 • Linjalle 48 esitetty reitti: Pohja – Kuhmalahti – Kivisalmi – Pakkala - Sahalahti – Huutijärvi – Mäyrävuori – Kangasalan keskusta.

Linja 50 Haurala – Lempäälä – Ideapark – Keskustori

 • Linjalle 50 esitetään reittimuutosta kesäkauden 2022 alussa välillä Valkama – Linja-autoasema.
 • Linjalle 50 esitetty reitti: Haurala - Lempäälä - Ideapark - Kulju - Sääksjärvi – Multisilta – Peltolammi – Sarankulma – Vihilahti – Hatanpää - Ratina - Koskipuisto - Keskustori.

Linja 72 Sammalisto – Tampereen keskusta ja
Linja 82 Siivikkala – Lielahti – Pyynikintori

 • Linjoilla 72 ja 82 esitetään siirtymistä liikennöimään Paasikivenkadun, Sepänkadun ja Pirkankadun kautta Pyynikintorille Sepänkadun ratikkatyön valmistumisen myötä. Kummankin linjan päätepysäkki siirtyisi Tuulensuusta Pyynikintorille. Reittimuutosta ehdotetaan talvikauteen 2022–2023.  
 • Linjalle 72 esitetty reitti: Sammalisto – Keho – Vihola – Santalahti – Pyynikintori.
 • Linjalle 82 esitetty reitti: Siivikkala - Honkasalo - Pohtola - Lielahti - Hiedanranta - Santalahti – Pyynikintori.

Pohjois-Tampereen linjastokokonaisuus

Pohjois-Tampereen linjastokokonaisuus on hyväksytty joukkoliikennelautakunnassa keväällä 2021, ja se otetaan käyttöön kesäkauden 2022 alussa. Ennen päätöksentekoa toteutettiin liikkumiskysely, tarkasteltiin alueen matkustajamääriä usean vuoden ajalta ja tehtiin yhteistyötä myös koulujen kanssa.

Linja 90 (Terälahti) – Kämmenniemi – Sorila – Linnainmaa – Tays – Keskustori

 • Linjalla liikennöidään päivittäin välillä Kämmenniemi – Keskustori 60 min välein. Arkisin linja liikennöidään Terälahteen saakka.

Linja 90X (Terälahti) – Kämmenniemi – Sorila – Tays – Keskustori

 • Linjalla liikennöidään arjen ruuhka-aikoina aamulla Terälahdesta keskustaan ja iltapäivällä keskustasta Terälahteen 60 min välein.

Linja 91 Aitolahti – Sorila ja
Linja 92 Sorila – Viitapohja – Kämmenniemi

 • Linjoilla liikennöidään arkisin noin 60 min välein ruuhka-aikoina. Viikonloppuisin liikennöidään ympäri vuoden muutamia vuoroja. Molemmilta linjoilta on vaihtoyhteys Sorilassa linjoihin 90X ja 90.

Linja 93 Kämmenniemi – Teiskon kirkkotie – Terälahti – Kaanaa – Mäntylä

 • Linjalla liikennöidään arkisin noin 60 min välein ja viikonloppuisin tarjotaan vuoden ympäri muutamia vuoroja. Linjalta on vaihtoyhteys Kämmenniemessä linjoihin 90X ja 90.

Linja 94 Kämmenniemi – Maisansalo – Terälahti – Kaanaa – Mäntylä

 • Linjalla liikennöidään useampia vuoroja arkisin ja viikonloppuisin tarjotaan vuoden ympäri muutamia vuoroja. Linjalta on vaihtoyhteys Kämmenniemessä linjoihin 90X ja 90.

Vuorotarjontaan suunnitellut muutokset

Linja 12 Vaitti – Suuppa – Ratina – Reuharinniemi

 • Linjalla 12 on ollut tavoiteltua vähemmän matkustajia. Linjalle ehdotetaan talvikaudelle 2022–2023 Pirkkalan ja Tampereen keskustan välille 30 minuutin vuoroväliä.
 • Reuharinniemestä Tampereen keskustaan järjestetään arjen ruuhka-aikoina lisävuoroja.

Linja 33 Vuores – Lahdesjärvi – Keskustori ja
Linja 35 Vuores – Keskustori

 • Matkustajamäärä on kasvanut, joten vuoroja ehdotetaan lisättäväksi talvikaudelle 2022–2023 siten, että ruuhka-aikana  molemmilla linjoilla liikennöidään 20 minuutin välein.

Linja 37 Olkahinen – Linnainmaa - Hakametsä

 • Talvikaudelle 2022–2023 linjalle 37 ehdotetaan vuorojen vähentämistä odotettua pienemmän matkustajamäärän vuoksi.

Linja 38 Lentävänniemi – Tays – Linnainmaa – Hervanta

 • Matkustajamäärä on kasvanut, joten vuoroja ehdotetaan lisättäväksi talvikaudelle 2022–2023 välillä Tays Arvo – Hervanta arkisin ruuhka-aikoina.

Suunnitelma kesäkauden 2022 ja talvikauden 2022-2023 linjastosta karttapalvelussa ›
Kartta toimii parhaiten isoilla näytöillä. Palvelussa voi jättää kommentteja suunnitelmasta suoraan suunnittelijalle, mutta niihin ei vastata.