Palvelutaso vuosille 2022-2025 määritelty alueittain

torstai 9. joulukuu 2021 klo 20.25

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikenteen palvelutasomäärittely vuosille 2022–2025 hyväksyttiin joukkoliikennelautakunnassa 9.12. Palvelutasomäärittelyssä kuvataan, millainen joukkoliikennepalvelun taso kullekin alueelle on perusteltua ja millaiseksi alueen joukkoliikennepalvelua pyritään kehittämään.

Palvelutasoon vaikuttavat alueen matkustustarpeet, käytettävissä oleva rahoitus ja muun muassa kaavoitus sekä liikenne- ja elinkeinopoliittiset tavoitteet. Palvelutasoluokat eri alueille asetetaan siten, että ne on mahdollista saavuttaa.

Nykyinen palvelutasomäärittely Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikenteessä on voimassa 31.12.2021 asti. Esitys uudeksi palvelutasomäärittelyksi vuosille 2022–2025 on laadittu yhteistyössä kuntien kanssa, ja luonnoksesta on pyydetty lausunnot alueen kunnilta ja sidosryhmiltä.