Pirkkala–Linnainmaa-raitiotien suunnitteluvaihe edennyt yli puolivälin – uusia katusuunnitelmaehdotuksia nähtäville kesäkuussa

torstaina 06. kesäkuu 2024 klo 08.55

Tampereen Ratikan Pirkkala–Linnainmaa -allianssin kehitysvaihe on edennyt yli puolivälin, ja hanke jatkuu suunnitellussa aikataulussa. Allianssin tuottama aineisto Tampereen ja Pirkkalan valtuustojen päätöksentekoon valmistuu syyskuussa.

"Kesän ja alkusyksyn aikana viimeistelemme raitiotien ja siihen liittyvien katu-, pysäkki- ja liikennejärjestelyjen suunnitelmat Hatanpään valtatieltä Sorin aukion pysäkiltä Pirkkalan Suupan kuntakeskukseen ja Kaupin kampuksen ratikkapysäkiltä Linnainmaalle. Samalla täsmennämme hankkeen tavoitekustannuksen", Tampereen Ratikan Pirkkala–Linnainmaa -allianssin projektipäällikkö Sari Valjus kertoo.

Tavoitteena on, että lokakuussa 2024 Tampereen ja Pirkkalan valtuustot voivat allianssin suunnitelmien ja selvitysten pohjalta päättää raitiotien rakentamisen aloittamisesta, rakentamisen laajuudesta ja mahdollisesta raitiotieradan vaiheittain toteuttamisesta.

Kehitysvaiheessa tehty aktiivista vuorovaikutusta

Tampereen Ratikan Pirkkala–Linnainmaa -allianssi on käynyt nyt kahdeksan kuukautta kestäneen kehitysvaiheen aikana vilkasta vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa.

"Olemme esitelleet katusuunnitelmia ja työnaikaisia liikennejärjestelyjä sekä keränneet palautetta lähes kolmessakymmenessä erilaisessa sidosryhmätilaisuudessa. Lisäksi tulevan radan varrella olevien yrittäjien, asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa on käyty erillisiä neuvotteluja. Vuorovaikutus jatkuu myös kesän aikana eri tilaisuuksissa ja kanavissamme. Lisäksi toteutamme eri sidosryhmille kehitysvaiheen aikana kaksi kertaa kyselyn, jolla mittaamme yhteistyön toimivuutta", Sari Valjus mainitsee.

Kesäkuun puolivälissä tulee kuntalaisten arvioitavaksi uusia katusuunnitelmaehdotuksia. Tampereen katusuunnitelmaehdotuksista nähtäville tulevat Nuolialantie sekä Linnainmaan Citymarketin pohjoispuolelle suunniteltu uusi katuyhteys, Hennalankaari. Pirkkalan katusuunnitelmaehdotukset koskevat Partolaa ja Naistenmatkantietä. Tampereen kaupunki ja Pirkkalan kunta tiedottavat nähtäville tulosta tarkemmin.

Nuolialantien, Partolan ja Naistenmatkantien raitiotieosuuksien katusuunnitelmia esitellään yleisölle 17.6. klo 15–18 Pirkkalan Prismalla.

Katusuunnitelmaehdotuksissa esitetään raitiotien sijainnin lisäksi mm. ajokaistojen, jalankulku- ja pyöräilyväylien sekä istutusten paikat katutilassa. Katusuunnitelmaehdotuksista voi jättää muistutuksia Tampereen kaupungin ja Pirkkalan kunnan kirjaamoon.

Linnainmaan osuudelle Tampereen raitiotien pisin silta

Tällä hetkellä Tampereen kaupungin nettisivuilla on nähtävillä puistosuunnitelmaehdotus, joka koskee valtatien 12 ylittävää raitiotiesiltaa, Teiskontien eteläpuolista raitiotiekäytävää sekä jalankulun ja pyöräilyn reittiä. Samaan aikaan on nähtävillä Teiskontietä ympäröiviä alueita Alasjärven eteläpuolella sekä Heikkilänkadun itäosan ympäristöä koskeva asemakaavaehdotus. Kaava luo edellytykset Linnainmaan raitiotielinjan ja Teiskontien sekä valtatien 9 ylittävien siltojen rakentamiselle. Asemakaava ja puistosuunnitelmaehdotus ovat nähtävillä 1.7. saakka.

"Linnainmaan osuudelle suunniteltu raitiotie ylittää Teiskontien eli valtatie 12:n noin 380 metriä pitkällä uudella sillalla, josta tulee Tampereen raitiotien pisin silta. Sillan jälkeen ratalinjaus jatkuu Teiskontien eteläpuolella nykyisen kevyen liikenteen väylän kohdalla Luhtaankadulle asti. Raitiotien eteläpuolelle tulee Linnainmaalle uusi jalankulku- ja pyöräväylä, joka on osa pyöräliikenteen seudullista pääreittiä", Tampereen kaupungin kuntatekniikan suunnittelupäällikkö Jouni Sivenius kertoo.

Itäisen ohikulkutien eli valtatie 9:n ylitykseen on suunniteltu myös uusi raitiotiesilta, joka sijoittuu nykyisen sillan pohjoispuolelle.

Rakentamisen aikaisten liikennejärjestelyjen suunnitelmat esillä allianssin nettisivuilla

Katusuunnitelmien lisäksi Tampereen Ratikan Pirkkala–Linnainmaa -allianssin sivuilla on tutustuttavana suunnitelmia mahdollisen rakentamisen aikaisista liikennejärjestelyistä.

"Liikennejärjestelysuunnitelmissa esitetään, miten liikenne kaikkien kulkumuotojen osalta järjestettäisiin rakentamistöiden aikana eri vaiheissa. Pääperiaatteena liikennejärjestelyissä on, että autoliikenteelle järjestetään töiden aikana aina vähintään yhdet ajokaistat kumpaankin suuntaan, ja jalankulun ja pyöräilyn reitit ohjataan työmaiden ohi turvallisesti", projektipäällikkö Sari Valjus kertoo.

Kiinteistöille ja palveluille kulku järjestetään kaikissa vaiheissa töiden aikana. Myös joukkoliikenteen pysäkkijärjestelyt suunnitellaan etukäteen. Töiden aikana pysäkeille tulee muutoksia, mutta kulkureitit ja pysäkkien saavutettavuus varmistetaan kaikissa vaiheissa.

Tietoa hankkeesta saatavilla useissa kanavissa

Raitiotien suunnittelusta Pirkkalan ja Linnainmaan välille löytyy tietoa useista kanavista. Tampereen Ratikan Pirkkala–Linnainmaa -allianssin nettisivujen lisäksi sosiaalisen median kanavat (Facebook, X, Instagram) tarjoavat tietoa hankkeen ja suunnitelmien etenemisestä sekä tulevista yleisötilaisuuksista.

Myös Tampereen Ratikka jakaa omissa kanavissaan tietoa jatkosuunnitelmista. Tampereen kaupunki ja Pirkkalan kunta tiedottavat omissa kanavissaan katusuunnitelmista ja asemakaavoista sekä päätöksenteon vaiheista.


Tampereen Ratikan Pirkkala–Linnainmaa -allianssi suunnittelee raitiotietä Tampereen Linnainmaan ja Pirkkalan Suupan välille. Allianssin muodostavat Tampereen Raitiotie Oy, Tampereen kaupunki, Pirkkalan kunta, AFRY Finland Oy, Sweco Finland Oy, NRC Group Finland Oy ja YIT Intra Oy. Kuulumme Tampereen Ratikka -perheeseen yhdessä Tampereen Raitiotie Oy:n, Nyssen, Tampereen Ratikan liikennöintiallianssin ja kunnossapitoallianssin, kaluston kunnossapidon sekä Raitiotieallianssin kanssa.

pirkkalalinnainmaa.fi