Ratikka Uutiset 26.11.2020

Linjasto 2021 otetaan käyttöön vaiheittain

Ratikkaliikenne kahdella linjalla alkaa elokuussa 2021, ja samalla bussilinjastoon tehdään muutoksia tukemaan kasvavaa kaupunkiseutua sekä kuljettamaan matkustajia uusiin kohteisiin. Bussilinjasto palvelee aluekeskusten ja asuinalueiden välistä liikkumista. Osa linjoista jatkaa edelleen keskustaan, osalle on tarjolla hyvät vaihtoyhteydet ratikkaan tai toiselle bussilinjalle ruuhkaisimpina matkustusaikoina.

Uusi bussilinjasto on suunniteltu yhdessä asukkaiden kanssa. Suunnittelussa tavoitteena ovat olleet Tampereen keskustan helppo saavutettavuus, päällekkäisten ratikka- ja bussilinjojen minimointi ja toimivat vaihtoyhteydet linjojen välille.

Linjaston suunnittelu yhdessä asukkaiden kanssa alkoi vuoden 2018 alussa. Luonnokset olivat nähtävillä verkossa, jossa niistä käytiin keskustelua. Luonnoksista käytiin vuoropuhelua myös kasvokkain muun muassa alueverkostojen tapaamisissa. Ajatusten pohjalta syntyi lopullinen suunnitelma, joka hyväksyttiin joukkoliikennelautakunnassa huhtikuussa 2019. Linjastosuunnitelmiin saatiin yli 5 000 palautetta, ja vielä ennen lopullista päätöstä linjastosuunnitelmaa hiottiin palautteen perusteella.

Linjastosuunnitelmaan on huhtikuun 2019 päätöksenteon jälkeen tehty pieniä paikallisia muutoksia uuteen matkustustietoon pohjautuen. Linjastoa on tarkennettu Lempäälässä ja Vesilahdella kilpailutuksen yhteydessä kevään 2020 aikana. Pirkkalassa matkustajamäärät ovat kasvaneet merkittävästi, ja alueen uusi linjastosuunnitelma on ollut asukkaiden kommentoitavana verkossa syksyllä 2020.

Vaihdollisten yhteyksien määrä lisääntyy. Samalla vaihtoyhteyksin saadaan luotua monipuolisempaa tarjontaa. Vaihtaminen liikennevälineestä toiseen on myös tehty mahdollisimman helpoksi. Talviliikennekauden alusta 9.8.2021 alkaen esitetään myös linjanumeroinnin uudistamista.

Aikatauluihin mahdollista vaikuttaa

Bussilinjasto 2021 otetaan käyttöön vaiheittain. Osa linjastomuutoksista on jo toteutettu esimerkiksi Nokialla. Osa reiteistä otetaan käyttöön jo kesäkuussa 2021, ja koko linjasto on käytössä elokuussa 2021.

Seuraavaksi Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päättää vielä linjaston palvelutasosta eli muun muassa aikataulurakenteesta. Kesäliikenteen 2021 palvelutaso viedään päätettäväksi joukkoliikennelautakuntaan 16.12. ja talven 2021-2022 palvelutaso 27.1. kokoukseen.

Palvelutasopäätösten jälkeen linjoille tehdään aikataulut, jotka julkaistaan keväällä. Aikatauluista kerätään asiakkailta palautetta, joka otetaan huomioon aikataulujen viimeistelyssä ennen käyttöönottoa. Näin pyritään yhdessä asiakkaiden kanssa varmistamaan, että uudesta linjastosta aikatauluineen tulee mahdollisimman toimiva kokonaisuus. Aikataulujen kommentointimahdollisuudesta tiedotetaan keväällä.

Kesäkaudelle 2021 suunnitellut liikennöintimuutokset

Linjan 9 reittiä jatketaan Kaipasesta Ruskon kautta Hervantaan. Samalla linjalla 20 lopetetaan liikenne Keskustorin ja Hikivuoren välillä.

Linja 20 liikennöi kesäkaudella 2021 välillä Keskustori - Lamminpää.

Linjan 11 päätepysäkki siirretään Raholasta RantaTampellaan. Muutoksella saadaan rakennettua Ranta-Tampellan kasvavalle asuinalueelle kysyntään paremmin vastaava joukkoliikennetarjonta. Muutokset linjan 11 päätepysäkeissä Etelä-Tampereella ja Pirkkalassa toteutetaan vasta elokuussa 2021.

 • Linja 30 aloittaa liikennöinnin reitillä Pere - Härmälä - rautatieasema - Ranta-Tampella. Linja korvaa nykyisen linjan 11 liikennöinnin arjen ruuhka-aikoina.
 • Linja 31 aloittaa liikennöinnin reitillä Pere - Sarankulma - rautatieasema - Ranta-Tampella. Linja korvaa nykyisen linjan 27 liikennöinnin arjen ruuhka-aikoina.

Linja 15 Höytämö Ratina - Villilä - Myllypuro/Pitkäniemi aloittaa liikennöinnin.

Linja 29 Risso Tays - Finlayson - Rahola aloittaa liikennöinnin.

Linja 26 Petsamo Finlayson - Kaarila - Rahola - Tesoma aloittaa liikennöinnin.

Linja 27 Järvensivu Ratina - Pispalanharju aloittaa liikennöinnin.

Linja 31 lakkautetaan ja korvataan linjoilla 10, 21 sekä 65.

Linja 32 liikennöidään vain Hervannan ja Hatanpään sairaalan välillä.

 • Yhteys Ranta-Tampellaan kesäkuusta 2021 toteutetaan linjalla 11.

 • Vaihdoton yhteys Taysin ja Hervannan välillä toteutetaan linjalla 38 kesäkuusta 2021 lähtien.

Linja 38 aloittaa liikennöinnin uudella reitillä. Linjalla tarjotaan yhteys Hervannasta ja Kaukajärveltä Linnainmaalle sekä Taysiin ja tunnelin kautta LänsiTampereelle Lielahteen ja Lentävänniemeen.

 • Yhteys Atalan ja Hervannan välillä on vaihdollinen. Vaihdot pystytään suunnittelemaan Linnainmaalla linjalta 18 linjalle 38.

Linjan 40 reitti muuttuu Tampereen keskustassa ja yhteys Keskustorille toteutetaan Vuolteenkadun ja Hatanpään valtatien kautta

Linjat 41 ja 44 eivät liikennöi kesäkaudella 2021.

Linjalla 42 liikennöidään vain muutama arjen ruuhkaajanvuoro Tampereen keskustaan.

 • Linja liikennöi elokuusta 2021 alkaen arkisin Kangasalan keskustan ja Taysin välillä 15 minuutin välein

Linjan 50 reitti muuttuu ajettaessa Lempäälästä Tampereen keskustaan.

 • Linjan kaikki vuorot kiertävät Ideaparkin kautta ja päätepysäkki on Hauralassa. Linjalla 50 ei kierretä Vanattaran kautta. 

Uusi linja 52 Laasonportti Lempäälä - Ruskea-ahde/Vanattara - Kulju - Keskustori aloittaa liikennöinnin.

 • Linjalla tarjotaan nopea yhteys muun muassa Kuljusta Tampereen keskustaan, kun linja liikennöi Sääksjärven rampin ja Tampereen keskustan välillä valtatietä pitkin.
 • Linjalle 55 ei tule reittimuutoksia, mutta linjan palvelutarjontaa on tarkistettu ja yhteys Narvasta Vesilahden keskustaan on mitoitettu käytön perusteella uudestaan. Tarkastelun perusteella vuoroja vähennetään.  

Koronapandemian aiheuttaman tiukan taloustilanteen vuoksi kaikkien linjojen matkustajamäärää on seurattu tarkasti, ja tarkastelun tuloksena osalle linjoista (esimerkiksi linja 10) ehdotetaan kesäkaudelle lisäyksiä, osalla linjoista taas vähän käytettyjä vuoroja karsitaan.

Talvikauden 2021-2022 linjasto - muutoksia linjanumerointiin

Uudistunut linjasto otetaan käyttöön kokonaisuudessaan 9.8.2021 eli talviliikennekauden alusta.

Ratikan ehdotetaan liikennöivän linjanumeroilla 1 (Tays - Sorin aukio) ja 3 (Hervantajärvi - Pyynikintori). Samassa yhteydessä bussilinjojen numerointia ehdotetaan selkeytettävän, jotta kokonaisuudesta muodostuu asiakkaille helppo ja looginen:

 • tiheästi liikennöitävät ns. runkolinjat 1-9
 • linjat 11-29 palvelutason mukaan alenevassa järjestyksessä
 • linjat 30-39 täydentävä linjasto, esimerkiksi poikittaiset yhteydet
 • seudun kymppisarjat säilyvät:
 • 40-sarja Kangasalle
 • 50-sarja Lempäälään ja Vesilahdelle
 • 60-sarja Valkeakoskelle
 • 70-sarja Nokia
 • 80-sarja Ylöjärvi
 • 90-sarjaTeisko ja Orivesi)

Yö- ja hiljaisen ajan liikennöinti toteutetaan linjoilla 2, 3, 5, 6, 7Y, 8, 9, 10Y, 40, 50, 70Y sekä 80Y.

Linjasto 9.8.2021 ›