Ratikka Uutiset 27.01.2021

Nysse-liikenteen linjastomuutokset 9.8.2021 alkaen päätettiin lautakunnassa

Osa linjasto2021 –suunnitelman mukaisista linjastoreiteistä otetaan käyttöön kesäliikenteessä, ja loput linjat siirtyvät uusille reiteille talviliikennekauden alkaessa 9.8.2021. Linjojen reitit ja palvelutaso päätettiin Tampereen seudun joukkoliikennelautakunnassa 27.1.  

Reittimuutosten ohella näkyvä muutos asiakkaille on linjanumeroinnin uudistaminen. Ratkaisuun päädyttiin, jotta linjastokonaisuudesta muodostuu asiakkaille helppo ja looginen. Oman linjan numero voi siis muuttua, vaikka itse reitissä ei olisi muutoksia aiempaan verrattuna. Uusi linjastonumerointi perustuu siihen, että tiheästi liikennöitävät ns. runkolinjat ovat 1-9, sen jälkeen linjat 11-29 liikennöintitiheyden mukaan alenevassa järjestyksessä, linjat 30-39 ovat täydentäviä tai poikittaisia yhteyksiä, ja seudun kymppisarjat ovat 40 Kangasala, 50 Lempäälä ja Vesilahti, 60 Valkeakoski, 70 Nokia, 80 Ylöjärvi ja 90 Teisko sekä Orivesi.

Nysse-linjojen aikataulut julkaistaan keväällä. Ennen käyttöönottoa aikatauluista kerätään asiakkailta palautetta, joka otetaan huomioon aikataulujen viimeistelyssä ennen käyttöönottoa. Näin pyritään yhdessä asiakkaiden kanssa varmistamaan, että uudesta linjastosta aikatauluineen tulee mahdollisimman toimiva kokonaisuus. Aikataulujen kommentointimahdollisuudesta tiedotetaan keväällä.

Linjasto2021 karttasovelluksessa

Linjasto2021 reitit

Runkolinjat

Talven 2021-2022 osalta Nyssen runkolinjoille tulee muutoksia, joiden avulla pystytään paremmin vastaamaan kasvaneeseen joukkoliikennekysyntään eri puolilla kaupunkiseutua. Ratikkalinjat 1 (Tays, Kaupin kampus - Sorin aukio) sekä 3 (Hervantajärvi - Pyynikintori) aloittavat liikennöinnin joukkoliikennelautakunnan helmikuussa 2020 tekemän päätöksen mukaisesti.

Linja 4 (Länsi-Hervanta – Iidesranta - Keskustori) lakkautetaan ja korvataan linjalla 6. Linja 6 tarjoaa jatkossa yhteyden Länsi-Hervannasta Hervantakeskuksen, Lukonmäen, Turtolan ja Iidesrannan kautta Koskipuistoon sekä rautatieasemalle. Keskustasta linja jatkaa Taysin ja Linnainmaan kautta Kangasalan Vatialaan. Linja tarjoaa vaihdottoman yhteyden usealta eri alueelta Taysille sekä Hervantaan. Linjalla säilytetään runkolinjatasoinen liikennöinti, mutta uudella reitillään sekä Hervannan että Vatialan päät vastaavat kysynnältään paremmin toisiaan, kuin esimerkiksi nykyinen linja 1 Vatiala - Pirkkala.

Linjan 5 reitti muuttuu Hervannassa, eikä linjalla tarjota jatkossa yhteyttä TAYS:lle. Linjan 5 uusi reitti on Länsi-Hervanta – Hervantakeskus – Vuores – Keskustori. Yhteys Hervannasta TAYS:lle on jatkossa joko vaihdollinen ratikoilla 3 ja 1 ratikalla 3 ja vaihdolla bussilinjaan 16 Hakametsän pysäkillä tai vaihdoton Linnainmaan kautta kiertävällä bussilla 38. Vuoreksesta TAYS:lle pääsee esimerkiksi vaihtamalla Sorin aukiolla linjoilta 5 tai 35 ratikkalinjalle 1. Linjan 5 reittiosa Hervanta – TAYS lakkautetaan, koska linjastosuunnittelussa yhtenä suunnitteluperiaatteena oli karsia päällekkäistä liikennettä ratikan kanssa.

Runkolinja 7 aloittaa liikennöinnin. Linja korvaa linjat 17 Kalkku - Keskustori ja 25 Linnainmaa - Keskustori. Linjalla 7 tarjotaan yhteys Linnainmaalta Jankan kautta Hakametsän ratikkapysäkille ja siitä edelleen Kalevanrinteen kautta yliopiston keskustakampukselle ja Tampereen keskustaan. Linja tarjoaa myös yhteyden Länsi-Tampereelta Kalkusta Tesoman kautta Tampereen keskustaan. Muutoksen myötä sekä Kalkun että Jankan joukkoliikennetarjonta kehittyy merkittävästi ja linjalla saadaan vastattua paremmin joukkoliikenteen kysyntään.

Linjan 8 (Haukiluoma – Keskustori – Atala) reitti muuttuu ja linja siirtyy liikennöimään Haukiluomasta Keskustorin kautta Pirkkalan Kyöstiin. Runkolinjatasoisella linjalla 8 saadaan kehitettyä Haukiluoman ja Tesoman joukkoliikennettä ja toteutettua Pirkkalassa joukkoliikenteen kehittäminen kasvavalla Soljan alueella.  Yhteys Atalan ja keskustan välillä toteutuu jatkossa bussilinjalla 18 Kaupin kampuksen vaihtopysäkille, ratikkalinjalla 1 keskustaan. Jokaiselta ratikkalinjan 1 vuorolta suunnitellaan vaihtoyhteys Atalaan linjalle 18.

Runkolinjalle 9 (Annala - Keskustori - Lentävänniemi) sekä linjan parina toimivalle linjalle 19 (Hervanta – Annala – Keskustori - Lentävänniemi) muutokset reiteissä toteutetaan jo kesäkaudella 2021. Linjojen liikennöinti suunnitellaan linjaparina niin että Annalan ja Lentävänniemen välillä lähes joka toinen vuoro on 9 ja joka toinen 19.

Linjaa 10 (Kaukajärvi – Nekala – Keskustori) jatketaan Keskustorilta Pyynikin ja Varalan kautta Tahmelaan. Samalla linja 10 korvaa linjan 25 Keskustori - Tahmela välisen liikennöinnin. Linjalla saadaan parannettua Kaukajärven ja Nekalan alueiden joukkoliikennetarjontaa, kun linjalla 10 tarjotaan jatkossa yhteys länsi-keskustaan ja sen eri kohteisiin. Linjalla 10 välillä Keskustori - Kaukajärvi tarjotaan jatkossa myös yö- sekä varhaisaamujen liikennöinti.

Muut linjat Tampereella

Linja 13 aloittaa liikennöinnin Etelä-Hervannan ja Tesoman välillä. Linjalla 13 korvataan nykyinen linja 3B Lintuhytistä Hervantakeskukselle, jossa on vaihtomahdollisuus ratikkaan. Linja jatkaa Hervantakeskuksesta Hallilan ja Hatanpään sairaalan kautta Tampereen keskusta-alueelle. Linja 13 tarjoaa yhteyden Länsi-Tampereelta Ikurista ja Tesomalta Tampereen keskusta-alueelle nykyisen linjan 21 reittiä mukaillen. Keskustassa linja kulkee Hämeenpuiston ja Ratinanrannan kautta Hatanpään valtatielle. Linjan 13 perustamisen yhteydessä lakkautetaan linjat 3B (Lintuhytti - Hervanta), 12 (Hallilla - Koivistonkylä), 21 (Tesoma - Tampereen keskusta) ja 32 (Hervanta - Hatanpään sairaala).

Linja 14 aloittaa liikennöinnin välillä Turtola - Ratina - Lamminpää. Linjalla tarjotaan jatkossa yhteys Turtolan ja Muotialan alueilta Veisun kautta Nekalaan ja edelleen Tampereen keskusta-alueelle rautatieasemalle. Linja jatkuu Länsi-Tampereelle Tesomalle ja Lamminpäähän. Linjalla 14 korvataan lakkautettavien linjojen 12 (Koivistonkylä - Tampereen keskusta) ja 21 (Turtola -  Tampereen keskusta) sekä lakkautettavan linjan 20 liikennöintiä välillä Lamminpää Tampereen keskusta.

Ratikkalinjan 1 (TAYS, Kaupin kampus - Sorin aukio) aloittaessa liikennöinnin perustetaan useampi liityntälinja ratikalle. Liityntälinjalla tarjotaan jatkossa alueelta yhteys omaan aluekeskukseen tai kaupalliseen keskittymään. Liityntälinja mahdollistaa alueelle nykyistä tiheämmän vuorotarjonnan. Liityntälinjan ja ratikan vaihto suunnitellaan mahdollisimman toimivaksi ja TAYSilla vaihto bussista ratikkaan tapahtuu samalta laiturialueelta. Liityntälinja 16 liikennöi Irjalan TAYS, Kaupin kampuksen ja Hakametsän välillä, korvaten linjan 80 Irjalassa. Linjalla 16 yhdistetään sekä Hervannan ratikkalinja 3 että TAYSin ratikkalinja 1 ja tarjotaan vaihdoton yhteys Teiskontien ja Sammon valtatien väliseltä alueelta sekä TAYSin palveluihin että Kalevan kaupallisiin palveluihin. Liityntälinja 17 tarjoaa jatkossa yhteyden Vehmaisista Linnainmaan kautta TAYSille. Linjalla 17 mahdollistetaan yhteys Vehmaisista omaan aluekeskukseen ja kaupallisiin palveluihin Linnainmaalle sekä vaihtoyhteys ratikkalinjalle 1. Liityntälinjalla 18 Atalan ja TAYS, Kaupin kampus välillä mahdollistetaan jatkossa yhteys jokaiselle TAYSilta lähtevälle ratikalle. Linja 18 korvaa Atalassa linjan 8, mutta tarjoaa jatkossakin Atalan alueelle runkolinjatasoisen joukkoliikenneyhteyden, mutta matkantekoon kohti keskustaa sisältyy jatkossa vaihto.

Linjat 33 ja 35 tarjoavat jatkossa nopean yhteyden Tampereen keskustan ja Lahdesjärven sekä Vuoreksen ja Tampereen keskustan välillä. Linjalla 35 pystytään kehittämään Vuoreksen joukkoliikenneyhteyksiä tarjoamalla arkipäivisin nopea yhteys Tampereen keskustaan. Linja 35 korvaa nykyisen linjan 5x.

Linjalla 37 tarjotaan jatkossa yhteys Olkahisista Takahuhdin koululle ja edelleen Hakametsän ratikkapysäkille. Linjalla tarjotaan yhteys yläkoululaisille, mutta jatkossa myös vaihtoehtoinen yhteys Atalan suunnalta Hervannan ratikkapysäkille. Linja korvaa nykyisen linjan 137.

Raitiotien toisen vaiheen rakentamisenaikaiset työmaajärjestelyt vaikuttavat Nysse-liikenteeseen samoin kuin kevätkaudella 2021. Linjoilla 13 Lintuhytti - Tesoma ja 80 Sorin aukio - Ylöjärvi ei voida liikennöidä Sepänkadun kautta, johtuen sillan uusimisesta ja kadun uudelleen rakentamisesta. Linjat liikennöivät kuten kevätkaudella 2021 Hämeenpuiston kautta Näsinkalliolle ja edelleen Paasikivenkadulle Särkänniemen ohi Santalahteen.

Tampereen keskustan saavutettavuus

Joukkoliikenteen linjasto kehittyy myös Tampereen keskustan muuttuessa ja pääpainon siirtyessä yhä enemmän eri puolille keskusta-aluetta. Hämeenkadulle ja Keskustorille jäävät liikennöimään ratikkalinjat sekä Nyssen käytetyimmät runko- ja seutulinjat, joilla matkustaa lähes 65 % kaikista Nyssen matkustajista.

Raitiotien rakentamisen yhteydessä Hämeenkatua on uudistettu niin, että kävelylle ja pyöräilylle on annettu kadulla lisää tilaa. Tämän sekä ratikan vaatiman tilan vuoksi linja-autojen pysäkkitilat Keskustorilla ja Hämeenkadulla vähenevät aiemmasta. Muutoksen yhteydessä osa linjoista siirtyy liikennöimään Tampereen keskustan kehälle Satakunnankadulle tai Tampereen valtatielle, tarjoten jatkossa yhteyden keskustan eri kohteisiin ja solmupysäkeille. Näiltä solmupysäkeiltä on mahdollista vaihtaa joko tiheästi liikennöivään ratikkaan tai bussiin. Solmupysäkkejä ovat muun muassa Ratinan, Sorin aukion, rautatieaseman, Tuulensuun pysäkit.

Kangasala

Linja 40 säilyy runkolinjana Kangasalan ja Tampereen välillä. Sen reitti muuttuu Tampereen keskustassa 7.6.2021 niin, että linja kulkee Kalevantietä Sorin aukiolle, josta Hatanpään valtatietä Keskustorille.  Linja 41 liikennöi Kangasalan ja Tays, Kaupin kampus välillä, jossa on aiemmin liikennöity linjanumerolla 42. Linjalla 40 tarjotaan jatkossa arjen ruuhka-aikoina 15 min välein yhteys Tampereen keskustan ja Kangasalan välillä.

Linjalla 41 tarjotaan yhteys arkisin 15 minuutin välein Kangasalan ja Taysin välille. Yhteisellä osuudellaan linjoilla 40 ja 41 on 8 vuoroa tunnissa Kangasalan ja Tampereen välillä arjen ruuhka-aikoina.

Osa Kangasalla liikennöivistä koululaislinjoista 44 (Kangasala - Valkeakoski), 46 (Pikkola - Suinula) sekä 47 (Kangasala - Orivesi) liikennöidään vain peruskoulun koulupäivinä. Aikaisemmin näin on liikennöity vain linjaa 49 (Ponsa - Orivesi). Tämä parantaa joukkoliikenteen kustannustehokkuutta.

Lempäälä

Lempäälän linjastomuutokset toteutetaan jo kesäkaudelle 2021.

Lempäälän ja Tampereen välinen runkolinja 50 ajetaan muilta osin samaa reittiä kuin aiemmin, mutta Lempäälässä kaikkien vuorojen päätepysäkki on Hauralassa ja kaikki linjan 50 vuorot kiertävät jatkossa Ideaparkin kautta.  Linjan 50 päätepysäkki Tampereella on Keskustorilla.

Linjalla 52 järjestetään Laasonportin, Ruskea-ahteen (52B) ja Vanattaran (52A) joukkoliikennepalvelut. Linja kulkee muutoin samaa reittiä kuin nykyinen linja 50B, mutta Sääksjärven ja Viinikan liittymän välin linja ajaa moottoritietä nopeuttaen yhteyksiä Kuljusta ja Sääksjärveltä Tampereelle merkittävästi. Linja 52 liikennöi Tampereella Koskipuiston kautta Pyynikintorille.

Tätä kokonaisuutta täydentämään linja 58 aloittaa uudella reitillä. Linja 58 kulkee jatkossa Ideaparkilta Kuljun kautta Sääksjärvelle ja edelleen Hervantaan. Linjalla mahdollistetaan yhteys laajemmalta alueelta Hervannan koulu- ja työpaikoille. Lisäksi linjalla mahdollistetaan nopea yhteys Hervannan ja Ideaparkin välillä.

Lempäälän osalta linjalle 55 ei ole suunnitteilla reittimuutoksia tai merkittäviä palvelutasomuutoksia. Linjalla tarjotaan jatkossakin yhteys Vesilahden ja Lempäälän välillä sekä Lempäälän ja Tampereen keskusta-alueen välillä.

Linjan 26 uusi numero on 15. Linja liikennöi Höytämöstä Multisillan ja Hatanpään sairaalan kautta Ratinaan, josta edelleen rautatieaseman ja Satakunnankadun kautta Länsi-Tampereelle Myllypuroon (15A) ja Pitkäniemeen (15B).

Nokia

Nokian linjastomuutos on otettu osittain käyttöön jo kesäkaudella 2020, ja osa muutoksesta otetaan käyttöön talvikauden 2021-2022 alussa.

Linjojen 70A, 70B, 77 ja 78 reitit eivät muutu 9.8.2021. Linjan 70 päätepysäkki on Tampereella 7.6.2021 alkaen Keskustorin bussiterminaalissa.

Linja 71 kulkee jatkossa Lielahden ja Harjuniityn välillä. Linjalla mahdollistetaan jatkossakin vaihtoyhteys Nokian asemalla linjoille 70A ja 70B sekä juniin. Tesomalla on vaihtomahdollisuus runkolinjoille 7 ja 8 Tampereen keskustan suuntaan. Linjan 71 liikennöinti Lielahden ja Tampereen keskustan välillä on päällekkäistä liikennöintiä runkoliikenteen kanssa, joten kustannustehokkaan joukkoliikenteen toteuttamiseksi linjan liikennöinnistä Tampereen keskustan ja Lielahden välillä luovutaan.

Linja 79 tarjoaa jatkossa yhteyden Linnavuoren ja Siuron alueilta Nokian keskustaan ja edelleen Sarpatin ohi Pirkkalaan. Linjalla 79 liikennöidään arkipäivisin Nokian ja Pirkkalan välillä ja lauantaisin linja liikennöi vain Nokialla.

Tampereelta Pitkäniemeen liikennöi jatkossa linjan 29A sijaan linja 15B.

Orivesi

Oriveden Nysse-liikennetarjontaan ei ole tulossa merkittäviä muutoksia.

Oriveden ja Kangasalan välinen linja saa uuden numeron 47. Jatkossa linjaa 47 liikennöidään vain koulupäivinä.

Pirkkala

Pirkkalan runkolinjan numero on jatkossa 8. Se liikennöi Kyöstistä Soljan ohi Suupalle ja Naistenmatkantietä Härmälään ja Tampereen keskustaan, jatkaen Länsi-Tampereelle Tesomalle ja Haukiluomaan. Linjan 8 reitti Suupantorin ja Koskipuiston välillä on sama kuin nykyisellä linjalla 1. Uudella runkolinjalla 8 ei ole Pirkkalan päässä reittivariaatioita, kuten on ollut linjalla 1A, 1B ja 1C.

Linja 1A eli yhteys Tampereen keskustan ja Pirkkalan lentoaseman välillä korvataan Pirkkalan linjastosuunnitelman mukaisesti kehittämällä kutsuohjattu yhteys. Kutsuohjatulla yhteydellä saadaan rakennettua asiakkaille parempi yhteys lennoilta kotiin ja samalla luotua yksilöityä joukkoliikennetarjontaa. Päätös lentoasemayhteyden järjestämisestä tehdään myöhemmin, kun saadaan tietoja lentoliikenteen palautumisesta koronapandemian jälkeen.

Linjan 1B Vähäjärvi – Takamaa alueen yhteyden korvaa linja 12, Vaitti – Suupantori – Kurikka – rautatieasema – Finlayson - Reuharinniemi. Linja 12 korvaa Pirkkalassa myös linjan 11C ja tarjoaa jatkossa yhteyden Suupalle ja Kurikan kautta Tampereen keskustaan Ratinaan, rautatieasemalle ja Satakunnankadulle. Linjalla 12 mahdollistetaan Pirkkalan kuntakeskuksesta Suupalta vaihdoton yhteys Partolaan ja Tampereen Messu- ja Urheilukeskukselle. Linja 12 jatkaa Tampereen keskustasta Lielahden kautta Reuharinniemeen.

Linjan 1C korvaa Kyöstin ja Tampereen keskustan välillä runkolinja 8 ja Turkkiradan teollisuusalueella linja 34, Lahdesjärvi - Sarankulma - Partola - Linnakallio - Vaitti - Turri - Kyösti – Suuppa. Linja 34 tarjoaa Suupantorilta jatkoyhteyden kehätien varren teollisuusalueille Pirkkalassa sekä Sarankulman ja Lahdesjärven työpaikka-alueille. Linjalla 34 korvataan linja 67 ja osittain linja 11B.

Linja 11 liikennöi jatkossa yhdellä reitillä Suuppa – Pere – Partola - Toivio – Hatanpään sairaala – rautatieasema – Ranta-Tampella – TAYS, tarjoten yhteyden Suupan ja Pereen sekä Suupan ja Toivion välillä. Lisäksi linjalla tarjotaan yhteys Pereen ja Toivion välille. Linjalla 11 mahdollistetaan myös yhteys vaihdoton Pirkkalasta Hatanpään sairaalan pihaan ja TAYSille.

Linjan 63 uusi numero on 39. Linjaa 39 liikennöidään jatkossa vain peruskoulun koulupäivinä.

Linjan 65 uusi numero on 36 ja reitti Hervanta - Muotiala - Härmälä – Pirkkala. Linja ei enää liikennöi Pirkkalan ja Nokian välillä. Pirkkalan ja Nokian välillä liikennöi jatkossa linja 79 Linnavuori/Siuro - Nokia - Sankila - Suuppa. Linja 36 ei liikennöi enää Pereen kautta. Yhteys Pereen ja Suupan välillä toteutetaan jatkossa linjalla 11.

Linjat 30 Nuoliala - Pere - Härmälä - Ranta-Tampella sekä 31 Nuoliala - Sarankulma - Ranta-Tampella otetaan käyttöön jo kesäkaudella 2021. Ne korvaavat osaltaan Pirkkalan itäosissa nykyisiä linjoja 11, 14 ja 27.

Vesilahti

Vesilahtea palvelevan linjan 55 reitti ei muutu. Vuorotarjontaan tehdään vähäisiä muutoksia.

Ylöjärvi

Ylöjärvellä toteutetaan linjastomuutos, jolla parannetaan Ylöjärven kolmelta kehittyvältä asuinalueelta vaihdotonta nopeaa yhteyttä Tampereen keskustaan. Samalla Ylöjärvellä parannetaan merkittävästi joukkoliikennetarjontaa Soppeenmäkeen ja vaihdollisia yhteyksiä tarkastellaan uusilla alueilla.

Ylöjärven ja Tampereen välisellä runkolinjalla 80 tarjotaan jatkossa nopea yhteys Soppeenmäen ja Teivon kautta Tampereen keskustaan. Arkisin ruuhka-aikoina vuoroväli Tampereen ja Ylöjärven välillä on 10 min ja muina aikoina 20-30 min. Ylöjärvellä linja 80 jakaantuu kolmeen reittivariaatioon. 80A palvelee Haaviston aluetta, 80B Asuntilan aluetta ja 80C Metsäkylän aluetta. Linjalla tarjotaan arjen ruuhka-aikoina 30 minuutin välein yhteys kaikilta kolmelta asuinalueelta Tampereelle. Tampereella linjan 80 päätepysäkki on Sorin aukiolla, josta se kulkee Hämeenkadun ja Hämeenpuiston kautta Paasikiventielle.

Linjan 80 muutoksen myötä linjat 81 ja 83 lakkautetaan ja korvataan muilla yhteyksillä.

Linjalla 28 tarjotaan jatkossa yhteys Ylöjärven Soppeenmäestä Vuorentaustan kautta Lielahteen ja Tampereen keskustan kautta Taysille. Linja korvaa Vuorentaustassa nykyisen linjan 81.

Yhteydet Takamaalta ja Viljakkalasta (linja 84) säilyvät samankaltaisina kuin nykyisinkin. Linjalla 85 ei enää tarjota vaihdotonta yhteyttä Tampereen keskustaan vaan linja käyttää päätepysäkkinä Soppeenmäkeä.

Jatkossa Siivikkalasta muodostetaan vaihdollinen yhteys Tampereen keskusta-alueelle. Linja 82 liikennöi jatkossa Siiviikkalan ja Lielahden välillä, josta mahdollistetaan linjoilla 9 ja 19 vaihtoyhteys Tampereen keskustaan. Edelleen arjen ruuhka-aikoina tarjotaan muutama vuoro vaihdottomasti Siivikkalasta Tuulensuuhun linjalla 82X. Koululaislinja 86 jatkaa edelleen liikennöintiä Siivikkalan ja Soppeenmäen välillä.