Ratikka Uutiset 16.12.2020

Vuosi 2021 on suurten muutosten vuosi - palvelu- ja vuosisuunnitelma ensi vuodelle hyväksyttiin

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta hyväksyi 16.12.2020 palvelu- ja vuosisuunnitelman vuodelle 2021. Palvelu- ja vuosisuunnitelma tarkentaa ja toimeenpanee Tampereen kaupungin strategiaa, sitä täydentäviä ohjelmia ja suunnitelmia sekä vuosittaista talousarviota.

Koronapandemia vaikuttaa merkittävästi vuosien 2020-2024 talouteen. Talouden suunnittelu tässä tilanteessa on haastavaa, sillä pandemian kestoa tai sen vaikutuksia talouteen ei ole mahdollista etukäteen täysin luotettavasti arvioida. Palvelu- ja vuosisuunnitelmassa on lähtökohtana, että koronatilanne ei vaikuta vuonna 2021 joukkoliikenteen tuloihin. Koronan vaikutukset matkustajamäärään arvioidaan alkuvuodesta ja arvion perusteella päätetään jatkotoimenpiteistä.

Joukkoliikennelautakunnan toimintatulot v. 2021 ovat 60,47 milj. euroa ja toimintamenot 78,83 milj. euroa. Toimintakate on -18,36 miljoonaa euroa. Nettoinvestointien esitys on 0,5 miljoonaa euroa.

Vuosi 2021 on suurten joukkoliikennemuutosten vuosi

Vuonna 2021 joukkoliikenne varautuu ratikkaliikenteen käynnistymiseen yhteistyössä liikennöintiallianssin kanssa sekä lähimaksamisen pilotoinnin kautta. Ratikka- ja bussiliikenteen yhteen sovittava linjasto otetaan kokonaisuudessaan käyttöön 9.8.2021. 

Bussiliikenteen häiriönhallintaa kehitetään, ja bussiliikenteen ohjauskeskus pyritään saamaan käyttöön kesällä 2021. Lippu- ja maksujärjestelmää uudistetaan ratikan käyttöönotto huomioiden.

Lähijunaliikenteen rooli kaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmässä pyritään vakiinnuttamaan. Tesoman seisake avataan asiakkaille elokuussa 2021.  Seutuyhteistyössä jatketaan lisäksi lähijunaliikenteen kehittämisen visioiden ja -tarpeiden selvittämistä.

Vuoden 2021 aikana luodaan sähköbussiliikenteen hankintamalli ja käynnistetään hankintakilpailu. Lisäksi kehitetään tilaaja-tuottaja -mallin yhteistyötä: TKL:n kanssa on tehty uusi allianssimainen tuotantosopimus, joka jalkautetaan vuoden 2021 aikana.