Tutkimus: Tampereen Ratikan suosio on korkealla – erittäin myönteisesti suhtautuvien määrä kasvussa

keskiviikkona 01. marraskuu 2023 klo 09.25

Tampereen Raitiotie Oy selvittää vuosittain Tampereen asukkaiden mielipiteitä ja suhtautumista raitiotiehen Tampereen Ratikan kuluttajatutkimuksella. Seitsemännen kerran toteutetun tutkimuksen mukaan Ratikkaan suhtautuu myönteisesti edelleen lähes 90 prosenttia tamperelaisista. Erittäin myönteisesti Ratikkaan suhtautuvien määrä on kasvanut edellisvuodesta.

Tampereen Ratikan kuluttajatutkimuksen mukaan tällä hetkellä 86 prosenttia tamperelaisista suhtautuu Ratikkaan positiivisesti. Viime vuonna kyseinen luku oli 87 prosenttia. Erittäin myönteisesti Tampereen Ratikkaan suhtautuvien osuus on noussut kolme prosenttiyksikköä viime vuoden tutkimukseen verrattuna - heitä on nyt 65 prosenttia vastaajista. Vastaajista viisi prosenttia suhtautuu Ratikkaan jonkin verran kielteisesti, kun viime vuonna vastaava määrä on neljä prosenttia. Erittäin kielteisesti Ratikkaan suhtautuu viime vuoden tapaan vain yksi prosentti vastaajista.

Tampereen Ratikan kuluttajatutkimusta on tehty vuosittain raitiotien rakennustöiden aloittamisesta, vuodesta 2017 lähtien. Tutkimuksen toteuttaa IROResearch Oy. Ensimmäisen tutkimuksen mukaan 56 prosenttia tamperelaisista suhtautui Ratikkaan myönteisesti. Tuolloin kielteisesti Ratikkaan suhtautuvia oli 23 prosenttia vastaajista.

- On todella hienoa, että tamperelaiset suhtautuvat näin positiivisesti Ratikkaan. Iloisena yllätyksenä tuli se, että Ratikkaan erittäin myönteisesti suhtautuvien määrä on edelleen kasvanut. Tutkimuksen perusteella matkustuskokemus vaikuttaa suotuisasti suhtautumiseen Ratikkaan. Se on meille tärkeää. Seuraamme tarkasti Ratikkaa koskevaa julkista keskustelua ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme. Tavoitteenamme on, että kaupunkilaiset pysyisivät jatkossakin tyytyväisinä toimintaamme, Tampereen Raitiotie Oy:n toimitusjohtaja Pekka Sirviö selventää.

Ratikan tulo on lisännyt tamperelaisten joukkoliikenteen käyttöä

Kuluttajatutkimuksen mukaan ratikan käyttö lisännyt edelleen julkisen liikenteen käyttöä. Vastaajista 49 prosenttia ilmoitti ratikan lisänneen omaa julkisen liikenteen käyttöä, kun viime vuonna vastaava luku oli 43 prosenttia.

Tutkimuksen mukaan 91 prosenttia tamperelaisista on jo matkustanut ratikalla, kun viime vuonna vastaava määrä oli 87 prosenttia. Päivittäin ratikkaa käyttävien osuus ovat nyt kaksi prosenttiyksikköä alemmalla tasolla kuin viime vuonna. Ratikkaa käyttää kuitenkin edelleen vähintään viikoittain 44 prosenttia tamperelaisista. Muutaman kerran kuussa ratikkaa käyttävien osuus on kasvanut neljä prosenttiyksikköä viime vuodesta sen ollessa nyt 26 prosenttia.

Ratikkaa käytetään monipuolisesti erilaisiin matkoihin. Päivittäin sitä käytetään erityisesti työmatkoihin. Kasvussa on edelleen ratikan hyödyntäminen lyhyisiin matkoihin keskustan alueella.

Lähes kaikki matkustaneet kuvaavat ratikalla matkustamista edelleen helpoksi, esteettömäksi, odotuksia vastaavaksi, turvalliseksi, tilavaksi, viihtyisäksi sekä luotettavaksi. Lipun ostaminen koetaan yleisesti helpoksi, vaikka siinä, vaunun tilavuudessa ja viihtyisyydessä on hivenen laskua.

- Matkustajamäärämme ovat jatkuvassa kasvussa ja sen myötä ruuhkatkin ovat tulleet asiakkaillemme tutuiksi. Se vaikuttaa ymmärrettävästi myös matkustajakokemukseen. Olemme hakeneet Tampereen Ratikan liikennöintiallianssissa tähän asiaan ratkaisuja mm. ruuhka-aikojen vuoroväliä lyhentämällä ja lisäämällä vaunujen päätyoville lipunlukijoita. Jokainen voi myös omalta osaltaan vaikuttaa niin omaan kuin kanssamatkustajienkin viihtyisyyteen ottamalla Nyssen sivuilta ratikkaetiketin haltuun. Esimerkiksi siinä on vielä paljon parantamisen varaa, että tilaa annettaisiin niin vaunusta poistumiselle kuin sinne tulemiselle, Sirviö muistuttaa.

Ratikan koetaan parantavan Tampereen mielikuvaa ja vahvistavan keskustan elinvoimaisuutta. Tutkimuksen mukaan Ratikan koetaan tekevän Tampereen liikenteestä kokonaisuutena sujuvampaa. Vahvimmin Ratikkaan liitetään ympäristöystävällisyys, kaupungin mielikuvan parantaminen ja asuntojen arvon nousu.

Raitiotien laajenemista toivotaan

Tampereen Ratikan kuluttajatutkimuksella selvitetään myös kaupunkilaisten toiveita raitiotien suhteen. Selkeässä pääosassa ovat toiveet raitiotien seudullisesta jatkamisesta.

- Avoimissa vastauksissa korostuivat selvästi toiveet nykyistä laajemmalle raitiotielinjastolle niin Tampereen sisällä kuin seudullisestikin. Olemme käynnistäneet lokakuussa raitiotien toteutussuunnittelun Linnainmaalle ja Pirkkalaan. Tavoitteena on, että päätökset rakentamisesta tehdään kunnissa ensi vuoden lokakuussa, Sirviö kertoo.

- Pidämme erityisen tärkeänä sitä, että kaupunkilaiset haluavat edelleen osallistua ratikan käyttäjäkokemuksen kehittämiseen. Vaikuttamismahdollisuuksia on ja tulee olemaan mahdollisten jatkolinjojen osaltakin. Kannattaa seurata aktiivisesti Ratikan, Nyssen ja kuntien kanavia näiden asioiden tiimoilta, Sirviö jatkaa.

Kuluttajatutkimuksesta

IROResearch Oy toteutti Tampereen Ratikan kuluttajatutkimuksen lokakuussa 2023 Tampereen Raitiotie Oy:n toimeksiannosta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Tampereen asukkaiden mielipiteitä ja suhtautumista Tampereen Ratikkaan. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään Tampereen Ratikan kehittämisessä, viestinnässä ja markkinoinnissa.

Kohderyhmä on 15-75-vuotiaat Tampereen asukkaat. Tutkimuksen otoskoko oli 501 vastaajaa ja se kiintiöitiin asuinpaikan (raitiotie max. 800 m / muu Tampere), sukupuolen ja ikäryhmän mukaan.

Tiedot kerättiin tietokoneavusteisilla puhelinhaastatteluilla IROResearch Oy:n omassa puhelinhaastattelukeskuksessa. Tiedonkeruuta varten ostettiin Väestötietorekisteristä riittävä otos kohderyhmään kuuluvista henkilöistä. Rekisteripoiminnan kohdistamiseksi tutkimuksen tilaaja toimitti IROlle ”raitiotie max. 800 m” katulistan.

Ensimmäinen Tampereen Ratikan kuluttajatutkimus tehtiin vuonna 2017. Tutkimuksen seurantatutkimus tehdään vuosittain. 

Tampereen Ratikka seuranta - Kuluttajatutkimus 2023 Yhteenveto.pdf >

Tiedote Tampereen Ratikan nettisivuilla >


Tampereen Raitiotie Oy on Tampereen kaupungin omistama yhtiö, jossa osakkaina ovat myös Kangasalan kaupunki, Pirkkalan kunta ja Ylöjärven kaupunki. Yhtiö vastaa tilaajana Tampereen raitiotieinfrastruktuurin rakentamisesta, kalustohankinnasta ja rahoituksen järjestämisestä sekä raitiotiejärjestelmän toimivuudesta. Tampereen Raitiotie Oy kehittää raitiotiestä tulevaisuuden liikennejärjestelmää, joka tukee kaupunkiseudun kasvua.