Asiakkaiden ääni kuuluviin

keskiviikko 24. maaliskuu 2021 klo 13.11

Nysse halusi testata digitaalisten palveluidensa visiota ja kutsui joukkoliikenteen käyttäjiä Nysse Labin verkkotapaamisiin. Validointien tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia ideoita ja toiveita asiakkailla oli Nyssen digipalveluiden suhteen. Kohderyhmäksi valittiin eri ikäisiä ja eri elämänvaiheissa olevia henkilöitä. Mukana oli opiskelijoita, työssäkäyviä perheellisiä ja senioreita. Kaikki käyttävät joukkoliikenteen palveluja joko satunnaisesti tai säännöllisesti. 

Virtuaalitapaamisten avulla haluttiin varmistaa, että kaavaillut suunnitelmat digipalveluiden suhteen ovat oikean suuntaisia. Keskeisenä tavoitteena on, että joukkoliikenteen asiointipalvelut ovat jatkossa entistä sujuvampia ja toimivat saumattomasti eri kanavissa. Tarkoituksena on myös lisätä uusia toimintoja, jotta koko prosessi toimii reaaliaikaisesti ja sujuvasti asiakkaiden toivomalla tavalla.

Validointikokouksissa asiakkaille esiteltiin mobiilisovelluksen ja nettiasioinnin prototyyppejä, joita osallistujat saivat kommentoida. Asiakaspalaute oli positiivista ja rakentavaa, sillä esitettyjä käyttöliittymiä pidettiin selkeinä ja helppokäyttöisen näköisinä. Lisäksi uusia toimintoja ja maksutapoja pidettiin hyödyllisinä. Myös Nyssen näköistä ilmettä pidettiin miellyttävänä. 

Tapaamisten avulla saatiin vahvasti ja luotettavasti asiakasnäkökulma mukaan. Arvokasta palautetta tullaan hyödyntämään suunnitelmien jatkojalostamisessa ennen lopullisia päätöksiä ja toteutuksia. Ilahduttavaa oli myös se, että asiakkaat olivat tyytyväisiä saadessaan kommentoida keskeneräisiä suunnitelmia ja näin vaikuttaa lopullisiin päätöksiin.