Asukasilloissa keskusteltiin läntisestä linjastouudistuksesta vuodelle 2024

perjantai 7. lokakuu 2022 klo 12.59

Nysse järjesti syys-lokakuussa kolme asukasiltaa Nyssen läntisen linjastouudistuksen suunnittelun tueksi.  Asukasilloissa saatiin keskustelua aikaiseksi ja suunnitelmista saatiin niin kiitosta kuin kritiikkiä.

Ylöjärven asukastilaisuudessa keskusteltiin Asuntilan liityntäliikennöinnistä ja millaisella palvelumallilla Asuntilasta pitäisi jatkossa joukkoliikennettä toteuttaa. Nykyisissä linjastoluonnoksissa Asuntilaan on tarjottu liityntäliikennöinti joka toiselle ratikalle eli vuorojen määrä Asuntilasta kasvaisi nykyisestä merkittävästi. Tämä lisää aamulla ja iltapäivällä matkoihin joustavuutta, kun vuoroja on paljon eikä aikatauluja tarvitse välttämättä tarkistaa. Ylöjärvellä puhuttivat Soppeentien tulevaisuuden joukkoliikennepalvelu ja mahdollisuudet päästä asioimaan niin Tampereella kuin oman kaupungin kohteissa esimerkiksi ELO-kauppakeskuksessa ja Ylöjärven keskustassa. Myös linjan 80 päätepysäkki ja sen sijainti nousivat keskusteluun, ehdotuksina saatiin muun muassa pitää linjan 80 päätepysäkki nykyisellä Moision kohdalla tai muodostaa uusi päätepysäkki Niementien päähän. Ylöjärvellä esille nousi Siivikkalan joukkoliikenneyhteys, jonne linjastoluonnoksissa ehdotettiin liityntäliikennöinti ratikalle. Muutoksella voidaan tarjota huomattavasti enemmän vuoroja Siivikkalasta, kuin nykyisin. Linjastoluonnoksissa näytettiin yhteyttä joka toiselle ratikalle eli Siivikkalasta liikennöitäisiin 15 minuutin välein päivittäin.

Tesoman asukasilta keräsi eniten asukkaita ja noin 50 henkilön voimin keskusteltiin etenkin Kalkun päätepysäkistä ja Korvenkadun joukkoliikenneratkaisusta. Keskustelua käytiin etenkin toisen linjastoluonnoksen näytettyyn linjan 7 ratkaisuun. Ratkaisu toisessa luonnoksessa pohjautui ensimmäisestä luonnoksesta saatuihin asiakaspalautteisiin, jossa pyrittiin ratkaisemaan Ikurin ja Haukiluoman palautteita yhteydestä niin keskustaan kuin Lielahteen. Muutoksella linjan 7 reitissä palveltaisiin koko Kalkkuvuori merkittävä osa Kalkun alueesta, mutta Kalkun nykyiselle päätepysäkille ei enää toisessa luonnoksessa näytetty linjaa 7. Ratkaisulla mahdollistettaisiin koko Villilän ja Raholan alueelta yhteys Tesoman palveluihin ja Kalkun ja Kalkuvuoren alueelta yhteys niin Tesomalle kuin Villilään ja Raholaan. Ratkaisu ei oletettavasti miellyttänyt asukastilaisuudessa nykyisiä Kalkun päätepysäkin käyttäjiä niin Tampereen kuin Nokian puolelta.

Tesoman asukasillassa puhutti Korvenkadun joukkoliikenneratkaisu ja hyväksyttävä kävelymatka eri joukkoliikenteen käyttäjille Nokiantien varteen. Tilaisuudessa Korvenkadun asukkaat toivat esille, että alueella on ikääntyvää väestöä, joille matka Nokiantielle ei ole enää vaihtoehto, mutta kaikille avoin palveluliikenne (PALI 9) – joka tarjoaisi henkilökohtaisempaa palvelua – ei tuntunut myöskään hyväksyttävältä ratkaisulta nykyiseen linjaan 29 nähden. Korvenkadun liikennöinnin siirtämisellä Nokiantiellä saavutetaan koko Nokiantien varrelle erinomainen joukkoliikennepalvelu niin Ala-Raholan kerrostaloalueelle, kuin koko Villilän alueelle.

Lielahdessa keskusteltiin raitiotien vaikutusalueen ulkopuolille jäävien asuinalueiden joukkoliikenneratkaisusta. Ryydynpohjan osalta keskusteltiin, onko alle 500 metriä bussipysäkille hyväksyttävä matka ja miten yhteydet esimerkiksi Pispalaan tai Tipotielle jatkossa tapahtuvat. Reuharinniemessä tuotiin esille, että nykyiseltä Reuharinniemen päätepysäkiltä on vielä matkaa asuinalueille ja matka ratikkapysäkille on liian pitkä. Toiveissa olisi, että yhteyttä kehitettäisiin vielä huomioiden kaikki käyttäjäryhmät. Reuharinniemen osalta tuotiin esille, ettei kaikki ratkaisut voi perustua ratikan ympärille, vaan yhteyksiä pitää kehittää myös muilla tavoilla. Niemen osalta tunnistettiin nykyiset pysäkit jäävät Vähäniemenkadulla hyvinkin kauas asutuksesta, mutta keskusteluissa kuitenkin esille, että jokin linja pitäisi Vähäniemenkadulla saada liikennöimään. Lielahdessa saatiin kiitosta linjan 38 palauttamisesta suunnittelupöydälle sekä Lamminpään yhteyksien kehittämisestä.

Olemme Nyssen suunnittelussa julkaisseet nyt kaksi luonnos, johon pyydämme kommentteja ja palautteita. Jo nyt olemme saaneet yli 1 500 palautetta linjastoluonnoksista. Toista luonnosta pystyy edelleen kommentoimaan. Lisäksi olemme laittaneet eri toimijoille lausuntopyynnöt, jotta pystymme varmistamaan eri käyttäjäryhmien huomioimisen linjastokokonaisuuden suunnittelussa. Lähes valmis linjastosuunnitelma on tarkoitus julkaista joulukuussa viimeisille kommenteille ja samaan aikaan esittelemme projektia Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle. Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle tullaan tuomaan päätöksentekoon Nyssen läntinen linjastokokonaisuus vuodelle 2024 alkuvuonna 2023.

Lue lisää linjastosuunnitelmasta>