Ensi talven linjastosta päätetään 26.1.

torstai 20. tammikuu 2022 klo 15.30

Tampereen seudun joukkoliikennelautakunta tekee päätöksen talvikauden 2022–2023 liikenteestä kokouksessaan 26.1.2022. Suunnittelussa on hyödynnetty kesällä ja syksyllä saatuja asiakaspalautteita, asukastilaisuuksissa tulleita kommentteja ja matkustajamäärän seurantatietoja.   

Viime vuonna toteutettu linjastomuutos ratikkaliikenteen käynnistyessä oli historiallisen suuri, ja sen valmisteluun ja vuorovaikutukseen käytettiin runsaasti aikaa. Viime vuoden aikana Nysse sai runsaasti yhteydenottoja: noin 20 000 asiakaspalvelupalautetta ja yli 26 000 puhelua. Lisäksi Nyssen asiakaspalvelussa tehtiin lähes 50 000 asiakaskäyntiä.

Kaikki palautteet on luettu ja ne on kootusti raportoitu Tampereen seudun joukkoliikennelautakunnalle kesän 2022 palvelutasopäätöksen yhteydessä. Yksittäisen palautteen pohjalta tehdään aina arviointi muutoksen kaikista vaikutuksista ja haetaan mahdollisimman laajaa joukkoa palveleva kompromissi.

Nysse seuraa myös joukkoliikenteen asiakastyytyväisyyttä säännöllisesti liikennevälineissä tehtävin linjakohtaisin mittauksin. Tyytyväisimmät asiakkaat ovat tällä hetkellä ratikkalinjoilla 1 ja 3. Bussiliikenteen asiakastyytyväisyys on samalla tasolla kuin ennen ratikkaliikenteen alkua tai korona-aikaa. Bussiliikenteessä yleisarvosanana parhaimpaan tulokseen yltävät liityntälinjat ja poikittaisliikenne. Kansainvälisessä vertailussa Nyssen joukkoliikenteeseen ollaan keskivertoa tyytyväisempiä ja joukkoliikenteen suositteluhalukkuus on Euroopan parhaita.

Lautakunnalle esitettävät linjastomuutokset talvikaudeksi 2022–2023:

Linjalla 2 tehdään reittimuutos jo kesäkaudelle 2022, jolloin linjan päätepysäkki siirtyy Pyynikintorilta Särkänniemeen.

Linjalla 6 toteutetaan myös reittimuutos jo kesäkaudelle 2022 Vatialan päätepysäkin ja Lemposen välillä. Muutos tarjoaa työssäkäyntiyhteyden Kallion ja Vatialan teollisuusalueelle.

Linjalla 7 tehdään reittimuutos jo kesäkaudelle 2022 Tesoman ja Epilän välillä. Linja siirtyy liikennöimään Tesoman valtatien ja Nokiantien kautta, jolloin sekä Tohlopinrantaan että Tesoman valtatielle tulee tiheästi liikennöitävä joukkoliikenneyhteys.

Linjalla 9 siirrytään Sepänkadun ratikkatöiden valmistuessa liikennöimään Sepänkadulta Pyynikintorille ja edelleen Keskustorille.

Linjalle 10 lisätään sunnuntaisin liikennettä, jolloin pysytään paremmin vastaamaan kasvaneeseen joukkoliikennekysyntään Kaukajärven ja Nekalan alueilla.

Linja 12 (Pirkkala - Messukeskus - Ratina - Lielahti – Reuharinniemi) ei ole kerännyt suunnitellusti matkustajia. Linjan vuorotarjontaa lasketaan arjen ruuhka-aikoina 20 minuutista puoleen tuntiin.

Linjan 15B reitti säilyy samana ja linjalla tarjotaan jatkossakin päivittäinen yhteys Höytämöstä Rukkamäentien kautta Hatanpäälle ja edelleen Länsi-Tampereelle Pitkäniemeen. Linjan 15A reitti muuttuu välillä Rukkamäentie – Hatanpään valtatie. Jatkossa linjalla 15A liikennöidään arjen ruuhka-aikoina Höytämöstä Multisillan, Peltolammin, Lakalaivan ja Taatalan kautta Hatanpäälle ja edelleen Länsi-Tampereelle Myllypuroon. Linjan 15A uudella reitillä varmistetaan koululaisten kulkeminen Etelä-Tampereelta Hatanpään yläkoulun toimipisteeseen Taatalaan. Ruuhka-aikojen ulkopuolella linjalla 71 tarjotaan yhteys Myllypuron työpaikka-alueelle.

Liityntälinjalle 16 esitetään reittimuutosta siten, että jatkossa liikennöidään Irjalasta Taysiin, nykyisellä vuorotarjonnalla.

Linjalla 19 siirrytään Sepänkadun ratikkatöiden valmistuessa liikennöimään Sepänkadulta Pyynikintorille ja edelleen Keskustorille.

Linjan 28 kaikkien vuorojen päätepysäkki siirretään Ruutanaan, mikä parantaa linjan 28 aikatauluvarmuutta. Ruutanasta pääsee Suinulaan vaihtamalla linjalle 46.

Linjojen 30 ja 31 päätepysäkki siirtyy Pirkkalassa Nuolialasta Partolaan, jolloin Härmälästä ja Pereeltä pääsee paremmin Partolan palveluihin.

Taysin ja Hakametsän välille luodaan uusi linja 32, joka palvelee aiempaa laajempaa aluetta. Linjalla liikennöidään Taysilta Kissanmaan ja Takahuhdin kautta Messukylään ja edelleen Hakametsään. Takahuhdista ja Kissanmaalta saadaan paremmat yhteydet Hervantaan ja Messukylästä ja Ristinarkulta Kaupin kampukselle. Samalla Takahuhdin ja Kissanmaan alueilta saadaan uusia vaihdollisia yhteyksiä Kaukajärvelle. Linjalla liikennöidään maanantaista lauantaihin 30 min välein.

Linjojen 33 ja 35 vuorotarjontaa lisätään arjen ruuhka-aikoina lisääntyneen matkustajamäärän vuoksi. Linja 35 tarjoaa ruuhka-aikoina nopean yhteyden Vuoreksesta Tampereen keskustaan.

Linjan 37 vuoroja vähennetään. Linjalla on jatkossakin yhteys Olkahisista Takahuhdin koululle, mutta arjen ruuhka-aikoina vuorot toimivat vain koululaisten kulkutarpeisiin. Linjalla 37 tavoiteltiin vaihtoehtoista yhteyttä Linnainmaalta Hakametsän kautta Hervantaan. Matkustajamäärätilastojen mukaan matkustajat kuitenkin valitsevat linjan 38, jonka vuorotarjontaa Taysin ja Hervannan välillä lisätään arjen ruuhka-aikoina.

Linjan 41 reittiä Kangasalla kehitetään ja samalla parannetaan Huutijärven joukkoliikenneyhteyksiä. Linjan päätepysäkki siirretään Mobiliaan, jonne liikennöidään Kangasalan keskustasta Huutijärven kautta. Huutijärvellä liikennöidään arkisin 15 min välein. Ruuhka-aikojen vuorotarjonta kaksinkertaistuu verrattuna nykyiseen, ja nelinkertaistuu ruuhka-aikojen ulkopuolella. Linjalla 40B ei enää arkisin liikennöidä Huutijärvelle.

Linjan 40C reittimuutokset toteutetaan jo kesäkaudella 2022.  Linjalla liikennöidään reittiä Kangassalan asema – Tursola – Kangasalan keskusta – Keskustori, ja se korvaa linjan 45. Samassa yhteydessä linjan 40C Mobilia – Tiihala – Huutijärvi – Kangasalan keskusta – Tampereen keskusta linjatunnukseksi vaihtuu 40D.

Linjaa 42 liikennöidään kesäkauden 2022 mukaisella reitillä Kuhmoisista Kangasalan kautta Tampereelle Sorin aukiolle. Kuhmoisista pääsee näin muutamalla vuorolla Tampereen keskustaan ilman vaihtoa.

Suinulassa palvelee jatkossa linja 46, jolle mahdollistetaan vaihtoyhteys Tampereelle linjalla 28 Ruutanassa. Linja 28 ei Ruutanan ja Suinulan välillä ole kerännyt merkittävää määrää matkustajia, ja suurin osa matkustajista on tällä välillä ollut Havisevan koulun oppilaita.

Kesäkauden 2022 alussa aloittava linja 48 liikennöi myös talvikaudella 2022–2023. Linjalla 48 tarjotaan yhteys Kangasalan eri koulujen välillä ja vaihtoyhteys Kangasalan keskustassa linjoille 40 ja 41.

Lempäälässä tehdään reittimuutos linjalla 50 ajoaikojen varmistamiseksi. Linjan päätepysäkki siirretään Hauralasta Lempäälän keskustaan.

Linjan 52 päätepysäkki muuttuu Lempäälässä osalla vuoroista Hauralaan, jolloin matka-aika Hauralasta vaihdottomasti bussilla Tampereen keskustaan nopeutuu jopa 15 minuutilla. Linjan 52B vuorot liikennöivät jatkossa Laasonporttiin ja linjan 52A päätepysäkkinä toimii Haurala.

Ylöjärvelle liikennöivät linjan 82 päätepysäkki Tampereella siirretään Tuulensuusta Pyynikintorille. Muutoksen yhteydessä reitti muuttuu ajettavaksi Sepänkadun kautta Pirkankadulle ja edelleen Pyynikintorille. Näin linjan päätepysäkki sijoittuu Pyynikintorin ratikkapysäkin lähelle, ja samalla saadaan yhteys Pyynikin oppilaitoksiin. Ruuhka-ajan liikennöintiä vähennetään 20 minuutista 30 minuuttiin oletettua pienemmän asiakasmäärän vuoksi.

Nokialle liikennöivän linjan 72 päätepysäkki Tampereella siirretään Tuulensuusta Pyynikintorille. Muutoksen yhteydessä reitti muuttuu ajettavaksi Sepänkadun kautta Pirkankadulle ja edelleen Pyynikintorille. Näin linjan päätepysäkki sijoittuu Pyynikintorin ratikkapysäkin lähelle, ja samalla saadaan yhteys Pyynikin oppilaitoksiin.

Pohjois-Tampereella linjastomuutokset toteutetaan jo päätetysti kesäkaudella 2022. Talvikauteen ei tule muutoksia.

Joukkoliikennelautakunnan esityslista >

Linjastomuutokset kartalla:

Suunnitelma Nyssen talvikauden 2022–2023 linjastomuutoksista - Remix >
Lautakunnalle ehdotettavat linjastomuutokset on merkitty kartassa sinisellä värillä. Kesäkaudelle jo päätetyt linjastomuutokset on merkitty kartassa vihreällä värillä.

Tutustu kesäkaudelle 9.12.2021 lautakunnassa päätettyihin linjastomuutoksiin >