Ensi talvikauden liikennöinti päätöksentekoon – muutokset voimaan elokuussa 2023

torstai 19. tammikuu 2023 klo 14.00

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta tekee päätöksen talvikauden 2023–2024 liikenteestä kokouksessaan 25.1.2023. Suunnittelussa on hyödynnetty kesällä ja syksyllä saatuja asiakaspalautteita, syksyn aikana toteutettuun suunnitelmaan tulleita kommentteja ja matkustajamäärän seurantatietoja. 

Linjastosuunnitelmaa sai kommentoida marraskuussa, ja asukasvuorovaikutus toi yli 800 palautetta. 

Palautteissa korostuivat erityisesti seuraavat asiat: 
•    heikentyvät yhteydet Vuoreksesta keskustaan ehdotetun linjan 5 reittimuutoksen myötä 
•    Pereen joukkoliikennepalvelun merkittävä heikentäminen härmäläläisten kustannuksella 
•    Atalassa reittimuutoksen yhteydessä palvelutarjonnan merkittävä heikennys Nikinväylällä 
•    Lamminrahkan ja Risson palvelutarjonnan kehittäminen linjareitin muuttumisen myötä 
•    Ranta-Tampellan ja Taysin välisen yhteyden säilyttäminen vaihdottomana 
•    yhteyden takaaminen Hatanpäältä Petsamoon 
•    Pirkkalan ja Muotialan välisen yhteyden heikentäminen 
•    Nirvan joukkoliikennepalvelun kehittämistoiveet sekä  
•    Haaviston yöliikenteen säilyminen.   

Jokaista yksittäistä toivetta aikataulujen tai reitin osalta ei pystytä toteuttamaan, mutta kaikki palautteet on käyty läpi. Linjastosuunnitelmasta pyydettyjen palautteiden lisäksi suunnittelussa on huomioitava Nyssen palautekanavien kautta vuonna 2022 saadut yli 20 000 palautetta. 

Osa muutoksista toteutetaan maankäytön ja matkustajamäärän kasvun perusteella jo tulevaan talvikauteen. Osa ratkaisuista toteutetaan Nyssen läntisen linjastosuunnitelman käyttöönoton yhteydessä vuosina 2024–2025. 

Lautakunnalle esitettävät linjastomuutokset talvikaudeksi 2023–2024

Linja 3 Ratikkaliikenne Santalahteen käynnistyy elokuussa, linjan 3 päätepysäkki siirtyy Pyynikintorilta Santalahteen. 

Linja 7Y liikennöidään jatkossa Orimuskadulta Atanväylän kautta Aitolahdentielle ja edelleen nykyiselle päätepysäkille Nurmiin. 

Linja 11 päätepysäkki Pirkkalassa siirtyy Suupantorilta Pereelle. Linja ei jatkossa kierrä Hatanpään sairaalan pihan kautta.   

Linja 18 liikennöidään Atalan päätepysäkiltä Aitolahdentien kautta Atanväylälle ja edelleen Linnainmaalle, Piettasenkadun kautta.  

Linja 29 linjan päätepysäkki siirtyy Rissosta Lamminrahkaan ja linjaa liikennöidään jatkossa Orimuskadulta Mäentakusenkadun kautta Heikkilänkadulle.  

Linja 30 ei jatkossa liikennöi Pereen kautta. Linjan päätepysäkki siirtyy Ranta-Tampellasta Keskustorille. Ratkaisulla halutaan tukea Nyssen runkolinjaa 8, kun sekä linjat 30 että 8 liikennöivät Härmälässsä samaa reittiä Keskustorille. Linjalla 30 mahdollistetaan jatkossa myös asiointiyhteys Partolaan Härmälän alueelta myös ruuhka-aikojen ulkopuolella.  

Linja 31 päätepysäkki siirtyy Ranta-Tampellasta Keskustorille.  

Linja 34 lakkautetaan nykyisellä reitillään ja korvataan Pirkkalan teollisuusalueella linjalla 36B. Yhteys Peltolammilta Pirkkalaan on jatkossa vaihdollinen.  

Linjalle 36 perustetaan kaksi reittivariaatiota 36A ja 36B, joilla mahdollistetaan edelleen yhteys Pirkkalasta Hervantaan (linja 36A) ja uutena Pirkkalan teollisuusalueelle (linja 36B). Linjan 36A reitillä tulee uusia kohteita, jotka mahdollistavat laajemmalta alueelta vaihdottoman yhteyden niin Pirkkalan kuin Hervannan alueelle. Lisäksi linjalla 36 mahdollistetaan myös jatkossa koulupolunmukaisesti yhteys Taatalaan, Hatanpään yläkoululle.   

Linja 37 tehdään reittimuutos, linjan 29 siirtyessä pois Atanväylältä. Linjalla 37 mahdollistetaan jatkossakin yhteys koulupolunmukaisesti Atalasta ja Tasanteelta Takahuhdin koululle.  

Linjaa 58 liikennöidään jatkossa ruuhka-aikoina vain tunnin välein.  

Nokialla linjastomuutokset toteutetaan jo päätetysti kesäkaudella 2023. Talvikauteen uutena muutoksena tulevat linjan 72 reittivariaatiot, joilla tuotetaan Nokian keskustan ja Tampereen välistä liikennöintiä sekä mahdollistetaan jatkossa myös Etelä-Nokialta Viholasta ja Koskenmäestä vaihdottomasti yhteys Tampereelle ruuhka-aikoina.  

Ylöjärvellä linjalla 80A liikennöidään jatkossa Siltatien kautta, jolla mahdollistetaan yhteys uudelle Siltatien koululle. Linja 80Y ei liikennöi enää Haaviston kautta, vaan suoraan Kuruntietä Kauraslammelle. Lisäksi linjalle 80 lisätään vuoroja sunnuntaille, ja kaikki linjan kolme haaraa (Haavisto, Asuntila ja Metsäkylä) saavat tunnin vuorotarjonnan myös sunnuntaisin.