Ilmastonäkökulma vahvasti huomioon liikennepalvelun hankinnassa

keskiviikko 24. helmikuu 2021 klo 17.16

Nysse käynnistää avoimen tarjouskilpailun liikennepalvelun hankkimiseksi 6.6.2022 alkaen linjoille 5 (Länsi-Hervanta – Vuores – Keskustori) ja 10 (Kaukajärvi – Keskustori – Tahmela). Tarjouspyynnössä vaaditaan liikennöinnissä käytettävän pelkästään EU direktiivin mukaisia puhtaita ajoneuvoja, eli vaatimuksena ovat nolla- tai vähäpäästöiset ajoneuvot.

Aikaisemmissa kilpailutuksissa kaluston päästövaikutukset on otettu huomioon päästöluokituksesta saatavien laatupisteiden avulla suosimalla uutta, vähäpäästöistä kalustoa. Laatupisteet ovat muodostuneet tarjottavan kaluston ominaisuuksien perusteella, ja laadun painoarvo on ollut 7-9 %. Nyt laatupisteet muodostetaan asiakas- ja matkustuskokemukseen vaikuttavista tekijöistä, ja laadun painoarvo on 8 %. 

Myös sopimusaikaa pidennetään aiemmista kilpailutuksista. Linjojen 5 ja 10 liikenne kilpailutetaan nyt enintään 10 vuodeksi. Pitkällä sopimusajalla pyritään takaamaan hankittavan kaluston mahdollisimman pitkä käyttöikä.

Tarjouskilpailun käynnistämisestä päätti Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 24.2.2021.