Joukkoliikenteen katsaus 2023: kustannustaso ja matkustajien määrä kasvoivat voimakkaasti

keskiviikkona 13. maaliskuu 2024 klo 18.37

Joukkoliikennelautakunta hyväksyi 13. maaliskuuta kokouksessaan katsauksen vuoden 2023 vuosisuunnitelmaan.

Tilinpäätöksen toimintakate toteutui 1,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana. Toimintatuotot toteutuivat 7,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempana johtuen lipputulojen, seudun kuntien maksuosuuksien ja Kelan koulumatkatukilippuun osoittaman tuen ennakoitua suuremmasta toteumasta. Matkustus kasvoi voimakkaasti.

Joukkoliikenteen toimintakulut toteutuivat 6,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempana. Muutos aiheutui pääosin voimakkaasta kustannustason noususta. Lisäksi elokuusta lähtien liikennetarjontaa lisättiin aikatauluvarmuuden saavuttamiseksi. Lisävuoroja kohdistettiin linjoille, joilla aikataulut eivät alkuvuonna toteutuneet suunnitellusti liikenteen ruuhkautumisen tai kasvaneiden matkustajamäärien vuoksi.

Bruttoinvestoinnit ja nettoinvestoinnit toteutuivat 0,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä. Investoinnilla rahoitetaan lippu- ja maksu- sekä infojärjestelmän pitkävaikutteisia hankintoja.

Tavoitteet toteutuivat hyvin

Joukkoliikenteen palvelusuunnitelmassa määritellyt toiminnan tavoitteet toteutuivat vuonna 2023 hyvin. Vuoteen mahtui merkittäviä onnistumisia, kuten joukkoliikenteen tulevaisuuden suuntaviivojen valmistelu MAL-sopimusneuvotteluja varten. Myös tapahtumalippukonseptin kehittäminen ja maksujärjestelmän uudistamisen valmistelu edistyivät.

Etelän suunnan liityntäpysäköintivision laatiminen siirtyi seuraavalle vuodelle.  Aikataulussa ei täysin pysytty myöskään keskustan liikennejärjestelmäsuunnitelman ja asiakaskokemuksen seurannan toteutuksessa.

Lautakunnan vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Vuosisuunnitelmalla tarkennetaan ja toimeenpannaan palvelusuunnitelmaa sekä vuosittaista talousarviota. Vuosisuunnitelman seurantaraportissa raportoidaan lautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet, talouden toteumat ja riskienhallinnan tilanne kolmesti vuodessa huhti-, elo- ja joulukuun tilanteista.