Korona haastaa edelleen joukkoliikenteen taloutta

torstai 14. lokakuu 2021 klo 08.16

Joukkoliikennelautakunnan elokuun tilinpäätösennusteen toimintakate on 8,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi pääosin koronapandemian arvioitujen talousvaikutusten vuoksi. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 8,0 milj. euroa ja myyntituottojen 13,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Tuottojen alitus johtuu koronapandemian arvioiduista vaikutuksista joukkoliikenteen lipputuloihin.

Valtionavustusta ennustetaan saatavan koronavaikutusten kattamiseen yhteensä 6,1 milj. euroa. Kaupunkipyöräjärjestelmän käyttäjämaksutulojen ennustetaan toteutuvan 0,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempänä, sillä järjestelmän käyntiinlähtö viivästyi aiotusta ja toisaalta sähköpotkulautojen kysyntä on ollut vahvaa. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisina.

Joukkoliikennelautakunnan nettoinvestointien ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti.

Joukkoliikennelautakunnan alaisuuteen kuuluvan joukkoliikenteen palveluryhmän tammi-elokuun toimintakate toteutui 9,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Toimintatuotot ovat toteutuneet 10,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempänä. Koronapandemia on vähentänyt merkittävästi joukkoliikennepalvelujen käyttöä ja toisaalta ihmisten liikkumista. Pandemia vaikuttaa osittain myös toimintakuluihin, jotka ovat toteutuneet 0,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä pääosin matkustus- ja kuljetuspalvelujen ostojen alituksen vuoksi.

Tampereen strategiaa ja muita pitkän aikavälin tavoitteita toteutetaan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa määritellyillä toimenpiteillä, jotka ovat edistyneet tammi-elokuun aikana pääosin hyvin lukuun ottamatta   keskustan joukkoliikenneterminaalien ja -väylien toteutussuunnittelua, joka ei ole edennyt suunnitellusti. Lisäksi joukkoliikenteen hinnoitteluun ja lippujärjestelmän kehittämiseen liittyy tällä hetkellä epävarmuustekijöitä. Raportointikauden onnistumisena on esiin nostettu kesän 2021 käyttöönottojen ripeä edistyminen.

Joukkoliikennelautakunta hyväksyi palvelu- ja vuosisuunnitelman katsauksen tammi-elokuulta 2021 kokouksessaan 13.10.2021.