Linjastouudistus lisännyt matkustusta

tiistaina 18. kesäkuu 2024 klo 11.30

Nyssen kesäkausi käynnistyi 3. kesäkuuta, ja samalla linjastossa otettiin käyttöön lukuisia uudistuksia. Ratikkalinjojen 1 ja 3 päätepysäkit vaihdettiin keskustassa, ja myös bussilinjastoon tehtiin muutoksia.

Muutoksia perusteltiin muun muassa matkustajamäärien kasvulla, valmistautumisella ratikkaverkoston laajentumiseen sekä aluekeskusten välisten yhteyksien kehittämisellä. Ratikkalinjojen muutoksella pyrittiin siirtämään osa ruuhkaisen linjan 3 matkustajista keskustan lyhyillä matkoilla linjalle 1. Muutos mahdollistaa jatkossa myös tiheämmän vuorotarjonnan keskustan ja Hervannan välille.

Ratikkamatkojen osuus kasvaa - keskustan lyhyet matkat tehdään yhä useammin linjalla 1

Matkojen määrä on kesäkauden kahdella ensimmäisellä viikolla kasvanut lähes seitsemän prosenttia vuoden 2023 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Arkipäivien matkamäärä on kasvanut yli seitsemän prosenttia. Ratikan suosio jatkaa kasvuaan: ratikkalinjoilla 1 ja 3 tehtiin kesäkauden alussa lähes 32 % kaikista Nysse-matkoista, ja ratikalla tehtävien matkojen määrä on kasvanut edellisvuodesta lähes 13 %.

Kesäkuun ensimmäisen kahden viikon matkustajatilastot kertovat, että linjan 1 käyttö on lähes kaksinkertaistunut: kun linjalla 1 tehtiin viime vuonna kaikista ratikkamatkoista noin 25 %, nyt osuus on jo 44 %. Ruuhkaa linjalla 3 helpottaa, kun keskustan lyhyitä matkoja tehdään yhä useammin linjalla 1.

Osittain vaihtoihin tukeutuva uusi linjastorakenne vaikuttaa osaltaan matkamäärien kasvuun. Vaihtojen osuus onkin noussut jonkun verran: kaikista matkoista vaihtojen osuus oli kesäkuun alussa 23,7 %, kun se vuoden 2023 kesäkuussa oli 22,4 %.

Palautteissa linjastoa kehutaan ja moititaan

Nyssen uudesta linjastosta saama palaute on keskittynyt pääsääntöisesti uusiin linjareitteihin, palvelutarjonnan supistumiseen yöaikoina, liityntäliikenteeseen ja ratikkalinjojen päätepysäkkien muuttumiseen.

Palautteissa on runsaasti positiivisia kommentteja liittyen esimerkiksi parempiin yhteyksiin omaan aluekeskukseen sekä ratikkalinjojen muutoksen tuomaan yhteyteen kaupungin itäpuolelta Keskustorille. Myös liityntälinja 15 Atalasta linjan 1 ratikalle on kerännyt kiitosta nopeasta yhteydestä kaupungin keskustaan.

“Aitolahdentiellä on jo pitkään toivottu enemmän vuoroja ja nyt uuden liityntälinjan 15 kautta joukkoliikennepalvelua ja vuorotarjontaa on usealla asuinalueella pystytty parantamaan. Kahden ensimmäisen kesäviikon osalta jo näkyy, että Aitolahdentiellä Tampereen suuntaan matkustajamäärät ovat kasvaneet yli 20 % viime kesään nähden”, Nyssen joukkoliikennesuunnittelija Leena Huhtala kertoo.

Osalle matkustajista uudistukset tietävät luonnollisesti heikennyksiä palveluun. Kaikkia toiveita esimerkiksi kattavammista liikennöintiajoista ja suorista, vaihdottomista yhteyksistä keskustaan ei linjastosuunnittelussa voida toteuttaa.

"Vaihdollisia yhteyksiä kehittämällä pystymme laajentamaan tiheän vuorovälin liikennöintiä laajemmalle alueelle. Vartin vuoroväli tuo matkustamiseen aika paljon lisää vapautta puolen tunnin vuoroväliin verrattuna”, Nyssen suunnittelupäällikkö Juha-Pekka Häyrynen toteaa.

Syyskauden muutokset maltillisia

Ensi talven linjastomuutoksista suurimmat ajoittuvat tammikuuhun, kun ratikkaliikenne jatkaa Lentävänniemeen 7.1.2024 alkaen. Talven liikennöintikausi onkin poikkeuksellisesti jaettu syys- ja kevätkausiin.

Syyskauden muutokset ovat pieniä: kesätauolla olleet koululaislinjat palaavat liikenteeseen, ja linja 76 aloittaa Nokian ja Pirkkalan välillä. Lisäksi Pohjois-Tampereella Teiskossa otetaan käyttöön uusi, keväällä päätetty linjasto, joka palauttaa vaihdottomat yhteydet Kämmenniemen pohjoispuolisille alueille.

Kevätkausi 7.1. - 2.6.2025 tuo muutoksia linjareitteihin Lielahden suunnalla sekä Ylöjärven ja Tampereen välillä. Kun ratikkaliikenne Lentävänniemeen käynnistyy, osa bussilinjoista muuttuu liityntä- ja asiointilinjoiksi.

Nysse tiedottaa syys- ja kevätkausien muutoksista erikseen.