Linjoja 5 ja 10 liikennöidään vuoden päästä sähköbussein – Pohjolan Liikenne voitti kilpailutuksen

torstai 27. toukokuu 2021 klo 09.00

Linjojen 5 (Hervanta – Vuores – Keskustori) ja 10 (Kaukajärvi – Keskustori – Tahmela) liikennöinti kilpailutettiin keväällä sopimuskaudelle 6.6.2022 – 5.6.2030. Tarjouspyyntö poikkesi aiemmista: kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Nysse edellytti liikennöintiä kilpailuttaessaan käytettäväksi vain EU-direktiivin mukaisia puhtaita ajoneuvoja, eli vaatimuksena olivat nolla- tai vähäpäästöiset ajoneuvot.

Kilpailutus herätti kiinnostusta, sillä määräaikaan mennessä saatiin kuusi tarjousta. Tarjouksen jättivät Länsilinjat Oy, Pirkanmaan Tilausliikenne Oy, Oy Pohjolan Liikenne Ab, Satakunnan Liikenne Oy, Vekka Group Oy ja Väinö Paunu Oy. Kaikki tarjoajat täyttivät tarjouspyynnön vaatimukset.

Valintaperusteena hankinnassa oli kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan painoarvo on 92 % ja laadun 8 %. Kokonaisvertailun lopulliset pisteet saatiin laskemalla yhteen hinta- ja laatupisteet. Kilpailutuksen voitti Oy Pohjolan Liikenne Ab, joka tuo linjojen 5 ja 10 liikenteeseen yhteensä 17 sähköbussia.

Hankintaan sisältyy mahdollisuus jatkaa sopimusta kahdellayhden vuoden optiokaudella. Sopimuksen arvo on 44,3 milj. euroa.

VR-konserniin kuuluva Pohjolan Liikenne on liikennöinyt täyssähköbusseilla vuodesta 2019 alkaen, jolloin yhtiö otti käyttöön ensimmäiset sähköbussilaivueensa Espoon ja Keravan kaupunkiliikenteessä. Nykyisin Pohjolan Liikenne liikennöi yli 60 täyssähköbussia, mutta määrä tuplaantuu lähivuosina yhtiön ottaessa sähköbussit käyttöön muun muassa Sipoossa ja Kotkassa.

”Meillä on useiden vuosien kokemus sähköautojen ja -bussien käyttämisestä pääkaupunkiseudun liikenteessä. Olemme erittäin ylpeitä saadessamme seuraavaksi kehittää joukkoliikennettä ympäristöystävällisempään suuntaan yhdessä Nyssen kanssa. Joukkoliikenteen kehittäminen ja suosiminen on jo itsessään ekoteko, ja sähköbussit ovat ympäristöarvojen ohella panostus myös kaupunkiviihtyvyyteen. Ne ovat hiljaisia, niillä on mukavaa matkustaa ja ne eivät tuota lainkaan pakokaasuja liikenteessä”, Pohjolan Liikenteen toimitusjohtaja Heikki Alanko toteaa.