Millainen ääni kertoo sinulle seuraavan pysäkin? Äänestä Tampereen Ratikan kuulutusääntä

perjantai 16. huhtikuu 2021 klo 08.45

Tampereen Ratikassa tarjotaan matkustajille informaatiota vaunujen matkustamonäytöillä, pysäkeillä, Nyssen kanavien kautta sekä automaattisin pysäkkikuulutuksin. Pysäkkikuulutusten toimintaa on testattu kevään aikana koeajoja varten toteutetuilla esimerkkikuulutuksilla. Nyt yleisö pääsee valitsemaan lopullisen kuulutusäänen äänestämällä suosikkiaan kolmesta ehdokkaasta Tampereen Ratikan verkkosivuilla 

Tampereen Ratikan automaattiset pysäkkikuulutukset noudattavat vaunun matkustamonäytöillä tekstinä näkyvää reittitietoa sekä seuraavan pysäkin informaatiota. Pysäkkikuulutuksissa kerrotaan pysäkin nimi ja linjan päätepysäkki. Poikkeus- ja häiriötilanteissa kuulutuksista vastaavat tarvittaessa Ratikan kuljettajat. 

Automaattikuulutusten äänen valinta toteutetaan yleisöäänestyksellä Tampereen Ratikan verkkosivuilla, osoitteessa www.tampereenratikka.fi/aanestys. Suosikkiaan pääsee äänestämään runsaan viikon ajan kolmesta ennalta valitusta vaihtoehdosta, joiden valinnassa on kiinnitetty huomiota kuuluvuuteen, erottuvuuteen ja selkeyteen. Kaikki ehdokkaat ovat naisääniä ja kulkevat kuuluttajien etunimillä: Kirsi, Marjo ja Mia.  Äänestys avataan Tampereen Ratikan sivuilla perjantaina 16.4. klo 9.00 ja äänestysaika päättyy maanantaina 26.4. klo 8.00. Voittaja julkistetaan huhtikuun lopussa.

Millainen on hyvä kuulutusääni? 

Kuulutukset ovat tärkeä osa matkustuskokemusta ja matkanaikaista informaatiota. Erityisen tärkeä merkitys niillä on näkövammaisille matkustajille. Äänen selkeä erottuminen onkin ensisijaista ja tämä painottui ennakkovalintoja tehtäessä. Muiden joukkoliikennetoimijoiden kokemusten perusteella naisääni toimii hälyisessä ympäristössä miesääntä paremmin, sillä naisen ääni on perustaajuudeltaan korkeampi.  

Lisäksi hyvässä kuulutusäänessä tärkeää on oikea ajoitus ja sopiva rytmi.  

  • Tärkeintä on, että ääni on selkeä ja erottuu liikenteen joukosta. Myös ääntämisen selkeys, sanojen painotukset ja puheen sopiva nopeus ovat tärkeitä. Tietenkin äänen täytyy olla myös miellyttävä, että sitä jaksaa kuunnella. Tähän vaikuttaa myös äänensävy ja eläytyminen, vaikka matkustajainformaatio ei varsinaista ääninäyttelemistä olekaan. Lopultahan nämä ovat kuitenkin makuasioita. Siksi onkin hienoa, että yleisö pääsee valitsemaan äänen, kertoo lähes 30 vuotta junainformaation parissa työskennellyt VR:n informaatiosuunnittelija Petri Sarjanen. 

Äänen lisäksi kuulutusten oikea-aikainen toteutus on tärkeää. Kuulutusten ajoittamista on testattu osana alkuvuonna järjestettyjä matkustajatestejä. 

Linkki äänestyssivuille