NysseLab: Lähimaksun kehittäminen

keskiviikkona 05. tammikuu 2022 klo 09.45

Nyssen kaikessa liikenteessä otettiin käyttöön lähimaksu kesällä 2021. Tuolloin tuli mahdolliseksi ostaa busseista ja ratikoista yksittäinen kertamatka käyttäen lähimaksua.

Lähimaksu mahdollistaa myös paljon muuta, ja tätä kehitystä ideoimme yhdessä asiakkaiden kanssa syys-lokakuussa avoinna olleen kyselyn avulla. Kyselyyn saimme 843 vastausta. Vastaajista 30 % oli jo ehtinyt kokeilla lähimaksuominaisuutta Nyssen liikenteessä.

Kyselyn tulokset

Kyselyssä saimme selville, että 78 % koki lähimaksun käyttämisen erittäin tai melko helpoksi. Puolet lähimaksua jo kokeilleista suosittelisi sen käyttöä myös ystävilleen ja tuttavilleen.

Lähimaksulaitteen käyttöön liittyen keskeisimpinä kehitysehdotuksina kyselyssä nousivat esiin

  • lähimaksulaitteen valintapainikkeen selkeytys
  • maksukortin näyttäminen laitteelle ilman näpyttelyä
  • ohjeistuksen lisääminen lippulaitteen läheisyyteen
  • vyöhyketietoisuuden lisääminen
  • lähimaksulukijan löydettävyyden parantaminen.

Kyselyssä selvisi, että lähimaksun asiakasportaalia ei kovinkaan moni käyttäjistä ole löytänyt. Portaali on palvelu, josta voi tarkastella maksukortilla maksettuja matkoja ja tulostaa matkasta kuitin jälkikäteen. Asiakasportaalin käyttö ei ole välttämätöntä. Yli kolmannes kyselyyn vastanneista ei edes kaivannut erillistä kuittia matkastaan.

Kyselyn vaikutukset 

Kyselyn tulosten perusteella pystymme tarkentamaan lähimaksuun liittyvää viestintää ja ohjeistusta sekä lisäämään sitä sinne mistä asiakkaat sitä eniten etsivät. Kysely paljasti myös useampia lähimaksuun liittyviä epäselvyyksiä ja jopa väärinymmärryksiä. Tulosten perusteella lähimaksulla maksaessa tärkeiksi kehityskohteiksi nähtiin esimerkiksi mahdollisuus maksaa muita henkilöitä samalla kertaa yhdellä maksukortilla sekä nähdä lipun hinta maksutilanteen yhteydessä.

Kyselyn avulla arvioitiin lähimaksun seuraavien kehitysvaiheiden merkitystä asiakkaille. Tiedon perusteella voidaan kehitystyö aloittaa asiakkaille merkityksellisimmistä asioista. Alkuvuonna 2022 lähimaksulla voidaankin matkustaa entistä helpommin, kun osa uusista ominaisuuksista saadaan käyttöön. 

Seuraa Nyssen kanavia, jotta kuulet uusista ominaisuuksista ensimmäisenä. Erityisesti vuorokausilipun käyttäjät olivat halukkaita siirtymään lähimaksulla maksamiseen, joten siitä on hyvä lähteä liikkeelle.

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille ja meidän kanssamme lähimaksua kehittäneille! NysseLab matkalla kanssasi.

 

Lisätietoa lähimaksusta Nysse-liikenteessä ›

Asiakasportaali ›

NysseLab, joukkoliikenteen testilaboratorio ›