Nyssen linjastosuunnitelmia esiteltiin asukastilaisuuksissa

torstai 2. joulukuu 2021 klo 09.02

Parhaillaan katuverkolla näkyvissä olevan Nyssen linjaston suunnittelua tehtiin tiiviissä yhteistyössä asukkaiden ja joukkoliikenteen käyttäjien kanssa. Tulevan kesäkauden 2022 ja talvikauden 2022–2023 linjastomuutoksista päätetään joukkoliikennelautakunnassa joulu- ja tammikuun kokouksissa, ja niitä ennen suunnitelmia esiteltiin asukastilaisuuksissa.

Peltolammilla, Hervannassa ja Koilliskeskuksessa järjestettyihin tilaisuuksiin osallistui 30–80 asukasta, ja palautetta sekä kehitysehdotuksia saatiin myös syksyllä toteutuneesta linjastouudistuksesta.

Peltolammin tilaisuudessa asiakkailta nousi esille huoli, onko linjastoa kehitetty Lempäälän joukkoliikennesuunnittelun ehdoilla. Osa koki, että joukkoliikennepalvelut ovat sen myötä heikentyneet. Osa asukastilaisuuteen osallistuneista oli tyytyväisiä nykyisiin reitteihin ja piti hyvänä, että keskustan eri kohteita saavutetaan uudella linjastolla. Moni osallistuja kuitenkin toivoi nopeita yhteyksiä Multisillasta ja Peltolammin keskustaan, Keskustorille saakka.  

”Linjalla 15 pitäisi säilyttää yhteys Rukkamäentieltä keskustaan rautatieasemalle ja joku muu linja suoraan Keskustorille.”  

Hervannan asukastilaisuudessa nousi esille ratikan syöttöliikenne. Osa toivoi joukkoliikenneyhteyttä omalle asuinalueelleen, ratkaisuja ideoitiin muun muassa Näyttelijänkadun ja Hallilan liikennöintiin. Hervannassa keskusteltiin myös Lukonmäen joukkoliikenteestä sekä Hermiankadun joukkoliikenneratkaisusta. Eritysitä kiitosta saatiin kuitenkin ratikan liikennöinnistä sekä Länsi-Hervannan kehittyneistä yhteyksistä niin Hervannan sisäisessä liikkumisessa kuin yhteyden kehittämisestä eri puolille Tampereen keskusta-aluetta.  

 ”Kiitos Länsi-Hervannan viikonloppuyhteyksistä Duolle.”  

Koilliskeskuksen asukastilaisuudessa saatiin osittain kriittistä palautetta niin muuttuneista joukkoliikenneyhteyksistä kuin syöttöliikenteestä. Asukkaat toivoivat, että joukkoliikenne huomioisi paremmin koululaisten kulkemisen Takahuhdin kouluun ja koululta liikuntamahdollisuuksiin. Osa oli tyytyväisiä Vehmaisten ja Leinolan muuttuneista yhteyksistä niin Linnainmaan omaan aluekeskukseen kuin Taysille. Lisäksi asukastilaisuudessa esille nousi Pappilan ja Takahuhdintien muuttunut joukkoliikennepalvelu, liikennöintiaika sekä vuorotarjonta. Koilliskeskuksen tilaisuudessa paikalla oli myös Kangasalan linjastomuutoksesta kiinnostuneita, jotka kertoivat ajatuksiaan Suinulan joukkoliikenneratkaisusta sekä Kangasalan Aseman suunnitelmista.  

 ”Vehmaisista pitää päästä aluekeskukselle ja julkisten palveluiden lähelle.” 

Nysse on kerännyt kesän ja syksyn aikana saadut asiakaspalautteet ja seuraa tiiviisti matkustajamäärän kehitystä sekä alueellisia pysäkkikohtaisia nousuja. Niin asukastilaisuuksissa saadun palautteen kuin palautekanavan kautta saadun palautteen perusteella tehdään vielä muutoksia esitykseen kesä- ja talvikauden 2022–2023 liikenteestä.