Nyssen pysäkkihuolto Tampereen Sarka Oy:lle

keskiviikkona 15. marraskuu 2023 klo 17.50

Tampereen seudun joukkoliikenne tekee sopimuksen pääteasemakäymälöiden siivouksesta sekä pysäkkihuollosta ja liikennemerkkitöistä Tampereen Sarka Oy:n kanssa. Aiemmin avoimella menettelyllä kilpailutettu sopimus päättyy 28.4.2024.

Nysse on käynyt neuvotteluja Tampereen Sarka Oy:n kanssa päättyvän sopimuksen palvelujen tuottamisesta. Tampereen Sarka Oy on Tampereen kaupungin omistama yhteiskunnallinen yritys, joka rekrytoi osa- ja kokoaikaisiin työtehtäviin ensisijaisesti palkkatukimahdollisuuden omaavia työttömiä sekä osa- ja täsmätyökykyisiä työnhakijoita.

Tampereen kaupunki kannustaa työllistämään sellaisia työttömiä työnhakijoita, joille työllistyminen muuten on eri syistä haastavaa. Nyt tehtävällä sopimuksella Nysse osallistuu tähän työllistämistoiveeseen, mutta lisäksi tavoitellaan huoltotöiden laatutason parantamista. Kilpailutuksin ei ole saavutettu hyvää hinta-laatusuhdetta. Lisäksi useat liikennöitsijät kärsivät kuljettajapulasta, joten kuljettajien työolosuhteisiin panostaminen on tärkeää. Asianmukaiset ja siistit vessa- ja taukotilat ovat tärkeä osa työolosuhteita. Siksi myös Nysse haluaa panostaa niihin, vaikka järjestäminen on työnantajan eli liikennöitsijän vastuulla.

Sarkan vastuulle siirtyvät Nyssen toimivalta-alueen pysäkkihuolto, liikennemerkkityöt, pienet korjaustyöt sekä taukotila- ja päätepysäkkikäymälöiden siivous. Pysäkkihuoltoon kuuluu mm. Nyssen laatimien pysäkkijulisteiden ja aikataulujen vieminen pysäkeille sekä linjakilpien muutostyöt. Muutostyöt tehdään aikataulukauden vaihtuessa ja tarvittaessa myös aikataulukauden aikana.

Sopimus Tampereen Sarka Oy:n kanssa tehdään toistaiseksi voimassa olevaksi, ja sopimuskausi alkaa 29.4.2024. Tampereen Sarka Oy on antanut tarjouksen sopimukseen sisältyvistä töistä, ja se vastaa hintatasoltaan tällä hetkellä voimassa olevaa sopimusta. Hankinnan arvioitu arvo sitoumuksetta neljän ensimmäisen toimintavuoden aikana on noin 0,9 milj. euroa (alv 0 %).

Sopimus hyväksyttiin Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnassa 15.11.2023.