Oriveden kutsuohjattu Nyssykkä-liikenne kilpailutetaan

keskiviikko 27. tammikuu 2021 klo 17.55

Nyssykän eli kutsuohjatun Nysse-alueen joukkoliikenteen (Oriveden keskusta – Oriveden asema) liikennepalvelusta käynnistetään avoin tarjouskilpailu. Hankinta tehdään alkaen 14.6.2021 alkaen kahdeksi vuodeksi, ja siihen sisällytetään optio sopimuksen jatkamisesta enintään kahdella vuodella. Lisäksi optiona on mahdollisuus lisätä liikennettä viikonloppuihin ja arkipäiviin, jos bussiliikennettä vähennetään merkittävästi tai matkustuskysyntä kutsuohjatulla palvelulla kasvaa radikaalisti.

Liikennepalveluiden kilpailutuksessa on aiempina vuosina käytetty mallia, jossa laadun painoarvo on ollut 7-9 %. Tässä kilpailutuksessa laadulla annetaan painoarvoksi 15 %, ja laatu määräytyy kilpailutuskohteen määrättyjen vuorojen lisäksi arkeen tarjottuina lisävuoroina ja niiden hintatasona.

Kutsuohjattua joukkoliikennepalvelua Oriveden keskustan ja aseman välillä liikennöidään reitillä Oriveden keskusta - Aihtiantie - Keskustie - Orivedentie - Rovastintie - Orivedentie - Asematie - Oriveden rautatieasema.

Kilpailutuksen käynnistämisestä päätti Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 27.1.2021.