Pohjois-Tampereen linjastoratkaisuista runsaasti palautetta ja hyvää keskustelua

torstaina 14. maaliskuu 2024 klo 15.18

Nysse pyysi palautetta Pohjois-Tampereen tulevasta linjastoratkaisusta asukkailta ja joukkoliikenteen käyttäjiltä 22.2.–6.3. Verkossa palautteita saatiin lähes 400. Lisäksi Terälahden koululla järjestettiin yleisötilaisuus 11.3. Suunnitelmat koskevat talvikautta 2024–2025.

Verkkokyselyssä palautetta pyydettiin kahdesta vaihtoehdosta, jotka oli suunniteltu Nyssen saaman palautteen pohjalta ja linjattu Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnassa. 

Vaihtoehto 1: liikennepalvelu säilyy alueellisesti nykyisellään, mutta vaihtojen toimivuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Niihaman ja Nurmin välillä liikennöidään valtatien 9 kautta, ja lisäksi vaihtojen näkyvyyttä kuljettajille kehitetään.

Vaihtoehto 2: liikennöidään suoraan ilman vaihtoja arkisin Kämmenniemen pohjoispuolelle Teiskon kirkkotielle sekä Terälahteen ja Mäntylään saakka. Talvisin luovutaan liikennöinnistä Maisansalossa ja liikennettä vähennetään merkittävästi Eerolansuoralla. Talviviikonloppuisin liikennöidään Terälahden ja keskustan välillä, mutta liikennöintiä ei ole Maisansaloon, Mäntylään, Teiskon kirkkotielle, Viitapohjaan, Aitoniemeen tai Eerolansuoralle.

Vaihtoehto 1 sai verkkokyselyssä kannatusta etenkin Kämmenniemen eteläpuolisilla alueilla. Esille nousivat nuorten kulkeminen Eerolansuoralta sekä mahdollisuus matkustaa mökille Eerolansuoralle, Viitapohjaan, Aitoniemeen tai Terälahden pohjoispuolelle viikonloppuisin.  

Vaihtoehto 2 sai kannatusta etenkin Kämmenniemen pohjoispuolisilla alueilla. Esille nousivat etenkin vaihtojärjestelmän nykyiset ongelmat ja vaihtojen aiheuttamat epävarmuudet. Moni totesi myös, että matkanteko nopeutuisi huomattavasti nykyisestä. Lisäksi palautteissa pidettiin yhtenäisestä ja selkeästä reitistä.  

Asukastilaisuudessa toivottiin korjauksia
sekä Nyssen että liikennöitsijän toimintaan  

Nysse järjesti 11.3. Terälahden koululla asukastilaisuuden, johon paikalle saapui noin 25 alueen asukasta. Tilaisuudessa keskusteltiin linjastosuunnitelmista sekä Nyssen ja liikennöitsijän toiminnasta.  

Asukastilaisuudessa nousi esiin epäluottamus joukkoliikennepalveluun sekä vaihtojen tuoma epävarmuus.  Asukkaat kokivat, että nykyisen palvelun laatu on romahtanut ja korjaavia toimenpiteitä tarvitaan sekä Nysseltä että liikennöitsijältä.

Monessa puheenvuorossa toivottiin vaihdoista luopumista. Lisäksi toivottiin yhteyksien järjestämistä myös viikonloppuisin ja iltaisin eri alueille, jos liikennöinnissä päädytän vaihtoehtoon 2. Puheenvuoroja käytettiin myös Aitoniemen, Maisansalon ja Eerolansuoran palvelun puolesta. Kokonaan uusina ehdotuksina esiin nousivat kutsuliikenne sekä uusien liityntäpysäköintialueiden kehittäminen.

Lautakunta linjasi suunnittelua ja
päättää liikenteestä huhtikuussa

Joukkoliikennelautakunta sai 13. maaliskuuta selvityksen verkkokyselyn tuloksista ja asukastilaisuudesta.

Lisäksi kokouksessa haettiin linjauksia tulevasta liikennöintimallista elokuusta 2024 alkaen.

Lautakunnan linjaukset:

  • Valmistelua jatketaan vaihtoehdon 2 pohjalta. Esitetty vaihtojärjestelmän purkaminen Kämmenniemen pohjoispuolella tekee liikennepalvelusta luotettavamman.
  • Vähäisen matkustajamäärän vuoksi talviviikonloppuihin ei suunnitella liikennettä muualle kuin Terälahti–Kämmenniemi–keskusta -väliselle osuudelle.
  • Kaanaa-Ukaa–Teiskon kko–Teiskola -yhteys (96U) voidaan lakkauttaa vähäisen matkustajamäärän vuoksi. Linjalla 96U on matkustajaseurannan mukaan ollut noin 1 matkustaja talvikaudella arkipäivisin, kesäisin vielä vähemmän. Teiskon kirkkotielle jää vuoro lähes samalla aikataululla kuin linja 96U on nykyisellään alueella liikennöinyt.

Pohjois-Tampereen joukkoliikennepalvelusta tehdään päätös joukkoliikennelautakunnan kokouksessa 17. huhtikuuta. Päätöksen mukainen liikenne käynnistyy 5.8.2024. Kesäkauden 2025 liikennepalvelusta tehdään päätös myöhemmin tänä vuonna.