Pohjolan Liikenne voitti kilpailutuksen Pohjois-Tampereen liikennöinnistä

torstai 16. syyskuu 2021 klo 08.46

Nysse-linjojen 90–94 liikennöinnin kilpailutuksen on voittanut Oy Pohjolan Liikenne Ab. Pohjois-Tampereen linjat kilpailutettiin sopimuskaudelle 6.6.2022 - 1.6.2026. 

Kilpailu herätti kiinnostusta, sillä määräaikaan mennessä saatiin seitsemän tarjousta. Tarjouksen jättivät Länsilinjat Oy, Pirkanmaan Tilausliikenne Oy,Oy Pohjolan Liikenne Ab, Satakunnan Liikenne Oy, Valkeakosken Liikenne Oy, VekkaGroup Oy ja Väinö Paunu Oy. Kaikki tarjoajat täyttivät tarjouspyynnön vaatimukset. 

Valintaperusteena hankinnassa oli kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan painoarvo on 95 prosenttia ja laadun 5 prosenttia. Kokonaisvertailun lopulliset pisteet saatiin laskemalla yhteen hinta- ja laatupisteet. Nysse- liikennöinnin kilpailutuksen voitti Oy Pohjolan Liikenne Ab, joka tuo linjojen 90-94 liikenteeseen yhteensä 7 bussia. Hankintaan sisältyy mahdollisuus jatkaa sopimusta kahdella yhdenvuoden optiokaudella. Sopimuksen arvo on 9,7 miljoonaa euroa.  

Pohjois-Tampereen linjaston hankinta toteutettiin yhdessä Tuomi logistiikka Oy:n kanssa hankintarenkaana. Tuomi Logistiikka Oy suunnittelee ja hankkii alueen koululais- ja palveluliikenteen. Joukkoliikenteen hankinnassa oli mahdollista tehdä yhteistarjous Tuomi logistiikka Oy:n suunnittelemaan koululais- ja palveluliikenteeseen sekä Nyssen liikennöintiin.

Kilpailutuksen tulos hyväksyttiin Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnassa 15.9. 

Uudet Pohjois-Tampereen linjat 6.6.2022 alkaen

  • Linja 90 (Terälahti) - Kämmenniemi - Sorila - Linnainmaa - Tays - Keskustori  
  • Linja 90X (Terälahti) - Kämmenniemi - Sorila - Tays - Keskustori 
  • Linja 91 Aitoniemi - Sorila  
  • Linja 92 Sorila - Viitapohja - Kämmenniemi  
  • Linja 93 Kämmenniemi - Teiskon kirkkotie - Terälahti - Kaanaa - Mäntylä 
  • Linja 94 Kämmenniemi - Maisansalo - Terälahti - Kaanaa - Mäntylä  

Linkki linjastokarttaan

Pohjois-Tampereen linjastosuunnittelu tehtiin joukkoja kuunnellen

Pohjois-Tampereen linjastosuunnittelua on tehty yhdessä asukkaiden kanssa jo syksystä 2020 alkaen. Pohjois-Tampereen liikkumiskysely julkaistiin marraskuussa 2020 ja kyselyyn saatiin lähes 400 palautetta. Lopullinen linjastosuunnitelma julkaistiin keväällä 2021. Kevään linjastosuunnitelmaan saatiin alle 20 palautetta sekä Kaanaan kyläyhdistyksen kannanotto. Kaikki palautteet liittyivät Kaanaan ja Mäntylän muuttuneisiin yhteyksiin. Linjastosuunnittelussa asiakasvuorovaikutuksen lisäksi tarkistettiin matkustajamääriä usealta eri vuodelta koko Pohjois-Tampereen alueelta. 

Joukkoliikenteen kysyntää on selvästi enemmän välillä Kämmenniemi - Sorila - Linnainmaa kuin Mäntylä - Kämmenniemi. Joukkoliikenteen matkustajamäärädatan perusteella koko linjan 90 matkustajamäärästä 30 % tulee kyytiin Kämmenniemen ja Sorilan väliseltä linjareitiltä ja 55 % koko linjan 90 matkustajamäärästä Sorilan ja Tampereen keskustan väliltä. Mäntylän ja Terälahden välillä tehdään vain 3 % koko linjan 90 matkustajamäärästä. Tämä tarkoittaa noin 20 matkustajaa arkipäivisin.  

Uusi linjastoratkaisu tarjoaa parempaa joukkoliikennepalvelua Kämmenniemeen sekä Kämmenniemen ja Sorilan väliselle alueelle. Jatkossa Kämmenniemeen liikennöidään päivittäin vähintään tunnin välein ja arjen ruuhka-aikoina puolen tunnin välein.

Linjasto vastaa myös liikkumiskyselyssä esille nousseisiin asiakastoiveisiin: nopeaan yhteyteen Tampereen keskustaan, vuorovälien parantamiseen sekä liikennöintiaikoihin. Nämä teemat tulevat linjastomuutoksen osalta kehittymään ennen kaikkea tiiviillä maankäytönalueella. Vaihdollinen yhteys tarjotaan kaupunkiseudulla jo useilta alueilta Tampereen keskusta-alueelle. Vaihto suunnitellaan toimivaksi kokonaisuudeksi ja tarvittaessa palvelua voidaan kysynnän kasvaessa lisätä.

Vaihdollinen yhteys Mäntylästä tai Kaanaasta ei siis tarkoita joukkoliikennepalvelun heikentymistä, vaan palvelun järjestämistä uudella tavalla. Edelleen Mäntylästä ja Kaanaasta on vaihdoton yhteys omaan aluekeskukseen Kämmenniemeen, jossa on myös alueen yläkoulu sekä kunnallisia palveluita.