Poimintoja Nyssen vuoden 2024 talousarviosta

perjantaina 15. syyskuu 2023 klo 12.27

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta kokousti 13.9. Samalla kokouksessa käytiin läpi vuoden 2024 talousarvio.

Toimintaympäristön muutosten takia Tampereen seudun joukkoliikenne Nyssen vuoden 2024 talousarvio sisältää 5 prosentin hintojen korotuksen, joka tehdään 1.5.2024 alkaen.

Bussiliikenteen kustannustaso on noussut vuoden 2021 lopusta lähtien yli 12 prosenttia. Nousu on hidastunut, mutta kustannustason oletetaan olevan korkea vielä vuonna 2024. Samalla Nyssen matkustajamäärät ovat kasvaneet vuoden 2023 tammi-elokuussa 20 prosenttia verrattuna vuoden 2022 vastaavaan ajanjaksoon. Kasvusta saadut lipputulot mahdollistavat kasvun edellyttämät kriittisimmät panostukset tarjontaan.

Hallitusohjelmassa on esitetty joukkoliikenteen arvonlisäveron nostamista 10 prosentista 14 prosenttiin. Mikäli tämä toteutuu, on vaikutukset siirrettävä asiakashintoihin heti korotuksen tullessa voimaan.

Vuonna 2024 valmistuu ratikan toinen osa Pyynikintorilta Lentävänniemeen. Liikenteelle se avataan 7.1.2025. Bussiliikenteen linjastoon toteutetaan Linjasto 2024 -suunnitelman mukaiset ratkaisut vuoden 2024 aikana.