Talvikauden 2023-24 liikenteestä päätettiin joukkoliikennelautakunnassa

keskiviikko 25. tammikuu 2023 klo 17.46

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta teki päätöksen talvikauden 2023–2024 liikenteestä kokouksessaan 25.1.2023. Suunnittelussa hyödynnettiin kesällä ja syksyllä saatuja asiakaspalautteita, syksyn aikana toteutettuun suunnitelmaan tulleita kommentteja ja matkustajamäärän seurantatietoja.  

Talvikauden liikennöintisuunnitelma on voimassa 7.8.2023-2.6.2024.

Muuttuvien reittien linjoja ja pysäkkejä voi tarkastella Remix-karttapalvelussa ›
Huom: kartassa ei ole esitetty koko linjastoa, ainoastaan muuttuvat reitit!

Tampere

Linja 3 Ratikkaliikenne Santalahteen käynnistyy elokuussa, linjan 3 päätepysäkki siirtyy Pyynikintorilta Santalahteen. 

Linja 7Y liikennöidään jatkossa Orimuskadulta Atanväylän kautta Aitolahdentielle ja edelleen nykyiselle päätepysäkille Nurmiin.  

Linjan 11 päätepysäkki Pirkkalassa siirtyy Suupantorilta Pereelle. Linja ei jatkossa kierrä Hatanpään sairaalan pihan kautta.   

Linja 18 liikennöidään Atalan päätepysäkiltä Aitolahdentien kautta Atanväylälle ja edelleen Linnainmaalle, Piettasenkadun kautta.  

Linjan 29 linjan päätepysäkki siirtyy Rissosta Lamminrahkaan ja linjaa liikennöidään jatkossa Orimuskadulta Mäentakusenkadun kautta Heikkilänkadulle.  

Linja 30 ei jatkossa liikennöi Pereen kautta. Linjan päätepysäkki siirtyy Ranta-Tampellasta Keskustorille. Ratkaisulla halutaan tukea Nyssen runkolinjaa 8, kun sekä linjat 30 että 8 liikennöivät Härmälässä samaa reittiä Keskustorille. Linja toimii Härmälän alueelta asiointiyhteytenä Partolaan myös ruuhka-aikojen ulkopuolella.  

Linjan 31 päätepysäkki siirtyy Ranta-Tampellasta Keskustorille.  

Linja 34 lakkautetaan nykyisellä reitillään ja korvataan Pirkkalan teollisuusalueella linjalla 36B. Yhteys Peltolammilta Pirkkalaan on jatkossa vaihdollinen.  

Linjalle 36 perustetaan kaksi reittivariaatiota 36A ja 36B, joilla mahdollistetaan edelleen yhteys Pirkkalasta Hervantaan (linja 36A) ja uutena Pirkkalan teollisuusalueelle (linja 36B). Linjan 36A reitillä tulee uusia kohteita, jotka mahdollistavat laajemmalta alueelta vaihdottoman yhteyden niin Pirkkalan kuin Hervannan alueelle. Lisäksi linjalla 36 mahdollistetaan myös jatkossa koulupolunmukaisesti yhteys Taatalaan, Hatanpään yläkoululle.   

Linja 37 tehdään reittimuutos, linjan 29 siirtyessä pois Atanväylältä. Linjalla 37 mahdollistetaan jatkossakin yhteys koulupolunmukaisesti Atalasta ja Tasanteelta Takahuhdin koululle.  

Kangasala

Liikennöinti uudelle Lamminrahkan asuinalueelle käynnistetään. Linjan 29 päätepysäkki siirretään Rissosta Lamminrahkaan, ja linjalla pääsee kaikkina viikonpäivinä sekä Linnainmaalle että keskustaan. Linjareittiä muutetaan välillä Risso-Linnainmaa siten, että reitti kulkee Orimuskadulta Mäentakusenkadun kautta Heikkilänkadulle. Näin saavutetaan sekä Leinolan koulu että Linnainmaan palvelut.

Lempäälä

Linjan 58 vuorotarjontaa muutetaan ja linjalla liikennöidään jatkossa 30 minuutin sijaan tunnin välein arjen ruuhka-aikoina. Muutos tehdään vähäisen matkustajamäärän vuoksi.

Nokia

Alueen linjastomuutokset toteutetaan jo päätetysti kesäkaudella 2023.

Linja 70 siirtyy liikennöimään Harjuniitystä Nokian aseman kautta Keskustorille.

Linja 71 liikennöi Nokian aseman ja Tesoman välillä.

Linja 72 tarjoaa vaihdottomat yhteydet Etelä-Nokialta Tampereelle.

Uudet linjat 73 ja 74 parantavat Nokian sisäisiä yhteyksiä ja yhteyksiä M-junille.

Sammaliston sekä Siuro-Linnavuori alueen viikonloppuliikennöintiä lisätään ja linjan 79 Nokia - Pirkkala yhteyksiä vähennetään.

Talvikauteen uutena muutoksena tulevat linjan 72 reittivariaatiot: linja 72A liikennöi reittiä Keho – Vihola – Nokian asema – Tampere, Keskustori ja linja 72 B reittiä Keho – Koskenmäki – Nokian asema – Tampere, Keskustori.

Pirkkala

Linja 30 ei jatkossa liikennöi Pereen kautta. Linjan päätepysäkki siirtyy Ranta-Tampellasta Keskustorille. Ratkaisulla halutaan tukea Nyssen runkolinjaa 8, kun sekä linjat 30 että 8 liikennöivät Härmälässsä samaa reittiä Keskustorille. Linjalla 30 mahdollistetaan jatkossa myös asiointiyhteys Partolaan Härmälän alueelta myös ruuhka-aikojen ulkopuolella.  

Linjan 11 päätepysäkki siirtyy Suupantorilta Pereelle. Yhteydet Pereeltä ja Toiviosta Suupalle muuttuvat vaihdolliseksi.

Linja 34 (Pirkkala - Linnakallio - Partola - Lahdesjärvi) lakkautetaan nykyisellä reitillään ja korvataan linjoilla 36A ja 36B. Linjalla 36A on yhteys Pirkkalasta Lahdesjärvelle ja Hervantaan. Yhteys Pirkkalan ja Muotialan välillä muuttuu vaihdolliseksi, samoin yhteys Pirkkalan ja Peltolammin välillä. Linnakallion ja Huovin teollisuusalueille liikennöidään linjatunnuksella 36B.

Linjan 39 reittiä muutetaan koulupolun muututtua. Aiempien Perä-Pirkkalan kouluyhteyksien lisäksi linjalla pääsee myös Kyöstin ja Soljan alueilta Kirkonkylän koululle.

Lentoasemalla sijaitsevien oppilaitosten tarvitsemat yhteydet toteutetaan erillisellä linjalla Pirkkalan keskustan ja lentoaseman välillä.

Ylöjärvi

Linjalla 80A liikennöidään jatkossa Siltatien kautta, jolla mahdollistetaan yhteys uudelle Siltatien koululle.

Linja 80Y ei liikennöi enää Haaviston kautta, vaan suoraan Kuruntietä Kauraslammelle.

Lisäksi linjalle 80 lisätään vuoroja sunnuntaille, ja kaikki linjan kolme haaraa (Haavisto, Asuntila ja Metsäkylä) liikennöidään tunnin välein myös sunnuntaisin.  


Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, esityslista >

Tiedotetta muokattu 26.1.2023 klo 14.43: lisätty karttalinkki.