Teiskon linjastouudistus etenee kohti päätöksentekoa

tiistai 13. huhtikuu 2021 klo 12.15

Nysse suunnittelee parhaillaan Teiskon ja muiden Pohjois-Tampereen alueiden linjastouudistusta kesälle 2022. Uudistuksen vaiheita esiteltiin alueen asukkaille syksyllä 2020 Kämmenniemen koululla. Linjastosta on tarkoitus päättää Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnassa 26. toukokuuta, jonka jälkeen Nysse kilpailuttaa liikennepalvelun yhdessä Tuomi Logistiikan kanssa. Kilpailutuksen tulos selviää syksyllä 2021.

Liikkumiskysely pohjusti suunnitelman

Teiskon ja muiden Pohjois-Tampereen alueiden liikkumiskysely toteutettiin loppuvuodesta 2020 ja siihen saatiin lähes 400 vastausta. Yli puolet vastaajista oli joukkoliikenteen aktiivisia käyttäjiä, jotka matkustavat joukkoliikenteellä viikoittain. Joka kolmas kyselyyn vastanneista kertoi, että nykyiset linjat sopivat omaan tarpeeseen erinomaisesti tai todella hyvin. Suurin osa vastanneista toivoi nopeita yhteyksiä Tampereelle, parempaa vuorotarjontaa omalle alueelle sekä aamujen ja iltojen liikennöintiaikojen kehittämistä.  

Liikkumiskyselyssä kartoitettiin myös kiinnostusta kutsuohjattuun joukkoliikennepalveluun. Kutsuohjattuna linja liikennöi omalla reitillään suunnitelluin vuoroin, jos kyyti on tilattu tuntia ennen vuoron alkamista. Jos kyytiä ei ole tilattu, vuoroa ei ajeta. Osa kyselyyn vastanneista uskoi, että joukkoliikenteen käyttö muuttuisi satunnaiseksi, jos matka pitäisi tilata. Osa koki, ettei kutsuohjattuun palveluun siirtyminen vaikuttaisi omaan joukkoliikenteen käyttöön.  

Kyselyä hyödynnettiin alueen joukkoliikennepalvelun suunnittelussa, alueen eri suuntien matkustajamäärät sekä mm. koulujen tarpeet huomioiden. Suunnitelma tehtiin tiiviissä yhteistyössä Tuomi Logistiikan kanssa, joka vastaa jatkossakin alueen koululais- ja palveluliikenteen suunnitellusta ja toteutuksesta.  

Uusi linjasto aloittaa kesällä 2022

Suunnitelmassa linja 90 liikennöi arkisin Tampereen keskustasta ja Kaupin kampukselta (Tays Keskussairaalalta) Terälahteen asti ja viikonloppuisin Kämmenniemeen asti. Näin yhteydet Terälahden ja Tampereen keskustan välillä nopeutuu ja vuorotarjonta Kämmenniemeen paranee. Linja 90 palvelisi suunnitelman mukaan seuraavasti:

  • Kämmenniemen ja Tampereen keskustan välillä liikennöidään arjen ruuhka-aikoina tunnin välein. Reitti kulkee Aitolahdentietä.
  • Terälahden ja Tampereen keskustan välillä liikennöidään arjen ruuhka-aikoina tunnin välein. Reitti kulkee Nurmen ja Niihaman välillä nopeaa reittiä Valtatietä 9.
  • Terälahden vuorot kulkevat Kämmenniemen kautta, joten arjen ruuhka-aikoina Kämmenniemestä liikennöidään puolen tunnin välein.

Linja 91 Aitoniemi - Aitolahti - Sorila ja linja 92 Sorila - Viitapohja - Kämmenniemi jatkavat suunnitelmassa lähes nykyisellä palvelullaan. Linjat liikennöisivät arkisin aikatauluilla ja viikonloppuisin kutsuohjattuna. Linjoilla on vaihtoyhteys linjalle 90 Sorilassa.

Alueille Viitapohja, Maisansalo, Teisko kko, Kaanaa ja Mäntylä on perustettu suunnitelmassa uudet linjat 93 ja 94. Linjat liikennöisivät arkisin aikatauluilla ja viikonloppuisin kutsuohjattuna seuraavilla reiteillä:

  • Linja 93 Mäntylä - Kaanaa - Terälahti - Teisko kko - Kämmenniemi liikennöi arkisin lähes samoin vuorovälein kuin nykyinen linja 90T. Vaihtoyhteys linjalle 90 Kämmenniemessä.
  • Linja 94 Mäntylä - Kaanaa - Terälahti - Maisansalo - Kämmenniemi liikennöi arkisin lähes samoin vuorovälein kuin nykyinen linja 90M. Vaihtoyhteys linjalle 90 Kämmenniemessä.

Jaa ajatuksesi suunnitelmasta 9.5. mennessä  

Linjastosuunnitelmaan voi tutustua Remix-karttasovelluksessa. Palvelu toimii parhaiten isoilla näytöillä (selainsuositus Google Chrome tai Mozilla Firefox). Sovelluksessa on mahdollisuus lähettää viesti suunnittelijalle. 9. toukokuuta mennessä lähetetyt viestit huomioidaan suunnitelman viimeistelyssä.