Valkeakosken Liikenne voitti Nyssykän kilpailutuksen

torstai 25. maaliskuu 2021 klo 08.14

Kutsuohjattu Nysse-alueen joukkoliikenne Oriveden keskustan ja Oriveden aseman välillä kilpailutettiin sopimuskaudelle 14.06.2021-12.06.2023. Sopimusta voidaan jatkaa kahdella yhden vuoden optiokaudella. Valintaperusteena hankinnassa on kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan painoarvo on 85 % ja laadun 15 %.

Tarjouksen jättivät määräaikaan mennessä Valkeakosken Liikenne Oy, Tokeen Liikenne Oy ja Lux Cab Oy, joista kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jätti Valkeakosken Liikenne Oy. Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päätti valita Valkeakosken Liikenne Oy:n Nyssykkä-palvelun tuottajaksi 14.6. alkaen.