Vastaa Tampereen Ratikan esteettömyyskyselyyn

perjantaina 24. toukokuu 2024 klo 10.04

Ratikan esteettömyyden toteutumista selvitetään käyttäjien kokemusten perusteella ja samalla tutkitaan, onko ratikka parantanut itsenäisen liikkumisen mahdollisuuksia. Kyselyn kohderyhmää ovat Tampereella joukkoliikennettä käyttävät tai ratikan vaikutusalueella asuvat liikkumis- ja toimintaesteiset henkilöt, ikäihmiset sekä henkilöt, joille ympäristön esteettömyys on tärkeää. Kysely on osa Tampereen Raitiotie Oy:n tilaamaa selvitystä sekä YAMK-opinnäytetyötä, jossa selvitetään miten ennen raitiotien rakentamista ennakoidut vaikutukset ovat toteutuneet. Selvityksessä käsitellään esteettömyyden lisäksi raitiotien vaikutuksia lasten ja nuorten liikkumisen, ratikan liikenteellisiä vaikutuksia sekä vaikutuksia liikenneturvallisuuteen. Selvitys koskee raitiotien osaa 1, eli osuutta Pyynikintorilta Hervantaan sekä Sorin aukiolta TAYSille.

Kyselyyn vastaaminen tapahtuu nimettömästi eikä vastaajaa voida tunnistaa.

Kysymyksiin vastaamiseen kuluu aikaa muutama minuutti.

Kysely on auki 20.5.-2.6.

Linkki kyselyyn