Vekka Group Oy voitti kilpailutetut linjat Ylöjärvellä ja Tampereella

keskiviikkona 24. toukokuu 2023 klo 18.39

Nysse-linjojen 33, 35, 80, 81 ja 83 liikennöinnin sopimuskaudelle 3.6.2024-30.5.2032 ja linjan 6 liikennöinnin sopimuskaudelle 3.6.2024-4.6.2028 on voittanut Vekka Group Oy. Tarjouskilpailu oli jaettu kahteen osa-alueeseen. Hankintaan sisältyy mahdollisuus jatkaa sopimuksia kahdella yksivuotisella optiokaudella. Sopimusten arvo on noin 58,9 miljoonaa euroa (alv 0 %). 

Määräaikaan mennessä osa-alueeseen 1 saatiin kolme tarjousta ja osa-alueeseen 2 neljä tarjousta. Tarjouksen jättivät Länsilinjat Oy, Pirkanmaan Tilausliikenne Oy ja Vekka Group Oy molempiin osa-alueisiin ja Oy Pohjolan Liikenne Ab osa-alueeseen 2. Kaikki tarjoajat täyttivät tarjouspyynnön vaatimukset.

Valintaperusteena hankinnoissa oli kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan painoarvo oli 90 prosenttia ja laadun 10 prosenttia. Vertailun lopulliset pisteet saatiin laskemalla yhteen hinta- ja laatupisteet. Kummatkin osa-alueet Nysse-liikenteen kilpailutuksesta voitti Vekka Group Oy, joka tarjosi liikenteeseen osa-alueelle 1 vaatimusten mukaisesti uusia sähkölinja-autoja ja osa-alueelle 2 käytettyjä linja-autoja käyttövoimana uusiutuva diesel. 

Kilpailutuksen tulos hyväksyttiin Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnassa 24.5.2023.

Kilpailutetut linjat 3.6.2024 alkaen

Osa-alue 1:  

  • 80 Tampere – Ylöjärvi – Moisio
  • 81 Tampere/Hiedanranta – Ylöjärvi – Asuntila
  • 83 Tampere – Ylöjärvi – Metsäkylä
  • 33 Mäyränmäki – Keskustori
  • 35 Mäyränmäki – Keskustori

 Osa-alue 2:  

  • linja 6 Vatiala – Linnainmaa – Sorin aukio