Vuosi 2023 toi Nysselle ennätysmäärän tyytyväisiä matkustajia

keskiviikkona 03. tammikuu 2024 klo 12.08

Nysse-liikenteessä ylitettiin vuonna 2023 ensimmäistä kertaa 50 miljoonan matkustajan raja. Yhteensä matkoja tehtiin noin 50,4 miljoonaa. Kasvua edellisvuodesta on noin 18 prosenttia, jolloin matkoja tehtiin 42,7 miljoonaa.

Ratikkamatkoja tehtiin noin 14,7 miljoonaa, mikä on 29 % kaikista Nysse-matkoista. Myös ratikkamatkojen määrä kasvoi merkittävästi, kun edellisvuonna matkoja tehtiin ratikalla noin 11,5 miljoonaa (noin 27 % Nysse-matkoista).

Eniten matkustajia vuoden aikana keräsivät ratikkalinja 3 (10,8 miljoonaa), bussilinja 8 (4,6 miljoonaa) ja ratikkalinja 1 (3,9 miljoonaa). Nämä olivat käytetyimmät linjat myös edellisenä vuonna.

Asiakkaat entistä tyytyväisempiä Nyssen palveluun

Nysse seuraa säännöllisesti asiakkaidensa tyytyväisyyttä. Vuonna 2023 asiakastyytyväisyys nousi niin bussien, ratikan kuin liityntäbussien matkustajien keskuudessa. Yleisarvosana Nysse-alueen bussilinjoille oli 4,2/5 (edellisvuonna 4,0), ratikkalinjoille 4,5 (4,2) ja liityntäbussilinjoille 4,3 (4,0).

 ”Poikkeuksellisen suuren kasvun lisäksi on mahtavaa, että asiakkaat ovat myös entistä tyytyväisempiä Nyssen palveluun. Tästä haluan erityisesti kiittää Nyssen tuhatpäistä kuljettajajoukkoa”, joukkoliikennejohtaja Mika Periviita toteaa iloisena.

Tutkimuksen mukaan tyytyväisimmät matkustajat olivat busseissa yli 74-vuotiaat ja ratikan kyydissä 45–64-vuotiaat. Bussiliikenteessä parhaimman arvosanan sai matkustamisen turvallisuuden tunne ja reitin sopivuus omiin tarpeisiin (4,4/5). Ratikkaliikenteessä parhaimman tuloksen saivat pysäkkien kunto ja aikataulussa pysyminen (4,7). Liityntäliikenteessä oltiin erityisen tyytyväisiä istumapaikkojen riittävyyteen (4,6).

Heikoimmat arvosanat Nysse-liikenteen käyttäjät antoivat bussien osalta aikataulussa pysymisestä ja kuljettajien ajotavasta (4,0/5). Toisaalta juuri näissä asioissa tapahtui vuoden aikana suurin muutos: kun alkuvuonna arvosanaksi annettiin molemmista alle 4, loppuvuonna arvio sekä aikataulussa pysymisestä että kuljettajien ajotavasta oli peräti 4,3. Kuljettajien toimintaan oltiinkin pääsääntöisesti tyytyväisiä – kuljettajat palvelevat asiakkaita ystävällisesti sai arvosanan 4,1 ja ajotapa arvosanan 4,0.

Ratikkaliikenteessä heikoimman arvosanan sai istumapaikkojen riittävyys (3,9/5). Joulukuussa tehty vuorovälin tihentäminen selvästi helpotti ruuhkaisuutta, sillä joulukuussa istumapaikkojen riittävyys sai jo arvosanan 4,4.

Linjoittain tutkimuksessa seurataan asiakkaiden suositteluhalukkuutta (NPS eli Net Promoter Score). Tulosta voidaan pitää erinomaisena, kun NPS on 40 tai suurempi. Suositelluimmat Nysse-linjat vuonna 2023 olivat ratikkalinjat 3 (NPS 74,4) ja 1 (72,1), liityntäbussilinja 18 (62,0) ja bussilinja 29 (53,2).

Nyssen asiakastyytyväisyystutkimus toteutetaan kuukausittain. Vastaukset kerätään ratikoihin ja busseihin jalkautuen. Yhteensä vastaajia oli lähes 20 000 eri kellonaikoina ja vaihtelevissa kuormitustilanteissa. Nyssen kumppanina asiakaskokemustiedon keräämisessä on Roidu Oy.