Vuosikatsaus 2020 hyväksyttiin, joukkoliikenteen tavoitteet toteutuivat osittain

torstai 25. maaliskuu 2021 klo 08.16

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on hyväksynyt palvelu- ja vuosisuunnitelman katsauksen vuodelle 2020. Koronapandemia hankaloitti joukkoliikenteen toimintaa monin tavoin vuoden 2020 aikana.

Joukkoliikenteen toimintatuotot toteutuivat noin 5,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. Alkuperäiseen talousarvioon nähden lipputulot alittuivat 14,2 milj. euroa koronapandemian aiheuttaman kysynnän pienentymisen vuoksi. Alkuperäiseen talousarvioon nähden saadut valtiontuet ylittyivät 8,7 milj. euroa, sillä saatu valtiontuki koronapandemian aiheuttamiin lipputulomenetyksiin oli 7,6 milj. euroa ja myös muut saadut valtiontuet kasvoivat.

Toimintakulut toteutuivat noin 0,5 milj. eurolla vuosisuunnitelmaa pienempinä. Alkuperäiseen talousarvioon nähden toimintakulut alittuivat 3,9 milj. eurolla. Kulujen alitus aiheutui pääosin koronapandemian vuoksi tehdyistä palvelutarjonnan leikkauksista ja kustannustason ennakoitua vähäisemmästä noususta.

Toimintakate oli -17,8 milj. euroa. Toimintakate toteutui 6,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana. Alkuperäiseen talousarvioon nähden toimintakate toteutui 1,6 milj. euroa talousarviota huonompana.

Nettoinvestoinnit toteutuivat 1,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempänä. Alitus johtuu lippu- ja maksatusjärjestelmän kustannuksiin saadusta rahoitusosuudesta, jota ei ollut budjetoitu.

Tavoitteet toteutuivat osittain

Tampereen strategiaa ja muita palvelusuunnitelmassa kuvattuja pitkän aikavälin tavoitteita toteutetaan vuosisuunnitelmassa määritellyillä toimenpiteillä. Tavoitteet toteutuivat osin:

  • Matkustajamäärän kasvutavoitteeksi oli vuodelle 2020 asetettu 3 %. Koronatilanteen vuoksi matkoja tehtiin noin 35 % vähemmän kuin edellisvuonna. Yhteensä matkoja tehtiin Nysse-liikenteessä 27,2 miljoonaa.
  • Talouden tasapainottamisohjelman taloudellisia tavoitteita ei saavutettu, sillä koronapandemian vuoksi lipputulot vähenivät 14,2 miljoonaa euroa.
  • Tyytyväisyys palveluihin parantui hieman, joskin asiakastyytyväisyysmittauksia tehtiin koronatilanteen vuoksi edellisvuotta selvästi vähemmän. Yleisarvosanaksi muodostui 4,3, kun vuonna 2019 arvosana oli 4,2.
  • Tavoite uusien digitaalisten asiointimahdollisuuksien käyttöönotosta toteutui vuoden aikana hyvin. Nella Nettilatauspalvelussa otettiin matkakortin tilaamisessa käyttöön Suomi.fi-valtuudet, joka mahdollistaa matkakortin tilaamiseen toiselle henkilölle. Asiakaspalvelussa otettiin myös käyttöön koronatoimenpiteenä mobiilivuoronumerojärjestelmä, jonka avulla asiakas voi odottaa omaa vuoroaan esimerkiksi ulkotiloissa.