Yhteistyömme Yrityskylä Pirkanmaan kanssa on alkanut

torstaina 12. lokakuuta 2023 klo 12.17

Olemme aloittaneet yhteistyön Tampereella sijaitsevan Yrityskylä Pirkanmaan kanssa. Yrityskylään on luotu Nysse-pienoisyritys, joka tarjoaa pirkanmaalaisille 6.-luokkalaisille mahdollisuuden harjoitella työelämä-, talous- ja yrittäjyystaitojaan joukkoliikenteen parissa.

Nyssellä tehdään merkityksellistä ja yhteiskunnallisesti arvokasta työtä alueen asukkaiden hyväksi. Työtä tehdään osana moniammatillista ja osaavaa asiantuntijajoukkoa. Yrityskylässä oppilailla on mahdollisuus toimia joukkoliikennejohtajan, asiakaspalvelijan, kuljettajakouluttajan, joukkoliikennesuunnittelijan ja matkustajaviestijän rooleissa. Näiden ammattien kautta haluamme tuoda esiin joukkoliikenteen taustalla olevia tehtäviä sekä kuljettajan työn merkitystä. Samalla nuoret oppivat kestävän liikkumisen periaatteita ja julkisen palvelun yhteiskunnallista vastuuta.

Oppilaat tutustuvat työskennellessään arvoihimme, jotka painottavat ympäristövastuullisuutta, helppokäyttöisyyttä ja asiakaslähtöisyyttä. He oppivat, että joukkoliikenne on kaikkien saavutettavissa oleva palvelu, jonka suunnittelussa huomioidaan erilaiset käyttäjäryhmät.

Yrityskylä Alakoulu -oppimiskokonaisuuden toteuttaa Nuorten yrittäjyys ja talous NYT. Yrityskylä Alakoulun oppimisympäristö on pienoiskaupunki, jossa oppilaat työskentelevät päivän ajan omissa ammateissaan sekä toimivat vastuullisina kuluttajina ja kansalaisina osana yhteiskuntaa. Yrityskylä Pirkanmaassa vierailee vuosittain noin 6 000 kuudesluokkalaista oppilasta opettajineen.

Yhteistyöstä on sovittu lukuvuosiksi 2023–2024 ja 2024–2025.