Nysse-liikenne

Tampereen seudun joukkoliikenteen Nyssen lippu- ja maksuehtoja sovelletaan Nyssen järjestämiin joukkoliikennematkoihin ja lippuihin. Nysse tarjoaa joukkoliikennettä sekä kehittää toimivaa liikkumisen kokonaisuutta Tampereen seudulla. Nyssen toimialueeseen kuuluu kahdeksan kuntaa: Tampere, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Ylöjärvi, Vesilahti.  Nyssen lippujärjestelmä on toimivalta-alueemme lisäksi käytössä Valkeakosken kaupunkijoukkoliikenteessä.

Nyssen tuottamia joukkoliikennematkoja ja -palveluja käyttävän asiakkaan vastuulla on perehtyä näihin ehtoihin ja toimia niiden mukaisesti. Nämä ehdot ovat voimassa 1.10.2021 alkaen ja korvaavat aikaisemmat lippu- ja maksuehdot. Ehtoja voidaan muuttaa. Kulloinkin voimassa olevat maksuehdot sekä matkalippujen lisätietoja on saatavilla osoitteessa nysse.fi sekä Nyssen asiakaspalvelussa.

Sisältö

Ehtojen päivitykset

15.8.2023

 • Korjattu kohta 2: Matkaliput ja niiden käyttäminen, muut liput ja maksut, yölisä
  Poistettu lause: Jos matkakortilla ei ole riittävästi arvoa jäljellä, voi yölisän maksaa bussissa kuljettajalle käteisellä.

​​​​​​​10.8.2023

 • Kohta 2: Matkaliput ja niiden käyttäminen
  Lisätty tieto, että matkustajan on pyynnöstä esitettävä selvitys henkilöllisyydestään (henkilöllisyystodistus) kuljettajalle ja tarkastajalle, jos matkustajan käytössä on henkilökohtainen lipputuote tai ikäryhmään perustuva alennus.
 • Kohta 2: Matkaliput ja niiden käyttäminen. Kausilippu
  Lisätty tieto, että uusi kausi lähtee voimaan vasta vanhan kauden päättymistä seuraavalla matkalla, jos uudelle lipulle on valittu samat vyöhykkeet.
 • Kohta 7: Matkalippujen tarkastus
  Lisätty tieto, että asiakkaan tulee varautua näyttämään mobiililompakon maksutapahtuma tarkastajalle, jos lippu on ostettu mobiililompakolla.
 • Kohta 8: Lakko tai liikennehäiriö
  Täsmennetty hyvitys- ja korvausehtoja Kilpailu- ja kuluttajaviraston ohjeistuksen mukaisesti.

1. Ehdoissa käytetyt termit ja niiden selitykset

Asiakaspalvelu on Nyssen asiakaspalvelupiste, jolla on oikeudet ladata, myydä ja jaella kaikkia Nysse-lippuja sekä käsitellä selvityspyynnöt.

Asiakasrekisterit ovat Nyssen ylläpitämiä maksujärjestelmän ja asiakaspalvelun rekistereitä: matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri, asiakaspalauterekisteri, Nysse.fi-verkkopalvelun käyttäjärekisteri sekä etuuslippurekisteri. Nyssen keräämien tietojen rekisterinpitäjänä toimii Tampereen kaupunki.

Etuuslippu on henkilökohtainen lipputuote, joka on myönnetty tietyin ehdoin ja joka sisältää erityisiä etuuksia, esimerkiksi opiskelijan kausilippu, työsuhdelippu tai koulumatkatukilippu.

Haltijakohtainen Nysse-kortti on yksityishenkilölle, yritykselle tai yhteisölle myytävä matkakortti, johon voidaan ladata haltijakohtaisia lippuja. Haltijakohtaisten matkakorttien hankkijoista ei kerätä tietoja asiakasrekisteriin eikä korttia voi sulkea tai tehdä korvaavaa korttia katoamistapauksessa.  Haltijakohtainen Nysse-kortti sopii yhteiskäyttöön esimerkiksi yritykselle tai perheelle.

Haltijakohtainen lipputuote on määritelty tietylle ikäryhmälle, ja lippua voi käyttää kuka tahansa henkilö, joka kuuluu samaan tai alempaan ikäryhmään. 

Henkilökohtainen Nysse-kortti on suomalaisen henkilötunnuksen omaavalle henkilölle myytävä matkakortti, johon voidaan ladata haltijakohtaisia lippuja ikäryhmäperusteisesti sekä henkilökohtaisia tietyin ehdoin myönnettyjä, erityisiä etuuksia sisältäviä lippuja. Asiakkaan tiedot tallennetaan Tampereen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteriin.

Henkilökohtainen lipputuote on tietyin ehdoin myönnetty, erityisiä etuuksia sisältävä lippu, esimerkiksi opiskelijan kausilippu, työsuhdelippu tai koulumatkatukilippu.

Hintakatto on lähimaksuun liittyvä ominaisuus, jossa taustajärjestelmä laskee asiakkaalle edullisimman lipun tiettynä aikana tehtyjen matkojen perusteella.

Kortinhaltija on henkilö, jolle henkilökohtainen, haltijakohtainen tai yritys-/yhteisökohtainen Nysse-kortti on luovutettu käyttöön.

Korttihistoria on Nysse-korttien viimeisimpien lippulatausten ja tiettyjen tapahtumien käyttölistaus.

Lippulaite on liikennevälineessä tai laiturialueella oleva lukijalaite, joka lukee matkakortin, QR-koodin tai lähimaksun.  QR-koodinlukija on lippulaitteessa oleva lukija, joka lukee mobiililaitteelta matkalipun, QR-kertalipun tai tapahtumalipun.

Myyntipiste tai jälleenmyyntipiste on Tampereen seudun joukkoliikenteen jälleenmyyjä, jolla on rajoitettu lippuvalikoima. 

Nella.fi -verkkopalvelu on matkakortille ladattavien lippujen verkkokauppa. Nellasta voi tilata matkakortin, ostaa arvo-, kausi- ja etuuslippuja sekä lahjakortteja ja tarkistaa matkakorttien saldon.

Nysse-kortti on yhteinen nimitys henkilökohtaisille, haltijakohtaisille sekä yritysten matkakorteille. Kortista käytetään myös nimeä matkakortti.

Palveluntarjoaja on Tampereen seudun joukkoliikenteen kanssa palvelusopimuksen tehnyt liikennöitsijä, jälleenmyyjä tai muu taho.

Poikkeusmatka on lipun oletusvyöhykkeistä poikkeava matka, jonka voi maksaa matkakortin arvolipulla.  Poikkeusmatka valitaan lippulaitteen näytöltä, ja poikkeava asetus on voimassa 90 minuuttia.

Tampereen seudun joukkoliikenteestä vastaa Tampereen kaupungin organisaatioon kuuluva, kaupunkiympäristön palvelualueelle sijoittuva joukkoliikenteen palveluryhmä, joka suunnittelee Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikenteen liikennöintivyöhykkeet, reittilinjastot ja aikataulut sekä tilaa ja tarvittaessa kilpailuttaa joukkoliikennelinjojen liikennöitsijät, ylläpitää maksu- ja lippujärjestelmiä ja suunnittelee ja tekee joukkoliikenteen viestintää ja markkinointia.

Yhteistariffiliikenne on Tampereen seudun joukkoliikenteen ja joidenkin yksityisten liikennöitsijöiden kesken tehty sopimus yhtenäisestä lippu- ja taksajärjestelmästä Tampereen kaupunkiseudulla.

2. Matkaliput ja niiden käyttäminen

Asiakkaan tulee esittää pyynnöstä kuljettajalle ja tarkastajalle luotettava selvitys henkilöllisyydestään, jos hänen käytössään on henkilökohtainen lipputuote tai ikäryhmään perustuva alennus. Epäselvissä tilanteissa henkilöllisyys on todistettava henkilöllisyystodistuksella.

Asiakkaan vastuulla on hankkia oikeanlainen ja oikeilla vyöhykkeillä voimassa oleva lippu. Esimerkiksi nysse.fi:n ja Nyssen reittioppaan avulla voit selvittää, mitä joukkoliikennevälineitä ja reittejä hyödyntäen pääsee halutusta lähtöpisteestä määränpäähän ja millainen lippu matkalle tarvitaan. Ohjeita lipuista ja reiteistä löytyy myös Nyssen pysäkeiltä.

Matkustajan velvollisuus on vahvistaa matkaoikeus aina bussin, ratikan tai asemalaiturin lippulaitteella. Ilman oikeanlaista ja vahvistettua lippua matkustavalle voidaan määrätä 80 € suuruinen tarkastusmaksu.

Matkakortti

Matkakortin hankinta

Matkakortin voi hankkia Nella.fi -verkkopalvelusta (henkilökohtaiset matkakortit) tai Nyssen asiakaspalvelusta. Alaikäiselle matkakortin voi hankkia Nyssen asiakaspalvelusta tai tilata Nella.fi -verkkopalvelusta Suomi.fi -tunnistautumisen kautta. Kortista veloitetaan voimassa olevan hinnaston mukainen maksu. Kortille on painettu Nysse-logo sekä matkakortin identifioiva korttinumero.

Asiakas hyväksyy nämä ehdot tilatessaan tai vastaanottaessaan matkakortin. Matkakortin luovutuksen yhteydessä asiakkaan ja Tampereen seudun joukkoliikenteen välille syntyy asiakassuhde, joka on voimassa, kunnes toinen osapuolista sen päättää. Asiakassuhteen säilymiseksi asiakkaan on noudatettava näitä ehtoja.

Säilyttäminen ja käyttöikä

Matkakortille annetaan viiden vuoden käyttötakuu ostohetkestä alkaen. Kortinomistaja tai -haltija sitoutuu säilyttämään korttiaan huolellisesti käyttötakuun ajan. Kun matkakortin käyttö lopetetaan, sen voi säilyttää tai palauttaa asiakaspalveluun hävitettäväksi. Asiakassuhteen voi päättää asiakaspalvelussa.

Matkakortti kestää normaalit käyttöolosuhteet. Korttia ei saa muuntaa eikä monistaa, leikata, taittaa, rei’ittää tai murtaa.

Takuuaikana ilman asiakkaan omaa huolimattomuutta vioittunut matkakortti voidaan vaihtaa veloituksetta uuteen asiakaspalvelussa. Uudesta kortista voidaan takuuaikana periä voimassa olevan hinnaston mukainen korttimaksu ja käsittelymaksu, jos voidaan todeta, ettei matkakorttia ole säilytetty riittävän huolellisesti tai sitä on vioitettu tahallisesti.

Käyttäminen

Matkakortilla olevalla lipulla voi maksaa matkan Tampereen seudun joukkoliikenteessä. Maksutavat eri liikennevälineissä vaihtelevat. Poikkeavat maksuehdot voi tarkistaa nysse.fi -verkkosivulta.

Matkakortti käytetään lippulaitteella aina liikennevälineeseen noustessa. Lipulla voi vaihtaa sen voimassaoloaikana liikennevälineestä toiseen.

Jos lippulaite ei toimi, lipputiedot tai vaihto-oikeus tarkistetaan liikennevälineen toisessa lukijalaitteessa tai tarkastajan laitteella. Jos kortti on viallinen, asiakkaan on ostettava lippu muulla tavoin. Vikaantunut kortti vaihdetaan uuteen asiakaspalvelussa maksua vastaan, pois lukien tekninen vika.

Matkakorttia voi käyttää myös muihin Tampereen seudun joukkoliikenteen kanssa palvelusopimuksen tehneiden palveluntarjoajien palveluihin (esim. uimahallit).

Matkakortille ladattavat liput

Matkakortille voi ostaa lippuja myyntipisteissä ja joukkoliikenteen asiakaspalvelussa. Henkilökohtaisille sekä yrityksen matkakorteille voi ostaa lippuja myös Nella.fi -verkkopalvelussa. Matkakortille voi ladata yhden lipun tai lippuyhdistelmiä (esim. kausilippu ja arvolippu).

Kausilippu

Kausilippuja myydään 30, 90 ja 360 vrk kausina. Lippu kelpaa ratikassa, bussissa ja Nysse-alueen junamatkoilla. Kausi alkaa ensimmäisestä matkasta ja se sisältää rajattoman määrän matkoja valituilla vyöhykkeillä.

Uuden lipun voi ostaa jo voimassa olevan kauden aikana, sillä se lähtee voiman vasta vanhan kauden päättymistä seuraavalla matkalla, jos uudelle kausilipulle on valittu samat vyöhykkeet.

Kausilipulla voi maksaa vain oman matkan. 90 vrk kausilippu on myynnissä ainoastaan Nella.fi -verkkopalvelussa, vain kahdelle vyöhykkeelle ja vain aikuisten ikäryhmälle.

Arvolippu

Arvolippu on matkakortille ladattua raha-arvoa, jolla voi maksaa kertalipun ratikka- tai bussimatkalle, yölisän, toisen henkilön matkan sekä joitakin julkisia liikuntapalveluja. Matkan hinta veloitetaan matkakortille ladatulta saldolta (max. 120 €) lipulle valittujen vyöhykkeiden perusteella. Arvolippu on voimassa 90 minuuttia siitä, kun matkakortin on käyttänyt lippulaitteella ensimmäisen kerran.

Vyöhykkeet voi vaihtaa yksittäisen matkan ajaksi (poikkeusmatka) bussin tai ratikan lippulaitteella ennen matkan maksamista.

Lippujen hyvittäminen

Lippujen palautus tarpeettomana

Henkilökohtaiselle matkakortille ladattuja tarpeettomia lippuja voi palauttaa omasta pyynnöstä asiakaspalvelussa. Mukaan tarvitaan matkakortti ja henkilöllisyystodistus. Palautuksen arvo lasketaan lipun lataushetkellä voimassa olleen taksan mukaisena. Palautus tehdään

 • muuttamalla palautushetkellä jäljellä oleva kausiluonteinen lippu arvolipuksi
 • maksamalla arvolipun saldo asiakkaalle käteisenä
 • maksamalla asiakkaalle aloittamattoman kausiluonteisen lipun hinta käteisellä
 • lahjakorttina.

Jos palautuksen syynä on elämäntilanteen muutos (esim. pitkäaikainen sairaalahoito, sairaus tai työttömyys), voidaan ottaa huomioon myös matkakortilla käytön estymisen alkamishetkellä olleet liput. Jos kyseessä takautuva hyvityshakemus, joka johtuu lipun käytön estymisestä (yli viisi vuorokautta, esimerkiksi pitkäaikainen sairaalahoito, sairaus) tiettynä ajanjaksona lipun voimassaoloaikana, voidaan asia käsitellä vain niiden lippujen osalta, joista käyttötiedot voidaan selvittää. Palautukseen tarvitaan riittävä näyttö lipun käyttöesteen syntymisestä.

Kuolemantapauksessa henkilökohtaisella matkakortilla jäljellä olevat liput voi palauttaa asiakkaan lähiomainen tai kuolinpesä.

Palautuksesta peritään aina voimassa olevan hinnaston mukainen käsittelymaksu. Yli 30 vuorokauden kausilippuja palautettaessa käsittelymaksu peritään aloitetulta sekä jokaiselta jäljellä olevalta täydeltä 30 vuorokauden jaksolta, maksimissaan kuusi kappaletta. Mikäli palautuksesta maksettava arvo on pienempi kuin käsittelymaksu, lippuja ei voi palauttaa. Haltijakohtaiselle matkakortille ladattuja lippuja ei voi palauttaa. Etuuslippuja ei voi palauttaa, koska hinta koostuu asiakkaan ja tuen tarjoajan kokonaan tai osittain antamasta osuudesta.

Virheelliset lippulataukset

Virheelliset lippulataukset korjataan ensisijaisesti siinä latauspisteessä, jossa virhe on tapahtunut. Jos tämä ei onnistu, käsitellään korjauspyyntö asiakaspalvelussa Tampereen seudun joukkoliikenteen ohjeiden mukaisesti. Jos virheellinen lippulataus johtuu asiakkaan omasta virheestä tai huolimattomuudesta, käsitellään lippu tarpeettomana (ks. edellinen kohta).

Jos virheellinen lippulataus johtuu palveluntarjoajan virheestä, käsitellään lippu tarpeettomana kuten edellä on esitetty, mutta käsittelymaksua ei peritä. Korjauspyyntö on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asiakas on havainnut virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Asiakkaalle voidaan korvata virheestä aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset (enintään kaksi Nyssen ennakkokertalippua).

Virheelliset arvolippuveloitukset

Virheellisesti tai erehdyksessä tehdyt arvolippuveloitukset voidaan palauttaa matkakortille tai hyvittää käteisellä tai eLahjakoodilla.

Korjauspyynnöt virheellisistä arvolippuveloituksista on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asiakas on havainnut virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Korjauspyynnöt käsitellään asiakaspalvelussa Tampereen seudun joukkoliikenteen ohjeiden mukaisesti.

Jos virheellisen veloituksen on tehnyt joku muu kuin Nyssen palveluntarjoaja, vastaa kyseinen palveluntarjoaja itse virheen korjaamisesta (esim. uimahallit).

Muut selvityspyynnöt ja hyvitykset

Muut maksutapoihin, matkakorttiin ja matkustamiseen liittyvät selvityspyynnöt on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asiakas on havainnut virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Selvityspyynnöt käsitellään asiakaspalvelussa Tampereen seudun joukkoliikenteen ohjeiden mukaisesti.

Selvityspyyntöä tehdessä on asiakkaan osoitettava henkilöllisyytensä sekä esitettävä asianmukaiset tositteet tapahtuman oikeellisuuden todistamiseksi. Jos on itse estynyt asioimaan asiakaspalvelussa, voi valtakirjalla valtuuttaa toisen henkilön hoitamaan asian puolestaan.

Jos hyvityshakemus ja/tai reklamaatio hyväksytään, asiakkaalle voidaan korvata virheestä aiheutuneita kohtuullisia kustannuksia kuluttajansuojasta annettuja määräyksiä noudattaen. Hyvityksiä voidaan laskea keskeneräisten ja aloittamattomien matkakortille ladattujen kausiluonteisten lippujen sekä käyttämättömien lippujen osalta kuten kappaleessa “Lippujen palautus tarpeettomana” on esitetty tai takautuvasti

 • käytettyjen arvolippujen osalta kulloinkin voimassa olleen taksan mukaisena ja
 • käytettyjen kausiluonteisten lippujen osalta lataushetkellä voimassa olleen taksan mukaisena.

Jos takautuva hyvityshakemus johtuu lipun käytön estymisestä (yli viisi vuorokautta, esim. pitkäaikainen sairaalahoito, sairaus) tiettynä ajanjaksona lipun voimassaoloaikana, voidaan asia käsitellä vain niiden lippujen osalta, joista käyttötiedot voidaan selvittää. Asiakkaalle koitunut lipun arvon menetys lasketaan vertaamalla lipun kokonaishintaa lipulla tehtyjen matkojen arvoon (matkojen määrä kerrottuna arvolipun voimassa olevalla taksalla kyseisenä ajanjaksona). Jos lipun kokonaishinta on edullisempi kuin tehtyjen matkojen arvo, hyvitysperustetta ei synny.

Käsittelymaksu peritään, jos hyvitysperuste johtuu asiakkaan omasta virheestä, huolimattomuudesta tai lipun käytön estymisestä (yli viisi vuorokautta, esim. pitkäaikainen sairaalahoito, sairaus). Yli 30 vuorokauden kausilippuja hyvitettäessä käsittelymaksu peritään aloitetulta sekä jokaiselta jäljellä olevalta täydeltä 30 vuorokauden jaksolta, maksimissaan kuusi kappaletta. Mikäli hyvityksen tai palautuksen arvo on pienempi kuin käsittelymaksu, lippuja ei hyvitetä. Jos hyvitysperuste johtuu palveluntarjoajan virheestä, käsittelymaksua ei peritä.

Korttimaksuja ei hyvitetä. Etuuslippuja ei hyvitetä eikä niitä voi palauttaa, koska hinta koostuu asiakkaan ja sekä tuen tarjoajan kokonaan tai osittain antamasta osuudesta. Laajan, esimerkiksi joukkoliikennettä koskevan lakon osalta annetaan erilliset hyvittämisohjeet. Liikennehäiriöt (esimerkiksi vuoron puuttuminen, etuajassa tai myöhässä tuleminen) eivät yleensä oikeuta korvauksiin. Hyvitystä voidaan maksaa tapauskohtaisesti harkinnan mukaan Tampereen seudun joukkoliikenteelle osoitetun hakemuksen perusteella.

Matkakortin ja asiakassuhteen lopettaminen

Kortinomistajalla on oikeus lopettaa matkakorttinsa ja asiakassuhteensa milloin tahansa asiakaspalvelussa. Henkilöllisyys on todistettava. Jos kortinomistaja palauttaa henkilökohtaisen matkakorttinsa, on hänellä oikeus lunastaa kortilla olevat liput. Lunastettavat liput käsitellään tarpeettomina, kuten edellä on esitetty.

Jos on itse estynyt asioimaan asiakaspalvelussa, voi valtakirjalla valtuuttaa toisen henkilön hoitamaan asian puolestaan. Kuolemantapauksessa henkilökohtaisella matkakortilla jäljellä olevat liput voi lunastaa asiakkaan lähiomainen tai kuolinpesä.

Lunastuksesta peritään aina voimassa olevan hinnastonmukainen käsittelymaksu. Yli 30 vuorokauden kausilippuja lunastettaessa käsittelymaksu peritään aloitetulta sekä jokaiselta jäljellä olevalta täydeltä 30 vuorokauden jaksolta, maksimissaan kuusi kappaletta. Lippuja ei voi lunastaa, jos lunastettava arvo on pienempi kuin käsittelymaksu, jos matkakortteja ei palauteta tai jos matkakortti on haltijakohtainen.

Nyssellä on oikeus päättää asiakassuhde, mikäli asiakkuuden ehdot eivät ole täyttyneet. Asiakassuhteen säilymiseksi on asiakkaan noudatettava Nyssen lippu- ja matkaehtoja. Asiakasrekisteriin tallennettuja asiakastietoja säilytetään yhden vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä. Rekisterin sisältämät tiedot on lueteltu yksityiskohtaisesti rekisteriselosteessa.

Nysse Mobiili

Nysse Mobiili -sovelluksesta voi ostaa kerta- ja vuorokausilippuja sekä opiskelijan kausilipun. Mobiililippu kelpaa ratikassa, bussissa ja Nysse-alueen junamatkoilla. Lippu on voimassa ostohetkestä alkaen. 

Lipun ostoa ei voi perua. Ostokuitit ovat nähtävissä mobiilinysse.fi -palvelussa. 

Lippu maksetaan Visa-, Visa Electron- tai Mastercard-maksukortilla. Kerta- ja vuorokausiliput voi maksaa myös esimerkiksi puhelinlaskulla (mobiiilimaksu). Sovellus ladataan Google Playsta tai App Storesta.  

Sovelluksesta ostettu lippu on vahvistettava jokaisella matkalla. Puhelin asetetaan lippulaitteen alle näyttö ylöspäin, jolloin lippulaite lukee lipulla olevan QR-koodin. Pyydettäessä lippu on näytettävä kuljettajalle tai tarkastajalle.  

Nysse Mobiilia voi käyttää rekisteröitymättä. Rekisteröimällä käyttäjätunnuksen käyttäjä voi hallita käyttötietojaan myös uusilla laitteilla, esimerkiksi vaihtaessaan puhelinta. Tietojen hallinnointi onnistuu osoitteessa mobiilinysse.fi. Sovellukseen ei tallenneta maksukorttiin liittyvää tietoa. 

Lippu tulee ostaa sillä laitteella, jolla lippu käytetään. Sovelluksella voi ostaa kerta- tai vuorokausilipun myös toiselle matkustajalle, yhteiselle matkalle. 0–6-vuotiaat eivät tarvitse lippua vanhemman matkustajan seurassa. 

Kertalippu  

Nysse Mobiilista ostettu kertalippu on voimassa 90 minuuttia ostohetkestä alkaen. Lipun hintaan lisätään yölisä kello 00.00 - 04.40.  

Hyvityshakemukset tai reklamaatiot käsitellään asiakaspalvelussa tapauskohtaisesti.

Vuorokausilippu 

Nysse Mobiilista ostettu vuorokausilippu on voimassa 24 tuntia ostohetkestä alkaen. Yölisää ei peritä. 

Hyvityshakemukset tai reklamaatiot käsitellään asiakaspalvelussa tapauskohtaisesti.

Kausilippu 

Nysse Mobiilista ostettu opiskelijan kausilippu on voimassa 30 vuorokautta ostohetkestä alkaen. Yölisää ei peritä. Oikeus lippuun tarkistetaan Opintopolku-palvelussa. 

Hyvityshakemukset tai reklamaatiot käsitellään asiakaspalvelussa tapauskohtaisesti.

Lähimaksaminen

Lähimaksulla voi maksaa matkan Nyssen bussi- ja ratikkaliikenteessä. Yölisä peritään klo 00 – 4.40. Lippu on voimassa 90 minuuttia ostohetkestä. Lipun voimassaolossa käytetään vaihtoaikaan verrattavissa olevaa hintakattoa: asiakkaalta ei veloiteta 90 minuutin ajalla tiettyä hintaa suurempaa maksua.

Maksamiseen käyvät lähimaksuominaisuudella varustetut Visa-, Mastercard- ja Eurocard-maksukortit. Myös mobiililaitteisiin liitetyt maksukortit (mobiililompakot), kuten ApplePay, Pivo ja Google Pay, kelpaavat. Maksamiseen on aina käytettävä samaa maksukorttia tai mobiililompakkoa, jotta hintakatto toimii oikein.

Lähimaksulla voi maksaa vain oman matkansa.

Lähimaksu tapahtuu bussin tai ratikan lippulaitteessa. Maksukortti käytetään lukijalaitteessa myös vaihtomatkoilla, jotta veloitettava hinta muodostuu oikein (hintakatto). Maksutapa valitaan lippulaitteen lähimaksu-painikkeella, jonka jälkeen valitaan oikeat vyöhykkeet. Tämän jälkeen maksuväline osoitetaan lippulaitteen vasemmassa sivussa olevaan lukijaan. Lippulaitteen näyttö ilmoittaa hyväksytyn oston, mutta ei näytä matkan hintaa. Maksusta ei myöskään tulostu kuittia, koska asiakkaalta veloitettava hinta lasketaan taustajärjestelmässä asiakkaan 90 minuutin aikana tekemien matkojen mukaan.

Perityt maksut ja tehdyt matkat voi tarkistaa asiakasportaalista (osoitteesta nysse.littlepay.com), jonne kirjaudutaan maksukortin tiedoilla. Palvelusta näkee tehdyt matkat ja niistä lähteneet veloitukset. Portaalista voi myös tulostaa kuitin.

Jos maksua ei pystytä veloittamaan asiakkaan tililtä, maksukortti päätyy Nyssen estolistalle. Tällöin sitä ei voi käyttää lähimaksuun Nyssen liikenteessä. Kortin saa pois estolistalta, kun maksu saadaan veloitettua. Velan hyvitystä kysytään asiakkaan tililtä automaattisesti kahden viikon ajan. Tämän jälkeen maksukortin saa pois Nyssen estolistalta vain asiakaspalvelun kautta.

Hyvityshakemukset tai reklamaatiot käsitellään asiakaspalvelussa tapauskohtaisesti.

Erikoisliput/Muut liput/Muut maksut

Ennakkokertaliput

Ennakkoon myytävän kertalipun voimassaoloaika on 3 kuukautta ostohetkestä, ja 90 minuuttia siitä, kun lipun on käyttänyt lippulaitteella ensimmäisen kerran. Myyntipaikat voi tarkistaa Nyssen verkkosivuilta, nysse.fi.

Tapahtumaliput

Nysse tarjoaa tapahtumalippuja erilaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Tapahtumalipusta sovitaan aina tapauskohtaisesti tapahtumajärjestäjän kanssa. Tapahtumalippu on QR-koodilla varustettu lippu, jonka tapahtuman osallistuja käyttää lippulaitteella.

Henkilökuntalippu

Lippu voidaan myöntää Nysse-liikenteessä työskenteleville kuljettajille ja liikennehenkilökunnalle. Henkilökuntalippu on henkilökohtainen ja määräaikainen kalenterivuoteen sidottu kausilippu. Lippu oikeuttaa rajattomaan määrään matkoja kaikilla vyöhykkeillä voimassaoloaikanaan. Erillistä yölisää ei peritä. Jos matkakortilla on myös arvolippu, lukee kortinlukija ensisijaisesti henkilökuntalipun.

Työnantaja ylläpitää rekisteriä lippuun oikeutetuista NellaPro-etuussovelluksella. Työntekijän velvollisuutena on poistattaa etuus matkakortilta, jos työsuhde päättyy lipun voimassaoloaikana.

Veteraanilippu

Rintama- tai miinanraivaajatunnuksen omaaville veteraaneille (kotikuntana Tampere, Pirkkala, Nokia, Kangasala, Lempäälä, Ylöjärvi, Orivesi tai Vesilahti) on maksuton matkustusoikeus kaikilla vyöhykkeillä.

Veteraanilippu ladataan henkilökohtaiselle matkakortille asiakaspalvelussa. Veteraanilipun saa esittämällä rintamasotilas-, rintamapalvelus-, rintama- tai MR-tunnuksen (rintamaveteraanipäätös tai sota-arkiston antama todistus miinanraivaustehtäviin osallistumisesta tai Kela-kortti, jossa on R- tai MR-tunnus.

Työsuhdelippu

Työsuhdelippu on työnantajan tilaama, kokonaan tai osittain maksama arvo- tai kausilippu. Työnantaja päättää työntekijöilleen tarjoamastaan lippuvalikoimasta sekä tukiosuuden määrästä. Lippua saa käyttää niin työ- kuin vapaa-ajan matkoihinkin. Etuuden lipulle saa asiakaspalvelusta tai Nella.fi -verkkopalvelusta.

Yölisä

Nysse-liikenteessä peritään yölisä normaalimaksun lisäksi klo 00–04.40. Klo 00 jälkeen tehdystä vaihtomatkasta peritään pelkkä yölisä.

Matkakorttia käyttävältä yölisä peritään automaattisesti arvolipulta, jos arvoa on riittävästi jäljellä. Mobiililippua tai lähimaksua käytettäessä yölisä veloitetaan automaattisesti maksukortilta kertalippua ostettaessa.  Pelkkää yölisää ei voida veloittaa arvolipulta. 

Yölisää ei peritä maksuttomaan matkaan oikeutetulta. Yölisä sisältyy vuorokausi- ja tapahtumalippuihin sekä opiskelijan mobiilikausilippuun.

3. Oikeus matkustaa ilman lippua

Lapset

0–6-vuotiaat lapset saavat matkustaa maksutta maksavan matkustajan tai muutoin matkaan oikeutetun mukana. Ryhmissä saa matkustaa maksutta enintään kuusi pikkulasta/yhtä maksavaa matkustajaa kohden. 

Lastenvaunujen tai -rattaiden kanssa matkustavat

Lasta vaunuissa tai rattaissa kuljettava matkustaja sekä mukana olevat 0–6-vuotiaat saavat matkustaa maksutta bussissa ja ratikassa. Junassa sovelletaan VR:n ohjeita. Tyhjät tai kokoon taitetut rattaat, kantoliina tai -reppu eivät oikeuta maksuttomaan matkaan. 

Veteraanit

Oikeus maksuttomiin matkoihin myönnetään matkakortille asiakaspalvelussa. Mukana tulee olla matkakortti sekä rintama- tai miinanraivaajatunnus. Veteraanin kotikunta tulee olla Tampere, Pirkkala, Nokia, Kangasala, Lempäälä, Ylöjärvi, Orivesi tai Vesilahti.

Liikuntarajoitteiset

Pyörätuolin käyttäjä ja tämän saattaja saavat matkustaa maksutta.

Sähköpyörätuolilla voi mennä ratikan kyytiin, busseissa sähköpyörätuoleja kuljetetaan vain pyörätuolikuvakkeella merkityissä kulkuneuvoissa.

Rollaattoria käyttävän matka on maksuton. Kokoon taitettuna rollaattori ei oikeuta ilmaiseen matkaan.

Sähköskoottereita tai -mopoja ei kuljeteta turvallisuussyistä.

Vammaisten henkilöiden saattajat

Saattaja saa matkustaa Nyssen kyydissä maksutta, jos saatettavalla on mukanaan EU:n A-merkitty vammaiskortti.

Saatettava maksaa matkansa normaalisti, ellei muusta syystä ole oikeutettu maksuttomaan matkaan.

Saattajan on matkustettava ja poistuttava saatettavan seurassa. 

4. Polkupyörät, tavarat ja lemmikit

Tavallisia ja vaarattomia lemmikkejä voidaan kuljettaa bussissa tai ratikassa omistajan vastuulla, jos kulkuneuvossa on tilaa. Poliisikoiran, näkövammaisten opaskoiran, liikuntarajoitteisen avustajakoiran tai avustajakoiraksi koulutettavan koiran saa aina tuoda bussiin tai ratikkaan. 

Matkatavarasta ei peritä maksua. Suurten tavaroiden ottamisesta bussiin päättää kuljettaja tilanteen mukaan. 

Maksuttomat kulkuvälineet

Tilat erilaisille apu- ja kulkuvälineille ovat rajalliset. Maksutta kuljetetaan

 • rollaattorit 
 • kokoon taitetut polkupyörät 
 • alle 7-vuotiaan kulkuvälineet 
 • skeittilaudat, kokoontaitettavat potkulaudat ja skuutit 
 • pienet 1- tai 2-pyöräiset sähkötasapainolaudat.

Maksulliset kulkuvälineet  

Seuraavista kulkuvälineistä veloitetaan matkustajan oman matkan lisäksi ikäryhmän mukainen kertamaksu sekä yölisä klo 0.00–4.40:  

 • 7 vuotta täyttäneiden polkupyörät 
 • sähköpolkupyörät ja potkupyörät 
 • isokokoiset sähköpotkulaudat sekä Segwayt 
 • isot tasapainolaudat. 

5. Alennusryhmät

Lapset 

Lastenlipun voivat ostaa 7–16-vuotiaat matkustajat.  

Nuoret

Nuorten ikäryhmän alennuslippuja voivat ostaa 17-24-vuotiaat matkustajat.

Opiskelijat ja koululaiset

Peruskoululaisen huoltaja voi anoa koululippua asuinkuntansa perusopetukselta tai yksityiseltä koululta. Koululippu sisältää 1 tai 2 matkaa (vaihtoineen) lukuvuoden jokaisena koulupäivänä. 

Joukkoliikenteen alennuksen saa 17 vuotta täyttänyt päätoiminen opiskelija, joka opiskelee lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, korkeakoulussa tai yliopistossa. Opintojen tulee johtaa ammattiin tai tutkintoon, ja lukuvuoden pituuden on oltava vähintään 8 kuukautta. Opiskelijaedun saa Nysse Mobiilista ostettuihin 30 vrk:n lippuihin. 

Toisen asteen opiskelijat voivat saada Kelan koulumatkatukea. Hakemus osoitetaan oppilaitokseen. 

Seniorit

Kaikki 65 vuotta täyttäneet matkustajat saavat alennuksen henkilökohtaiselle matkakortille ladatusta arvolipusta klo 9–14.      

6. Vyöhykkeet

Nysse-alue on jaettu kolmeen maksuvyöhykkeeseen, A, B ja C. Nysse-lippu ostetaan aina vähintään kahdelle vierekkäiselle vyöhykkeelle. Vyöhyke on merkitty jokaisen pysäkin tietoihin Nyssen aikataulupalveluissa, ja tarkat vyöhykerajat näkyvät Nyssen reittioppaassa.

Matkakortille ladatun arvolipun vyöhykkeet voi muuttaa tarvittaessa jälleenmyyntipisteessä tai asiakaspalvelussa. Matkakortille ladatun kausilipun ja mobiililippujen vyöhykkeitä ei voi muuttaa.

Lipun oletusvyöhykkeistä poikkeavan matkan (poikkeusmatka) voi maksaa matkakortin arvolipulla, kun lippulaitteelta valitsee vyöhykkeet ja käyttää kortin laitteella vasta valinnan jälkeen.

7. Matkalippujen tarkastus

Matkalippujen tarkastustoimintaa Nyssen liikennöintialueella hoitaa Tampereen kaupunki viranomaistoimintana. Junissa tarkastustoiminnan järjestää VR. Matkalippujen tarkastajien toiminta perustuu lakiin joukkoliikenteen tarkastusmaksusta (469/79) sekä lakiin järjestyksen pitämisestä joukkoliikenteessä (472/77).

Tarkastusmaksu 80 euroa peritään, jos matkustajalla ei ole matkaan oikeuttavaa lippua. Matkaa jatkaakseen matkustajan on myös ostettava matkaan oikeuttava lippu. Jos lippu on ostettu mobiililompakolla, asiakkaan tulee varautua näyttämään mobiililompakon maksutapahtuma tarkastajalle.

Tarkastusmaksu voidaan määrätä esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

 • matkustajalla ei ole lippua tai muuta matkustusoikeutta
 • matkustusoikeutta ei ole vahvistettu (esim. matkakorttia ei ole luettu lipunlukijassa)
 • matkustaja käyttää toisen henkilökohtaista lippua (esim. opiskelijaliput, Kelan koulumatkatukiliput, koululiput, työsuhdelippu)
 • lippu ei ole voimassa
 • matkustajalla on alemman ikäryhmän lippu: aikuisella nuoren tai lapsen lippu, nuorella lapsen lippu. Seniorialennusta voi käyttää vain 65 vuotta täyttänyt matkustaja.
 • matkustajalla on väärän tariffin (väärä vyöhyke, vanha tariffi) lippu
 • matkakortti on suljettu.

Tarkastaja voi olla virka- tai siviiliasussa. Tarkastajilla on mukanaan tarkastuspassi, jonka he näyttävät pyydettäessä. Siviiliasuisilla tarkastajilla tarkastuspassi on esillä koko tarkastuksen ajan.

Tarkastajalla on liputta matkustavan asiakkaan kiinniotto-oikeus.

Asiakkaan on tarkastusmaksulain mukaan ilmoitettava tarkastajan vaatimuksesta henkilötietonsa. Tarkastusmaksua ei voi maksaa tarkastustilanteessa käteisellä eikä pankki- tai luottokorteilla. Matkustaja, jolle on määrätty tarkastusmaksu, saa vaatia tarkastajan päätökseen oikaisua.

8. Lakko tai liikennehäiriö

Force majeure –tilanteet (esimerkiksi luonnononnettomuus tai laaja Nysse-liikennettä koskeva lakko/työnseisaus) eivät pääsääntöisesti oikeuta vahingonkorvauksiin. Mahdollisista hyvityskäytännöistä tiedotetaan Nyssen verkkosivuilla ja annetaan erilliset ohjeet tilanteen päättymisen jälkeen. 

Satunnaiset vähäiset aikataulupoikkeamat, esimerkiksi vuoron tai sen osan puuttuminen tai etuajassa tai myöhässä tuleminen eivät lähtökohtaisesti oikeuta lipun hinnan hyvityksiin tai vahingonkorvauksiin. Oikeutta ei myöskään ole lähtökohtaisesti silloin, kun aikataulupoikkeama johtuu sellaisesta ennalta arvaamattomasta liikennehäiriöstä, jota Nysse ei ole voinut kohtuudella estää. Matkustajan tulee tällöin mahdollisuuksien mukaan käyttää muita Nysse-liikenteen linjoja tai odottaa korvaavaa vuoroa. Jo matkaa suunnitellessa tulee ottaa huomioon, että välipysäkkien pysäkkiaikataulut ovat arvioituja saapumis-/lähtöaikoja ko. pysäkille. 

Jos syynä viivästymiselle ei ole ollut ennalta arvaamaton seikka, vuoron viivästys on ollut merkittävä eikä korvaavaa vuoroa ole ollut kohtuullisessa ajassa käytettävissä, arvioidaan mahdollista hyvitystä/vahingonkorvausta tapauskohtaisesti.

9. Liikenteessä sattuneet vahingot

Liikennöitsijät vastaavat liikenteessä sattuneista vahingoista, ja mahdolliset korvausvaatimukset käsitellään liikennöitsijän ja tämän vakuutusyhtiön kanssa. Jokainen korvausvaatimus käsitellään tapauskohtaisesti.

Korvaushakemuksen voi toimittaa liikennöitsijälle suoraan tai asiakaspalvelun kautta. Hakemuksessa on ilmoitettava tarkka tapahtuma-aika ja paikka, liikennöintisuunta, linja, liikennöitsijä ja auton numero.

10. Nyssen palvelulupaus

Tampereen seudun joukkoliikennettä tuotetaan seuraten kolmea tärkeintä arvoa:

 • Helppo ja huoleton

Palvelumme ovat yhtä vaivattomia niin ensikertalaista kuin kokeneemmallekin matkustajalle, suunnittelusta päämäärään asti.

Asiakas palaa kyytiimme yhä uudelleen.

 • Vaikuttava ja vastuullinen

Kannamme ylpeästi vastuun toiminnastamme.

Huolehtimalla asiakkaistamme, työntekijöistämme ja yhteiskunnastamme, varmistamme toiminnan positiivisen vaikutuksen nykyisille ja tuleville sukupolville.

 • Uudistuva ja kehittyvä

Kehitämme joukkoliikennettä asiakaslähtöisesti, Tampereen seudun asukkaiden nykyisiä toiveita kuunnellen sekä tulevaisuuden tarpeita ennakoiden.

Asenteemme muutokseen on avoin.

Nykyisiä sekä uusia palveluita kehitetään rohkeasti ja ketterästi.

11. Muiden Nysse-palveluiden ehdot

Nella.fi -verkkopalvelun, Nella Pro -etuuslippusovelluksen, Nysse Mobiilin ja kaupunkipyöräpalvelun käyttämiseen sovelletaan näiden ehtojen lisäksi erillisiä käyttöehtoja:

 • Nella.fi -verkkopalvelu
 • Nella Pro -etuuslippusovellus
 • Nysse Mobiili
 • kaupunkipyörät.

Ehdot löytyvät Nyssen verkkosivuilta.

12. Asiakasrekisterit ja tietosuoja

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 takaa henkilölle, jonka tietoja käsitellään (= rekisteröity), erilaisia oikeuksia. Oikeuksia sovelletaan eri tavalla riippuen henkilötietojen käsittelyperusteesta. Henkilöllä on mm. oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan ja mitä henkilötietoja käsitellään sekä pyytää itseään koskevat tiedot. Henkilöllä on myös oikeus vaatia virheelliset henkilötiedot oikaistavaksi.

Nyssen maksujärjestelmän ja asiakaspalvelun rekisterit ovat

 • matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri
 • asiakaspalauterekisteri
 • Nysse.fi-verkkopalvelun käyttäjärekisteri 
 • etuuslippurekisteri.

Nyssen keräämien tietojen rekisterinpitäjä on Tampereen kaupunki. Rekistereiden tietosuojaselosteet löytyvät Tampereen kaupungin verkkosivuilta.

Nysse Mobiili -sovelluksen kehittäjä ja ylläpitäjä on Waltti Solutions Oy, joka vastaa myös palvelun rekistereistä.

Kaikkien Nyssen palveluiden ehdot löytyvät Nyssen verkkosivuilta.

13. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu

Näihin ehtoihin ja näiden ehtojen tarkoittamiin palveluihin, tavaroihin, palvelu- ja tavarakohtaisiin ehtoihin sekä palvelusta tai tavarasta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Erimielisyystilanteissa on otettava aina ensin yhteyttä asiakaspalveluun.

Mikäli erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, sinulla on kuluttajana oikeus saattaa asia kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn sinun kannattaa olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan, sillä muuten kuluttajariitalautakunta voi jättää asian käsittelemättä.

Lippujen jälleenmyynti edellyttää erillistä sopimusta.